v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/5 
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys, Johanneberg, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys, Johanneberg, GD-Salen, Storgruppsövning, TKTEM-1, TKTFY-1
15:00
13:15
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys, Johanneberg, Johanneberg, F-T7204, F-T7203, Datorövning, TKTEM-1, TKTFY-1
17:00
15:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/5 
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys, Johanneberg, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
MVE302, MVE395, TMA321, Sannolikhet och statistik, Sannolikhet, statistik och risk, Matematisk statistik, Johanneberg, HA1, Föreläsning, TKKEF-1, TKTEM-1, TKTFY-2
11:45
10:00
MVE302, Sannolikhet och statistik, Johanneberg, MB, Räkneövning, TKTEM-1
15:00
13:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/5 
MVE302, Sannolikhet och statistik, Johanneberg, HA2, Föreläsning, TKTEM-1
09:45
08:00
MVE302, Sannolikhet och statistik, Johanneberg, FL51, Räkneövning, TKTEM-1
11:45
10:00
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys, Johanneberg, GD-Salen, Storgruppsövning, TKTEM-1, TKTFY-1
15:00
13:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/5 
Ledigt/Holiday
18:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/5 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00
KurssignaturKursnamn


 
MVE302, Sannolikhet och statistik
 
MVE395, Sannolikhet, statistik och risk
 
TMA321, Matematisk statistik
 
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys
 
Flera Kurs
 
Information