u 6 
Torsdag 09.02.2023 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kabylsk vev, A-1416 KH Tegnesal , sae
16:00
08:00
1G1-2, BDPRA100, uten rom
16:00
08:00
2A-D, 2KF, 2MF, 2NF1-2, BFPRA200, uten rom
16:00
08:00
ISFIT, H-162 Klasserom RLE, gil
16:15
08:00
ISFIT, M-702, gil
16:15
08:00
3BARN, 3INT, 3KUBB, 3MDK, BHBAC3910, BHBAC3920, BHBAC3980, BHBAC3990, Hvordan søke etter faglitteratur 2 utimer , A-1427, lbu
10:00
08:15
3G1, BDLSU3050, Barnehagelæreren som veileder 1, H-163 Klasserom, gas
12:00
08:15
3G2, BDLSU3050, Barnehagelæreren som veileder 1, H-214 Klasserom, mwe
12:00
08:15
A-1548 møterom
09:30
08:30
Evaluering referansegruppearbeid. Lunsjservering, H-165 Klasserom, kbj, mfr, vho
12:00
08:30
lederteam , rekom, BH&DK., M-704 Grupperom, rlo
12:00
08:30
Fagdag Nyutdannede barnehagelærere, TK oh MK, L-1111, bkr
15:30
08:30
Klasseteammøte i 2K, zoom, Ekstern, ahn, hha, mso, tah
10:00
09:00
A-1647 møterom, kvk
10:30
09:00
H-161 møterom
11:45
09:00
A-1523 musikk, grupperom
12:00
09:00
A-1522 musikk, grupperom
12:00
09:00
A-1524 musikk, grupperom
12:00
09:00
A-1624 Grupperom
12:00
09:00
1B, BHNHB1033, Vinterkurs , Frøset, cme, obl
15:00
09:00
1NF1-2, BNNHB1033, Ute, ahs, rlu, rus
15:00
09:00
L-1109 Klasserom, bkr
17:00
09:00
1MF, BMNKKK1013, oppstart prosjektuke, A-1419 KH Plastisk verksted , csi, hba, sae
10:00
09:15
1MF, BMNKKK1013, oppstart prosjektuke, DMMH parken, csi, hba, sae
10:00
09:15
3KF, BKFOR3510, A-1515 musikk, grupperom, msa
12:00
09:15
3KF, BKFOR3510, A-1516 musikk, grupperom, msa
12:00
09:15
3KF, BKFOR3510, A-1517 musikk, grupperom, msa
12:00
09:15
3KF, BKFOR3510, A-1520 Musikk, msa
12:00
09:15
NECEC-V, NECEC2100, Pedagogical theory, H-231 Klasserom, tkr
12:00
09:15
A-1548 møterom, cbom
10:30
09:30
A-1621 Grupperom
12:30
10:00
1MF, BMNKKK1013, prosjektuke input KH, A-1419 KH Plastisk verksted , sae
11:00
10:15
1MF, BMNKKK1013, prosjektuke input KH, DMMH parken, sae
11:00
10:15
Jakobsgrenda bhg med 12 barn (4-5 år) og 3 voksne, K-801 matematikk, oth
11:00
10:15
L-1216 møterom
12:00
10:15
3BARN, 3INT, 3KUBB, 3MDK, BHBAC3910, BHBAC3920, BHBAC3980, BHBAC3990, APA-referansesystem , A-1427, ses
12:00
10:15
A-1623 Grupperom
13:30
11:00
M-705 Grupperom, mse
14:30
11:00
1MF, BMNKKK1013, prosjektuke input drama, A-1419 KH Plastisk verksted , csi
12:00
11:15
1MF, BMNKKK1013, prosjektuke input drama, DMMH parken, csi
12:00
11:15
Grillstad FUS bhg, M-502 Gymsal
13:00
12:00
A-1624 Grupperom
15:00
12:00
3G1, H-163 Klasserom
13:15
12:30
3G2, H-214 Klasserom
13:15
12:30
3MDK, BFLSU3053, Eksamensseminar L3-TF2, A-1616 Klasserom, lja, sdf, smb
14:15
12:30
3BARN, BHFOR3580, Verdier og religion i populærkultur for barn , A-1426 Klasserom, mgg
14:15
12:30
3INT, BHFOR3560, Mangfoldsledelse: Migrasjon, A-1615 Klasserom, gjs, pes
14:15
12:30
H-161 møterom
14:15
12:30
NECEC-V, NECEC2100, M-703 Klasserom norsk, tah
14:15
12:30
1MF, BMNKKK1013, prosjektuke Musikk, A-1419 KH Plastisk verksted , hba
15:15
12:30
1MF, BMNKKK1013, prosjektuke Musikk, A-1521 Musikk, hba
15:15
12:30
1MF, BMNKKK1013, prosjektuke Musikk, DMMH parken, hba
15:15
12:30
3KF, BKFOR3510, Oppstart Barn og Rom F3-TF3, A-1414 KH Tegnesal, nsf
15:15
12:30
3KF, BKFOR3510, Oppstart Barn og Rom F3-TF3, A-1418 KH Konstruktiv verksted , nsf
15:15
12:30
Bachelorseminar, A-1425 Klasserom, oth
15:15
12:30
Bachelorseminar, A-1515 musikk, grupperom, oth
15:15
12:30
Bachelorseminar, A-1516 musikk, grupperom, oth
15:15
12:30
Bachelorseminar, A-1517 musikk, grupperom, oth
15:15
12:30
3KUBB, BHBAC3990, Bachelorseminar: Valg av metode., K-804 klasserom matematikk, hkb, hma, hno, jmo, oth, tmr
15:15
12:30
3G1, BDPRA300, Praksisforberedelser, H-163 Klasserom, gas
16:15
13:30
3G2, BDPRA300, Praksisforberedelser, H-214 Klasserom, mwe
16:15
13:30
A-1623 Grupperom
16:45
13:45
H-169
17:00
14:00
A-1524 musikk, grupperom
17:15
14:15
3MDK, BHFOR3510, FTF1 intro, A-1616 Klasserom, avk, smb, tng, vdo
15:15
14:30
Samlingsuka-uke 9, H-165 Klasserom, mse, nsf, rlo, sdf
15:30
14:30
UH-nettverket Kompetanseløftet og veien videre., A-1647 møterom, bsb, ewl, htw, jvdz, kka
16:00
14:30
H-161 møterom, iam
18:00
15:00
Elin Øvretveit Yoga for ansatte, A-1525 Drama og musikk
16:30
15:30
El-Ri Flatås YOGA SS-23, A-1525 Drama og musikk
17:30
16:30
H-169
18:30
17:00
M-502 Gymsal, gil
18:30
17:00
Fokusgruppeintervju, H-214 Klasserom
20:00
18:00
DMMHI Volleyball, M-502 Gymsal
21:00
18:30
Korøving, A-1521 Musikk, kem
22:00
19:00

  Endret den siste timen.