Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 48  
Gå till nästa vecka

Tid
v 48 Mån 2020-11-23 v 48
08:00 - 09:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, TKELT-3, Övn
11:00 - 17:00 700100, 70111100, MPPHS, MPPHS-1, RRY125, Studiebesök
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF101, TKTFY, idebohn
13:15 - 17:00 300100, 30101000, Förel, TKTFY, TME055
15:15 - 17:00 370100, 37101001, Förel, TDA417, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, TKDAT-1
  Tis 2020-11-24
08:00 - 09:45 160111, 16111350, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, TKDAT-1
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, ES53, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, hoppe
15:15 - 17:00 370100, 37101001, Förel, TDA417, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, TKDAT-1
  Ons 2020-11-25
08:00 - 09:45 160111, 16111350, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DAT038, EL42, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, ES51, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, hoppe
13:15 - 15:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, EL43, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3, Övn
13:15 - 15:00 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, TKDAT-1, Övning
15:15 - 17:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 17:00 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, TKDAT-1, Övning
17:15 - 19:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
  Tors 2020-11-26
08:00 - 09:45 700100, 70111100, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A11, F7309, TIF101, TKTFY, manswa
08:00 - 11:45 300100, 30101000, Förel, TKTFY, TME055
10:00 - 11:45 700100, 70111100, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 370100, 37101001, Förel, TDA417, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, TKDAT-1, Övning
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 160111, 16111350, HA3, Storgrövn, TIF101, TKTFY, ingstra
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, TKDAT-1, Övning
17:30 - 18:30 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKDES-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3
  Fre 2020-11-27
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Handl, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, TKTFY, TMA690
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Handl, TKDAT-1
15:15 - 17:00 700100, 70111100, Förel, MPPHS-1, RRY125
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
v 49 Mån 2020-11-30 v 49
08:00 - 09:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Förel, MPPHS-1, RRY125
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 17:00 300100, 30101000, Förel, TKTFY, TME055
15:15 - 17:00 370100, 37101001, Förel, TDA417, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, TKDAT-1
  Tis 2020-12-01
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, TKDAT-1
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A11, F7309, TIF101, TKTFY, linbjo
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, TKDAT-1, Övning
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, ML1, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, Förel, TDA417, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, TKDAT-1, Övning
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF101, TKTFY, bjornal
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF101, TKTFY, manswa
  Ons 2020-12-02
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DAT038, EL42, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, ES51, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, hoppe
13:15 - 15:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, EL43, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3, Övn
13:15 - 15:00 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, TKDAT-1, Övning
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF101, TKTFY, bjornal
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Handl, TKDAT-1
15:15 - 17:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, TKDAT-1, Övning
17:15 - 19:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
  Tors 2020-12-03
08:00 - 09:45 700100, 70111100, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A11, F7309, TIF101, TKTFY, idebohn
08:00 - 11:45 300100, 30101000, Förel, TKTFY, TME055
10:00 - 11:45 700100, 70111100, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 370100, 37101001, Förel, TDA417, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Handl, TKDAT-1
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 160111, 16111350, HA3, Storgrövn, TIF101, TKTFY, ingstra
17:15 - 21:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF101, TKTFY, manswa
  Fre 2020-12-04
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 160111, 16111350, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, TKTFY, TMA690
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 17:00 700100, 70111100, Förel, MPPHS-1, RRY125
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF101, TKTFY, bjornal
v 50 Mån 2020-12-07 v 50
08:00 - 09:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
10:00 - 11:45 160111, 16111350, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Förel, MPPHS-1, RRY125
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Förel, TKTFY, TME055
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
15:15 - 17:00 300100, 30101000, Datorövn, MT14, TKTFY, TME055
15:15 - 17:00 370100, 37101001, Förel, TDA417, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, TKDAT-1
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF101, TKTFY, bjornal
  Tis 2020-12-08
08:00 - 09:45 160111, 16111350, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A11, F7309, TIF101, TKTFY, manswa
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, TKDAT-1
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, ES53, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, Förel, TDA417, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, TKDAT-1
  Ons 2020-12-09
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DAT038, ES52, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, ES51, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, hoppe
13:15 - 15:00 160111, 16111350, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
13:15 - 15:00 2505/7, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, EG-2515, EG-2516, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, EL43, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3, Övn
13:15 - 15:00 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, TKDAT-1, Övning
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF101, TKTFY, bjornal
15:15 - 17:00 2505/7, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, EG-2515, EG-2516, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 17:00 700100, 70111100, EEM021, Gästföreläs, TKELT-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, TKDAT-1, Övning
17:15 - 19:00 2505/7, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, EG-2515, EG-2516, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
  Tors 2020-12-10
08:00 - 09:45 700100, 70111100, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 11:45 300100, 30101000, Förel, TKTFY, TME055
10:00 - 11:45 700100, 70111100, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, TIF101, TKTFY, gojo71
13:15 - 15:00 370100, 37101001, Förel, TDA417, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, TKDAT-1, Övning
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 160111, 16111350, HA3, Storgrövn, TIF101, TKTFY, ingstra
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, TKDAT-1, Övning
  Fre 2020-12-11
