Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 48  
Gå till nästa vecka

Tid
v 48 Mån 2020-11-23 v 48
08:00 - 11:45 5225Labsal, 590110, 59111111, ESS116, Lab, TKTFY, jagr
13:15 - 15:00 590110, 59111111, ESS116, Förel, TKTFY, jagr
15:15 - 17:00 320100, 32100000, EEF031, Förel, TKTEM-2
  Tis 2020-11-24
08:00 - 09:45 590110, 59111111, ESS116, TKTFY, jagr, Övn.
10:00 - 11:45 320100, 32100000, EEF031, TKTEM-2, Övn
13:15 - 17:00 5225Labsal, 590110, 59111111, ESS116, Lab, TKTFY, jagr
  Ons 2020-11-25
08:00 - 09:45 590110, 59111111, ESS116, Räknestuga, TKTFY, jagr
10:00 - 11:45 320100, 32100000, EEF031, Räknestuga, TKTEM-2
13:15 - 15:00 320100, 32100000, EEF031, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 590110, 59111111, ESS116, Förel, TKTFY, jagr
  Tors 2020-11-26
08:00 - 13:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.001, bjornal, djarv, olsen
13:00 - 18:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.002, bjornal, djarv, olsen
  Fre 2020-11-27
08:00 - 09:45 320100, 32100000, EEF031, Förel, Repetition, TKTEM-2, Övn
13:15 - 15:00 320100, 32100000, EEF031, Förel, TKTEM-2
15:15 - 17:00 590110, 59111111, ESS116, Förel, TKTFY, jagr
v 49 Mån 2020-11-30 v 49
08:00 - 11:45 5225Labsal, 590110, 59111111, ESS116, Lab, TKTFY, jagr
13:15 - 15:00 590110, 59111111, ESS116, Förel, TKTFY, jagr
15:15 - 17:00 320100, 32100000, EEF031, Förel, TKTEM-2
  Tis 2020-12-01
08:00 - 09:45 590110, 59111111, ESS116, TKTFY, jagr, Övn.
10:00 - 11:45 320100, 32100000, EEF031, Förel, TKTEM-2
13:15 - 17:00 5225Labsal, 590110, 59111111, ESS116, Lab, TKTFY, jagr
  Ons 2020-12-02
08:00 - 09:45 590110, 59111111, ESS116, Räknestuga, TKTFY, jagr
10:00 - 11:45 320100, 32100000, EEF031, Förel, TKTEM-2
13:15 - 15:00 320100, 32100000, EEF031, Förel, TKTEM-2
13:15 - 17:00 5225Labsal, 590110, 59111111, ESS116, Lab, jagr
15:15 - 17:00 160111, 16111500, Förel, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.004, f7xlh
  Tors 2020-12-03
08:00 - 13:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.003, bjornal, djarv, olsen
13:00 - 18:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.004, bjornal, djarv, olsen
  Fre 2020-12-04
08:00 - 09:45 320100, 32100000, EEF031, TKTEM-2, Övn
10:00 - 11:45 590110, 59111111, ESS116, Förel, TKTFY, jagr
13:15 - 15:00 320100, 32100000, EEF031, Förel, TKTEM-2
v 50 Mån 2020-12-07 v 50
08:00 - 11:45 5225Labsal, 590110, 59111111, ESS116, Lab, TKTFY, jagr
13:15 - 15:00 590110, 59111111, ESS116, Förel, TKTFY, jagr
15:15 - 17:00 320100, 32100000, EEF031, TKTEM-2, Övn
  Tis 2020-12-08
08:00 - 09:45 590110, 59111111, ESS116, TKTFY, jagr, Övn.
10:00 - 11:45 320100, 32100000, EEF031, Förel, TKTEM-2
13:15 - 17:00 5225Labsal, 590110, 59111111, ESS116, Lab, TKTFY, jagr
  Ons 2020-12-09
08:00 - 09:45 590110, 59111111, ESS116, Räknestuga, TKTFY, jagr
10:00 - 11:45 320100, 32100000, EEF031, Räknestuga, TKTEM-2
13:15 - 15:00 320100, 32100000, EEF031, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 590110, 59111111, ESS116, Förel, TKTFY, jagr
  Tors 2020-12-10
08:00 - 13:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.001, bjornal, djarv, olsen
13:00 - 18:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.002, bjornal, djarv, olsen
  Fre 2020-12-11
08:00 - 09:45 320100, 32100000, EEF031, TKTEM-2, Övn
13:15 - 15:00 320100, 32100000, EEF031, TKTEM-2
15:15 - 17:00 590110, 59111111, ESS116, TKTFY, jagr, Övn.
v 51 Mån 2020-12-14 v 51
08:00 - 11:45 5225Labsal, 590110, 59111111, ESS116, Lab, TKTFY, jagr
13:15 - 15:00 590110, 59111111, ESS116, Förel, TKTFY, jagr
15:15 - 17:00 320100, 32100000, EEF031, Förel, TKTEM-2
  Tis 2020-12-15
08:00 - 09:45 590110, 59111111, ESS116, TKTFY, jagr, Övn.
