Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 44  
Gå till nästa vecka

Från och med läsperiod 4 sker all undervisning på distans. From study period 4 all teaching takes place online.
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/10 
Tentamen LP1/Exam SP1
19:00
08:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/10 
Tentamen LP1/Exam SP1
19:00
08:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/10 
Tentamen LP1/Exam SP1
19:00
08:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/11 
Tentamen LP1/Exam SP1
19:00
08:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/11 
Tentamen LP1/Exam SP1
13:00
08:00
Halvdag / Half day
18:00
13:00
Från och med läsperiod 4 sker all undervisning på distans. From study period 4 all teaching takes place by distance.