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Handl, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, TKTFY, TMA690
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Handl, TKDAT-1
15:15 - 17:00 700100, 70111100, Förel, MPPHS-1, RRY125
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF101, TKTFY, bjornal
v 51 Mån 2020-12-14 v 51
08:00 - 09:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, Räkneövn, TKELT-3
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, TKDAT-1
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A6, F7309, TIF101, TKTFY, bjornal
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, TKELT-3, Övn
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Förel, MPPHS-1, RRY125
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 17:00 300100, 30101000, Förel, TKTFY, TME055
15:15 - 17:00 370100, 37101001, Förel, TDA417, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, TKDAT-1
  Tis 2020-12-15
08:00 - 09:45 160111, 16111350, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, TKDAT-1, Övning
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, hoppe
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, EL43, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
13:15 - 17:00 300100, 30101000, Förel, TKTFY, TME055
14:00 - 20:00 110100, 11119500, MVE370, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, Förel, TDA417, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, TKDAT-1, Övning
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF101, TKTFY, idebohn
  Ons 2020-12-16
08:00 - 09:45 160111, 16111350, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DAT038, ES52, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, ES51, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
10:00 - 11:45 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, TKELT-3, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
13:15 - 15:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, EL42, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3, Övn
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, TKDAT-1, Övning
13:15 - 17:00 700100, 70111100, EEM021, Gästföreläs, TKELT-3
15:15 - 17:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, TKDAT-1, Övning
17:15 - 19:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
  Tors 2020-12-17
08:00 - 09:45 700100, 70111100, Förel, MPPHS-1, RRY125
10:00 - 11:45 700100, 70111100, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, Förel, TDA417, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF101, TKTFY, manswa
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Handl, TKDAT-1
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
  Fre 2020-12-18
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Handl, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Handl, TKDAT-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
v 3 Mån 2021-01-18 v 3
13:15 - 14:00 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, GD, Introförel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, f10eva
14:15 - 15:00 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, f10eva
  Tis 2021-01-19
17:15 - 19:00 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3
  Ons 2021-01-20
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, f10eva
  Tors 2021-01-21
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, f10eva
v 4 Mån 2021-01-25 v 4
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, matthu
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FFY012, FL71, FL72, FYP330GU, FYPT6, MB, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, guspe, holmerj, klaraib
  Tis 2021-01-26
17:15 - 19:00 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3
  Ons 2021-01-27
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, matthu
  Tors 2021-01-28
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, matthu
  Fre 2021-01-29
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FFY012, Förel, TKKEF, TKKEF-3, schroder
v 5 Mån 2021-02-01 v 5
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, matthu
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FFY012, FL71, FL72, FYP330GU, FYPT6, MB, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, guspe, holmerj, klaraib
  Tis 2021-02-02
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
17:15 - 19:00 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3
  Ons 2021-02-03
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
  Tors 2021-02-04
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, schroder
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
  Fre 2021-02-05
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
v 6 Mån 2021-02-08 v 6
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, f10eva
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FFY012, FL71, FL72, FYP330GU, FYPT6, MB, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, guspe, holmerj, klaraib
  Tis 2021-02-09
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
17:15 - 19:00 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3
  Ons 2021-02-10
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
  Tors 2021-02-11
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
  Fre 2021-02-12
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
v 7 Mån 2021-02-15 v 7
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, schroder
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FFY012, FL71, FL72, FYP330GU, FYPT6, MB, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, guspe, holmerj, klaraib
  Tis 2021-02-16
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
17:15 - 19:00 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3
  Ons 2021-02-17
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
  Tors 2021-02-18
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
  Fre 2021-02-19
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
14:15 - 16:00 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, schroder
v 8 Mån 2021-02-22 v 8
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, schroder
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FFY012, FL71, FL72, FYP330GU, FYPT6, MB, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, guspe, holmerj, klaraib
  Tis 2021-02-23
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 20:00 110100, 11119500, MVE370, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3
  Ons 2021-02-24
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, schroder
  Tors 2021-02-25
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
  Fre 2021-02-26
08:00 - 11:45 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
v 9 Mån 2021-03-01 v 9
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, schroder
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FFY012, FL71, FL72, FYP330GU, FYPT6, KE, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, guspe, holmerj, klaraib
  Tis 2021-03-02
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
  Ons 2021-03-03
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
  Tors 2021-03-04
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, schroder
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FL41, Förel, TIF096
13:15 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
  Fre 2021-03-05
08:00 - 11:45 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
v 10 Mån 2021-03-08 v 10
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, schroder
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, schroder
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FFY012, FL71, FL72, FYP330GU, FYPT6, KE, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, guspe, holmerj, klaraib