10:00 - 11:45 320100, 32100000, EEF031, Förel, TKTEM-2
13:15 - 17:00 5225Labsal, 590110, 59111111, ESS116, Lab, TKTFY, jagr
  Ons 2020-12-16
08:00 - 09:45 590110, 59111111, ESS116, Räknestuga, TKTFY, jagr
10:00 - 11:45 320100, 32100000, EEF031, Räknestuga, TKTEM-2
13:15 - 15:00 320100, 32100000, EEF031, Förel, Repetition, TKTEM-2
15:15 - 17:00 590110, 59111111, ESS116, TKTFY, jagr, Övn.
  Tors 2020-12-17
08:00 - 13:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, bjornal
  Fre 2020-12-18
08:00 - 09:45 320100, 32100000, EEF031, Repetition, TKTEM-2, Övn
10:00 - 11:45 590110, 59111111, ESS116, Förel, TKTFY, jagr
v 3 Mån 2021-01-18 v 3
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 14:00 160111, 16111500, FB, Inform, TIF083, TKTFY, f7xlh
14:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, Inform, TIF083, TKTFY, ingstra, vikstål
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF083, TKTFY, larsbn
  Tis 2021-01-19
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FB, Förel, TIF083, TKTFY, hyldgaar
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, TKTFY, jorgenb
13:15 - 17:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF083, TKTFY, f7xlh
  Ons 2021-01-20
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FB, Förel, TIF083, TKTFY, f7xdc
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, EB, EE, MA, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKKEF-2, TKTFY, TKTFY-2.001, TKTFY-2.002
  Tors 2021-01-21
13:15 - 15:00 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, TKTFY, jorgenb
  Fre 2021-01-22
08:00 - 09:45 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, TKTFY, jorgenb
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, EB, EE, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY, TKTFY-2.003
v 4 Mån 2021-01-25 v 4
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Storgrövn, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
  Tis 2021-01-26
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, TKTFY, jorgenb
13:15 - 15:00 590110, 59111111, FB, FFY091, Räkneövn, TKTFY, gu95asha
  Ons 2021-01-27
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MA, ML1, ML2, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKKEF-2, TKTFY, TKTFY-2.001, TKTFY-2.002
  Fre 2021-01-29
08:00 - 09:45 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, TKTFY, jorgenb
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, ML13, ML14, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY, TKTFY-2.003
v 5 Mån 2021-02-01 v 5
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Storgrövn, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
  Tis 2021-02-02
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, TKTFY, jorgenb
13:15 - 15:00 590110, 59111111, FFY091, Räkneövn, TKTFY, gu95asha
15:15 - 17:00 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
  Tors 2021-02-04
08:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.020, ingstra, vikstål
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.007
13:15 - 17:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.020, ingstra, vikstål
  Fre 2021-02-05
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
v 6 Mån 2021-02-08 v 6
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Storgrövn, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
  Tis 2021-02-09
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, TKTFY, jorgenb
13:15 - 15:00 590110, 59111111, FB, FFY091, Räkneövn, TKTFY, gu95asha
15:15 - 16:00 110100, 11119500, HB4, Konsulttid, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
15:15 - 19:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY
  Ons 2021-02-10
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
11:45 - 12:30 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MA, ML13, ML14, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKKEF-2, TKTFY, TKTFY-2.001, TKTFY-2.002
15:15 - 16:00 110100, 11119500, HB4, Konsulttid, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
15:15 - 19:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY
  Tors 2021-02-11
08:00 - 11:45 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.009
08:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.003
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.010
13:15 - 17:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY
  Fre 2021-02-12
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MA, ML14, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY, TKTFY-2.003
v 7 Mån 2021-02-15 v 7
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Storgrövn, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
15:15 - 19:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.008
  Tis 2021-02-16
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, TKTFY, jorgenb
13:15 - 15:00 590110, 59111111, FB, FFY091, Räkneövn, TKTFY, gu95asha
15:15 - 19:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.013
15:15 - 19:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.014
  Ons 2021-02-17
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MA, ML13, ML14, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKKEF-2, TKTFY, TKTFY-2.001, TKTFY-2.002
15:15 - 16:00 110100, 11119500, HB4, Konsulttid, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
15:15 - 19:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.001
  Tors 2021-02-18
08:00 - 11:45 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.011
08:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.005
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.021, ingstra, vikstål
13:15 - 17:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.004
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.021, ingstra, vikstål
  Fre 2021-02-19
08:00 - 09:45 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, TKTFY, jorgenb
