v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/12 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, Föreläsning, HA1, Hörsalslängan, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1, #1-60, 0
09:45
08:00
BOM195, Byggnadsmaterial, Laboration, TAFFS-1, #53-56
10:50
10:00
BOM195, Byggnadsmaterial, Laboration, TAFFS-1, #57-60
11:50
11:00
ACE280, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, Grupparbete, TAFFS-3
15:00
13:15
ACE280, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, Grupparbete, TAFFS-3
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/12 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, SB-H1, SB2, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1, #1-60, 0
09:45
08:00
ARK660, Den byggda miljöns värde, Föreläsning, SB-M022, SB1, TAFFS-2, 0
11:45
09:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, Föreläsning, HA1, Hörsalslängan, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2, 0
11:45
10:00
SB-M500, SB2, TAFFS-1, TAFFS-2, TAFFS-3, VV-22, 0, AEÖK, sektion-Affärsutveckling och entreprenörskap
13:00
12:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, Övning, SB-M500, SB2, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2, TÖ1 Grupp C, 0
17:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/12 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, Räkneövning, HA1, Hörsalslängan, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1, #1-60, 0
11:45
08:00
TAFFS-3, TISAM-3, Drop in, SB-H328, Träffa din exjobbskoordinator (INFACEX20 Inför examensarbete ACEX20 VT2024)
09:45
08:30
SB-L308, SB2, TAFFS-1, SI-pass, 0
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/12 
ACE280, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, Grupparbete, TAFFS-3
09:45
08:00
ARK660, Den byggda miljöns värde, Föreläsning, SB-L216, SB2, TAFFS-2, 0
11:45
09:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, Föreläsning, HA1, Hörsalslängan, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2, 0
11:45
10:00
ACE280, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, Grupparbete, TAFFS-3
11:45
10:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, Övning, SB-M500, SB2, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2, TÖ1 Grupp B, 0
17:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/12 
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, Föreläsning, HA1, Hörsalslängan, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2, 0
11:45
10:00
MVE491, Matematik, matematisk statistik med metoder, Kursvärdering, TAFFS-2, Kursvärdering, Kursvärdering
14:00
13:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, Övning, SB-M500, SB2, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2, TÖ1 Grupp A, 0
17:00
13:15
TEK575, Affärsutveckling och entreprenörskap, Kursvärdering, TAFFS-3, Kursvärdering, Kursvärdering
15:00
14:00
BOM195, Byggnadsmaterial, Laboration, TAFFS-1, TISAM-1, TKSAM-1, Reservtid
15:00
14:10
 
KurssignaturKursnamn
 
KurssignaturKursnamn