Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Aug  
Gå till nästa månad

Tid Kurskod Lokal Typ Egen text Bokningskommentar Klass
13:15 - 15:00 DIT440GU, TDA555 HB1 Föreläsning N1COS-1-GU, TKDAT-1
10:00 - 11:45 DIT440GU, TDA555 ED-3507, ED3582, EG-3503, EG-3508 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
16:00 - 17:45 DIT440GU, TDA555 ED-3507, ED3582 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
15:15 - 17:00 DIT440GU, TDA555 ED-3507, ED3582, EG-3503, EG-3504 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
08:00 - 09:45 DIT440GU, TDA555 HB1 Föreläsning N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 17:00 DIT440GU, TDA555 ED-3507, ED3582, EG-3503, EG-3504 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 16:00 DIT440GU, TDA555 EG-2516, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508 Övning N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 15:00 DIT440GU, TDA555 HB1 Föreläsning N1COS-1-GU, TKDAT-1
10:00 - 11:45 DIT440GU, TDA555 ED-3507, ED3582, EG-3217 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
08:00 - 09:45 DIT440GU, TDA555 3354, 3358 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
08:00 - 09:45 DIT440GU, TDA555 HB1 Föreläsning N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 17:00 DIT440GU, TDA555 ED-3507, ED3582, EG-3503, EG-3504 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 16:00 DIT440GU, TDA555 EG-2516, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508 Övning N1COS-1-GU, TKDAT-1
16:15 - 18:00 DIT440GU, TDA555 EG-2516, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508 Laboration, Redovisning N1COS-1-GU, TKDAT-1
10:00 - 11:45 DIT440GU, TDA555 Laboration, Redovisning Klicka för lokalinfo Idéläran grupprum 11, Idéläran grupprum 8, Edithuset - grupprum 6207,6209,6211 N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 15:00 DIT440GU, TDA555 HB1 Föreläsning N1COS-1-GU, TKDAT-1
10:00 - 11:45 DIT440GU, TDA555 3354, ED-3507, EG-3503, EG-3508 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 17:00 DIT440GU, TDA555 3354, 3358, ED3582, EG-3503, EG-3504 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
08:00 - 09:45 DIT440GU, TDA555 HB1 Föreläsning N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 17:00 DIT440GU, TDA555 ED-3507, ED3582, EG-3503, EG-3504 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 16:00 DIT440GU, TDA555 EG-2516, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508 Övning N1COS-1-GU, TKDAT-1
16:15 - 18:00 DIT440GU, TDA555 EG-2516, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508 Laboration, Redovisning N1COS-1-GU, TKDAT-1
10:00 - 11:45 DIT440GU, TDA555 Laboration, Redovisning Klicka för lokalinfo Idéläran grupprum 11, Idéläran grupprum 8, Edithuset - grupprum 6207,6209,6211 N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 15:00 DIT440GU, TDA555 HB1 Föreläsning N1COS-1-GU, TKDAT-1
10:00 - 11:45 DIT440GU, TDA555 3354, ED-3507, EG-3503, EG-3508 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
15:00 - 18:45 DIT440GU, TDA555 3354, 3358, ED3582, EG-3503, EG-3504 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
08:00 - 09:45 DIT440GU, TDA555 HB1 Föreläsning N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 17:00 DIT440GU, TDA555 ED-3507, ED3582, EG-3503, EG-3504 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 16:00 DIT440GU, TDA555 EG-2516, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508 Övning N1COS-1-GU, TKDAT-1
16:15 - 18:00 DIT440GU, TDA555 EG-2516, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508 Laboration, Redovisning N1COS-1-GU, TKDAT-1
10:00 - 11:45 DIT440GU, TDA555 Laboration, Redovisning Klicka för lokalinfo Idéläran grupprum 11, Idéläran grupprum 8, Edithuset - grupprum 6207,6209,6211 N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 15:00 DIT440GU, TDA555 HB1 Föreläsning N1COS-1-GU, TKDAT-1
10:00 - 11:45 DIT440GU, TDA555 3354, ED-3507, EG-3503, EG-3508 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
15:00 - 18:45 DIT440GU, TDA555 3354, 3358, ED3582, EG-3503, EG-3504 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
08:00 - 09:45 DIT440GU, TDA555 HB1 Föreläsning N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 17:00 DIT440GU, TDA555 ED-3507, ED3582, EG-3503, EG-3504 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 16:00 DIT440GU, TDA555 EG-2516, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508 Övning N1COS-1-GU, TKDAT-1
16:15 - 18:00 DIT440GU, TDA555 EG-2516, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508 Laboration, Redovisning N1COS-1-GU, TKDAT-1
10:00 - 11:45 DIT440GU, TDA555 Laboration, Redovisning Klicka för lokalinfo Idéläran grupprum 11, Idéläran grupprum 8, Edithuset - grupprum 6207,6209,6211 N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 15:00 DIT440GU, TDA555 HB1 Föreläsning N1COS-1-GU, TKDAT-1
10:00 - 11:45 DIT440GU, TDA555 KE Föreläsning N1COS-1-GU, TKDAT-1
16:00 - 18:00 DIT440GU, TDA555 2505/7, ED-3507, EG-3503, EG-3508 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
15:00 - 18:45 DIT440GU, TDA555 3354, 3358, ED3582, EG-3503, EG-3504 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 17:00 DIT440GU, TDA555 ED-3507, ED3582, EG-3503, EG-3504 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 16:00 DIT440GU, TDA555 EG-2516, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508 Övning N1COS-1-GU, TKDAT-1
16:15 - 18:00 DIT440GU, TDA555 EG-2516, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508 Laboration, Redovisning N1COS-1-GU, TKDAT-1
10:00 - 11:45 DIT440GU, TDA555 Laboration Klicka för lokalinfo Idéläran grupprum 11, Idéläran grupprum 8, Edithuset - grupprum 6207,6209,6211 N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 15:00 DIT440GU, TDA555 HB1 Föreläsning N1COS-1-GU, TKDAT-1
10:00 - 11:45 DIT440GU, TDA555 KE Föreläsning N1COS-1-GU, TKDAT-1
16:00 - 18:00 DIT440GU, TDA555 2505/7, ED-3507, EG-3503, EG-3508 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
15:00 - 18:45 DIT440GU, TDA555 3354, 3358, ED3582, EG-3503, EG-3504 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 17:00 DIT440GU, TDA555 ED-3507, ED3582, EG-3503, EG-3504 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 16:00 DIT440GU, TDA555 EG-2516, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508 Övning N1COS-1-GU, TKDAT-1
16:15 - 18:00 DIT440GU, TDA555 EG-2516, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508 Laboration, Redovisning N1COS-1-GU, TKDAT-1
10:00 - 11:45 DIT440GU, TDA555 Laboration Klicka för lokalinfo Idéläran grupprum 11, Idéläran grupprum 8, Edithuset - grupprum 6207,6209,6211 N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 15:00 DIT440GU, TDA555 HB1 Föreläsning N1COS-1-GU, TKDAT-1
10:00 - 11:45 DIT440GU, TDA555 ED-3507, ED3582, EG-3503, EG-3508 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
15:00 - 18:45 DIT440GU, TDA555 3354, 3358, ED3582, EG-3503, EG-3504 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
13:15 - 17:00 DIT440GU, TDA555 ED-3507, ED3582, EG-3503, EG-3504 Laboration N1COS-1-GU, TKDAT-1
 
HB1
 
Föreläsning
 
Laboration
 
Övning