u 6 
Torsdag 9.2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1G1, BDPRA100, uten rom
16:00
08:00
1G2, BDPRA100, uten rom
16:00
08:00
2NF1, BFPRA200, uten rom
16:00
08:00
2NF2, BFPRA200, uten rom
16:00
08:00
2A, BFPRA200, uten rom
16:00
08:00
2B, BFPRA200, uten rom
16:00
08:00
2C, BFPRA200, uten rom
16:00
08:00
2D, BFPRA200, uten rom
16:00
08:00
2KF, BFPRA200, uten rom
16:00
08:00
2MF, BFPRA200, uten rom
16:00
08:00
3BARN, BHBAC3910, BHBAC3920, BHBAC3980, BHBAC3990, Hvordan søke etter faglitteratur 2 utimer , A-1427, lbu
10:00
08:15
3MDK, BHBAC3910, BHBAC3920, BHBAC3980, BHBAC3990, Hvordan søke etter faglitteratur 2 utimer , A-1427, lbu
10:00
08:15
3INT, BHBAC3910, BHBAC3920, BHBAC3980, BHBAC3990, Hvordan søke etter faglitteratur 2 utimer , A-1427, lbu
10:00
08:15
3KUBB, BHBAC3910, BHBAC3920, BHBAC3980, BHBAC3990, Hvordan søke etter faglitteratur 2 utimer , A-1427, lbu
10:00
08:15
3G1, BDLSU3050, Barnehagelæreren som veileder 1, H-163 Klasserom, gas
12:00
08:15
3G2, BDLSU3050, Barnehagelæreren som veileder 1, H-214 Klasserom, mwe
12:00
08:15
1B, BHNHB1033, Vinterkurs , Frøset, cme, obl
15:00
09:00
1NF1, BNNHB1033, Ute, ahs, rlu, rus
15:00
09:00
1NF2, BNNHB1033, Ute, ahs, rlu, rus
15:00
09:00
1MF, BMNKKK1013, oppstart prosjektuke, A-1419 KH Plastisk verksted , DMMH parken, csi, hba, sae
10:00
09:15
3KF, BKFOR3510, A-1515 musikk, grupperom, A-1516 musikk, grupperom, A-1517 musikk, grupperom, A-1520 Musikk, msa
12:00
09:15
NECEC-V, NECEC2100, Pedagogical theory, H-231 Klasserom, tkr
12:00
09:15
1MF, BMNKKK1013, prosjektuke input KH, A-1419 KH Plastisk verksted , DMMH parken, sae
11:00
10:15
3BARN, BHBAC3910, BHBAC3920, BHBAC3980, BHBAC3990, APA-referansesystem , A-1427, ses
12:00
10:15
3MDK, BHBAC3910, BHBAC3920, BHBAC3980, BHBAC3990, APA-referansesystem , A-1427, ses
12:00
10:15
3INT, BHBAC3910, BHBAC3920, BHBAC3980, BHBAC3990, APA-referansesystem , A-1427, ses
12:00
10:15
3KUBB, BHBAC3910, BHBAC3920, BHBAC3980, BHBAC3990, APA-referansesystem , A-1427, ses
12:00
10:15
1MF, BMNKKK1013, prosjektuke input drama, A-1419 KH Plastisk verksted , DMMH parken, csi
12:00
11:15
3G1, H-163 Klasserom
13:15
12:30
3G2, H-214 Klasserom
13:15
12:30
3MDK, BFLSU3053, Eksamensseminar L3-TF2, A-1616 Klasserom, lja, sdf, smb
14:15
12:30
3BARN, BHFOR3580, Verdier og religion i populærkultur for barn , A-1426 Klasserom, mgg
14:15
12:30
3INT, BHFOR3560, Mangfoldsledelse: Migrasjon, A-1615 Klasserom, gjs, pes
14:15
12:30
NECEC-V, NECEC2100, M-703 Klasserom norsk, tah
14:15
12:30
1MF, BMNKKK1013, prosjektuke Musikk, A-1419 KH Plastisk verksted , A-1521 Musikk, DMMH parken, hba
15:15
12:30
3KF, BKFOR3510, Oppstart Barn og Rom F3-TF3, A-1414 KH Tegnesal, A-1418 KH Konstruktiv verksted , nsf
15:15
12:30
3KUBB, BHBAC3990, Bachelorseminar: Valg av metode., K-804 klasserom matematikk, hkb, hma, hno, jmo, oth, tmr
15:15
12:30
3G1, BDPRA300, Praksisforberedelser, H-163 Klasserom, gas
16:15
13:30
3G2, BDPRA300, Praksisforberedelser, H-214 Klasserom, mwe
16:15
13:30
3MDK, BHFOR3510, FTF1 intro, A-1616 Klasserom, avk, smb, tng, vdo
15:15
14:30

  Endret den siste timen.