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MA, ML14, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY, TKTFY-2.003
v 8 Mån 2021-02-22 v 8
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Storgrövn, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
  Tis 2021-02-23
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, TKTFY, jorgenb
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.012
13:15 - 17:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.006
15:15 - 17:00 110100, 11119500, HA1, Konsulttid, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
  Ons 2021-02-24
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, EC, EE, MA, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKKEF-2, TKTFY, TKTFY-2.001, TKTFY-2.002
15:15 - 19:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.002
  Tors 2021-02-25
08:00 - 11:45 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.001
08:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.007
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.022, ingstra, vikstål
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.002
13:15 - 17:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.008
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.022, ingstra, vikstål
  Fre 2021-02-26
08:00 - 09:45 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, TKTFY, jorgenb
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, EB, EE, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY, TKTFY-2.003
v 9 Mån 2021-03-01 v 9
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Storgrövn, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
15:15 - 17:00 110100, 11119500, EA, EC, EE, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKKEF-2, TKTFY, TKTFY-2.001, TKTFY-2.002
  Tis 2021-03-02
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, TKTFY, jorgenb
13:15 - 15:00 590110, 59111111, FB, FFY091, Räkneövn, TKTFY, gu95asha
15:15 - 17:00 110100, 11119500, HA1, Konsulttid, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
  Ons 2021-03-03
08:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY
08:00 - 11:45 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.003
13:15 - 17:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.009
  Tors 2021-03-04
08:00 - 11:45 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.004
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.023, ingstra, vikstål
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.005
13:15 - 17:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.010
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.023, ingstra, vikstål
  Fre 2021-03-05
08:00 - 09:45 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, TKTFY, jorgenb
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, EB, EE, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY, TKTFY-2.003
v 10 Mån 2021-03-08 v 10
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF-2, TKTEM-2
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.006
13:15 - 17:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.012
  Tis 2021-03-09
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, TKTFY, jorgenb
15:15 - 19:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.001
  Ons 2021-03-10
08:00 - 11:45 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.015
08:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.016
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM-2
  Fre 2021-03-12
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
v 12 Mån 2021-03-22 v 12
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 11119500, Förel, HA4, TKTFY, TMA321
  Tis 2021-03-23
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Förel, HC4, TKTFY, TMA321
10:00 - 11:45 320100, 32110600, ERE091, ERE091-1, FB, Räkneövn, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc
  Ons 2021-03-24
08:00 - 09:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, HA1, TKTFY, TMA321
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 11119500, FL63, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA321
  Tors 2021-03-25
10:00 - 11:45 320100, 32110600, ERE091, ERE091-1, HA2, Räkneövn, TKTFY
  Fre 2021-03-26
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, ES61, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
v 13 Mån 2021-03-29 v 13
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 11119500, Förel, HA4, TKTFY, TMA321
  Tis 2021-03-30
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Förel, HC4, TKTFY, TMA321
10:00 - 11:45 320100, 32110600, ERE091, ERE091-1, FB, Räkneövn, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, mahans
  Ons 2021-03-31
08:00 - 09:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, HA4, TKTFY, TMA321
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 11119500, FL63, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA321
  Tors 2021-04-01
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.025
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.025
  Fre 2021-04-02
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, tunde
13:15 - 15:00 320100, 32110600, ERE091, ERE091-1, HA4, Räkneövn, TKTFY
15:15 - 17:00 320100, 32100000, ERE091, ES61, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
v 15 Ons 2021-04-14 v 15
08:00 - 09:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
  Tors 2021-04-15
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY
  Fre 2021-04-16
08:00 - 09:45 320100, 32110600, ERE091, ERE091-1, HA2, Räkneövn, TKTFY
13:15 - 15:00 320100, 32100000, E-Studion, ERE091, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
15:15 - 17:00 320100, 32100000, E-Studion, ERE091, Lab, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
v 16 Mån 2021-04-19 v 16
08:00 - 09:45 160111, 16111500, Seminar2, Seminar3, TIF075, TIF075-1, TKTFY, bibjoh, Övn
10:00 - 11:45 160111, 16111500, Seminar2, Seminar3, TIF075, TIF075-1, TKTFY, bibjoh, Övn
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
15:15 - 17:00 160111, 16111500, Seminar2, Seminar3, TIF075, TIF075-1, TKTFY, bibjoh, Övn
  Tis 2021-04-20
08:00 - 09:45 110100, 1111401, Förel, HC4, TKTFY, TMA321
10:00 - 11:45 320100, 32110600, ERE091, ERE091-1, HA2, Räkneövn, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc
15:15 - 17:00 160111, 16111500, Seminar2, Seminar3, TIF075, TIF075-1, TKTFY, bibjoh, Övn
  Ons 2021-04-21
08:00 - 09:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
10:00 - 11:45 110100, 1111401, Förel, HA4, TKTFY, TMA321
10:00 - 11:45 320100, 32100000, ERE091, ES61, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 1111401, FL63, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA321
  Tors 2021-04-22
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.027
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.027
  Fre 2021-04-23
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc
v 17 Mån 2021-04-26 v 17
10:00 - 11:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
15:15 - 17:00 110100, 11119500, Förel, HA4, TKTFY, TMA321
  Tis 2021-04-27
08:00 - 09:45 110100, 1111401, Förel, HC4, TKTFY, TMA321
10:00 - 11:45 320100, 32110600, ERE091, ERE091-1, HA2, Räkneövn, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, demaz
15:15 - 17:00 320100, 32100000, ERE091, ES61, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
  Ons 2021-04-28
08:00 - 09:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, HC4, TKTFY, TMA321
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 11119500, FL63, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA321
v 18 Mån 2021-05-03 v 18
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc
10:00 - 11:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 11119500, Förel, HA4, TKTFY, TMA321
  Tis 2021-05-04
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Förel, HC4, TKTFY, TMA321
10:00 - 11:45 320100, 32110600, ERE091, ERE091-1, HC2, Räkneövn, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, mahans
  Ons 2021-05-05
08:00 - 09:45 300100, 30101000, Lek, MC, MHA081, TKKEF-3
10:00 - 11:45 110100, 1111401, Förel, HC4, TKTFY, TMA321
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 11119500, FL63, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA321
  Tors 2021-05-06
08:00 - 09:45 320100, 32110600, ERE091, ERE091-1, FL61, Räkneövn, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY
  Fre 2021-05-07
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, anly
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, ES61, Lab, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
v 19 Mån 2021-05-10 v 19
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FL52, TIF083, TKTFY, f7xdc, presen
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FL62, FL63, TIF083, TKTFY, hyldgaar, larsbn, presen
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 1111401, Förel, HA4, TKTFY, TMA321
  Tis 2021-05-11
08:00 - 09:45 110100, 1111401, Förel, HC4, TKTFY, TMA321
10:00 - 11:45 320100, 32110600, ERE091, ERE091-1, HA2, Räkneövn, TKTFY
13:00 - 15:00 160111, 16111500, FB, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc, presen
15:15 - 17:00 320100, 32100000, ERE091, ES61, Lab, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
  Ons 2021-05-12
08:00 - 09:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
10:00 - 11:45 110100, 1111401, Förel, HC4, TKTFY, TMA321
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 1111401, FL63, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA321
  Tors 2021-05-13
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY
  Fre 2021-05-14
08:00 - 09:45 320100, 32110600, ERE091, ERE091-1, HA2, Räkneövn, TKTFY
10:00 - 12:00 160111, 16111500, FB, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc, presen
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MC, MHA081, TKKEF-3
v 20 Mån 2021-05-17 v 20
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FL41, FL51, FL62, TIF083, TKTFY, f7xdc, hyldgaar, larsbn, presen
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 1111401, Förel, HA4, TKTFY, TMA321
  Tis 2021-05-18
08:00 - 09:45 110100, 1111401, Förel, HC4, TKTFY, TMA321
10:00 - 11:45 320100, 32110600, ERE091, ERE091-1, HA2, Räkneövn, TKTFY
13:00 - 15:00 160111, 16111500, FB, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc, presen
15:15 - 17:00 320100, 32100000, ERE091, ES61, Lab, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
  Ons 2021-05-19
08:00 - 09:45 300100, 30101000, Lek, MC, MHA081, TKKEF-3
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, HC4, TKTFY, TMA321
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 1111401, FL63, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA321
v 21 Mån 2021-05-24 v 21
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FL41, FL52, FL63, TIF083, TKTFY, f7xdc, hyldgaar, larsbn, presen
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, ES61, Lab, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 1111401, Förel, HA4, TKTFY, TMA321
15:15 - 17:00 320100, 32100000, ERE091, ES61, Lab, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
  Tis 2021-05-25
08:00 - 09:45 110100, 1111401, Förel, HC4, TKTFY, TMA321
10:00 - 11:45 320100, 32110600, ERE091, ERE091-1, HC3, Räkneövn, TKTFY
13:00 - 15:00 160111, 16111500, FB, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc, presen
  Ons 2021-05-26
15:15 - 17:00 110100, 1111401, FL63, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA321
  Tors 2021-05-27
13:00 - 15:00 160111, 16111500, FB, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc, presen