  Tis 2021-03-09
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
  Ons 2021-03-10
08:00 - 10:00 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F4401, F9, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
10:00 - 11:45 160111, 16111500, F7105B, FFY012, FYP330GU, FYPT6, STM, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FFY012, FYP330GU, FYPT6, Förel, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, schroder
15:15 - 19:00 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
  Tors 2021-03-11
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FFY012, FFY012-1, FL51, FL72, FYP330GU, Konsulttid, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, holmerj, klaraib
13:15 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
  Fre 2021-03-12
08:00 - 11:45 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F5, F7308, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F3, F7309, F7311, FFY012, FYP330GU, FYPT6, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY
v 12 Mån 2021-03-22 v 12
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, FUF050, Förel, TKTFY, andeks
  Tis 2021-03-23
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
17:15 - 19:00 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3
  Tors 2021-03-25
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FB, FUF050, Förel, TKTFY, andeks
13:15 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
  Fre 2021-03-26
08:00 - 11:45 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, FUF050, Förel, TKTFY, andeks
v 13 Mån 2021-03-29 v 13
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, FUF050, FYP204GU, FYPT4, Förel, LFYT3, LGFY65GU, TKTFY, andeks
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FB, FUF050, Storgrövn, TKTFY, seanmi
  Tis 2021-03-30
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
17:15 - 19:00 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3
v 15 Mån 2021-04-12 v 15
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, FUF050, Förel, TKTFY, andeks
  Tis 2021-04-13
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
17:15 - 19:00 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3
  Ons 2021-04-14
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF050, Förel, KE, TKTFY, andeks
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF050, KE, Storgrövn, TKTFY, seanmi
  Tors 2021-04-15
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, TKTFY-3.009, emeolsso
13:15 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
  Fre 2021-04-16
08:00 - 11:45 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, FUF050, Förel, TKTFY, andeks
v 16 Tis 2021-04-20 v 16
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
17:15 - 19:00 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3
  Ons 2021-04-21
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, TKTFY-3.011, djarv
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, TKTFY-3.011, emeolsso
  Tors 2021-04-22
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FB, FUF050, Förel, TKTFY, andeks
13:15 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
  Fre 2021-04-23
08:00 - 11:45 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, FUF050, Förel, TKTFY, andeks
v 17 Mån 2021-04-26 v 17
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, TKTFY-3.012, unni
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.004, isak
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, FUF050, FYP204GU, FYPT4, Förel, LFYT3, LGFY65GU, TKTFY, heinza
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FB, FUF050, Storgrövn, TKTFY, seanmi
  Tis 2021-04-27
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, TKTFY-3.011, djarv
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
  Ons 2021-04-28
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, TKTFY-3.011, emeolsso
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, TKTFY-3.001, unni
13:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.005, isak
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, TKTFY-3.009, djarv
  Tors 2021-04-29
13:15 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
v 18 Mån 2021-05-03 v 18
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.004, isak
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, TKTFY-3.012, unni
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, FUF050, Förel, TKTFY, andeks
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FB, FUF050, Storgrövn, TKTFY, seanmi
  Tis 2021-05-04
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
17:15 - 20:15 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3
  Ons 2021-05-05
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, TKTFY-3.003, unni
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.007, isak
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, TKTFY-3.011, djarv
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, TKTFY-3.012, djarv
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, TKTFY-3.004, unni
13:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.008, isak
  Tors 2021-05-06
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FB, FUF050, Förel, TKTFY, andeks
13:15 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
  Fre 2021-05-07
08:00 - 11:45 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
v 19 Mån 2021-05-10 v 19
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.006, djarv
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, TKTFY-3.002, unni
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, FUF050, Förel, TKTFY, andeks
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF050, Storgrövn, TKTFY, seanmi
  Tis 2021-05-11
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
  Ons 2021-05-12
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.006, isak
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, TKTFY-3.012, unni
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, TKTFY-3.011, djarv
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, TKTFY-3.011, djarv
13:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.006, isak
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, TKTFY-3.012, unni
v 20 Mån 2021-05-17 v 20
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, TKTFY-3.005, isak
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.009, djarv
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FB, FUF050, FYP204GU, FYPT4, Förel, LFYT3, LGFY65GU, TKTFY, heinza
  Tis 2021-05-18
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
  Ons 2021-05-19
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, TKTFY-3.002, djarv
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.010, isak
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, TKTFY-3.006, unni
13:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.010, isak
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, TKTFY-3.006, unni
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, TKTFY-3.002, djarv
  Tors 2021-05-20
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, TKTFY-3.011, djarv
13:15 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
  Fre 2021-05-21
08:00 - 11:45 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
v 21 Mån 2021-05-24 v 21
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.011, isak
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, TKTFY-3.007, unni
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, TKTFY-3.004, isak
  Tis 2021-05-25
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
  Tors 2021-05-27
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.011, isak
13:15 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar