v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/12 
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, Inläsning, TAFFS-3
09:45
08:00
ARK660, Den byggda miljöns värde, SB-L216, Föreläsning, TAFFS-2
11:45
09:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
10:00
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, Inläsning, TAFFS-3
11:45
10:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-M500, Övning, TÖ1 Grupp B, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/12 
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
10:00
MVE491, Matematik, matematisk statistik med metoder, Kursvärdering, TAFFS-2, Kursvärdering, Kursvärdering
14:00
13:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-M500, Övning, TÖ1 Grupp A, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
TEK575, Affärsutveckling och entreprenörskap, Kursvärdering, TAFFS-3, Kursvärdering, Kursvärdering
15:00
14:00

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/12 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Föreläsning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, SB-L285, Föreläsning, TAFFS-3
11:45
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/12 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Räkneövning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
ARK660, Den byggda miljöns värde, SB-M022, Redovisning, TAFFS-2
11:45
09:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
10:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, SB-L316, Föreläsning, Annoterad bibliografi, återlämning och granskning. Förberedelser inför kursexamination. , TAFFS-3
11:45
10:00
ARK660, Den byggda miljöns värde, SB-M022, Redovisning, TAFFS-2
17:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-L300, Övning, TÖ1 Grupp D, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/12 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Räkneövning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
11:45
08:00
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, SB-H3, Redovisning, TAFFS-3
17:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/12 
 
KurssignaturKursnamn
 
KurssignaturKursnamn