v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/1 
Information, Webcafé med studievägledare, Har du frågor kring dina studier? Kom på webcafé och ställ frågor till oss studievägledare! Många studenter sitter med samma funderingar. Här kan ni tillsammans få svar och information. https://chalmers.zoom.us/s/64190224966 , TKIEK-1, TKIEK-2, TKIEK-3, TKMED-1, TKMED-2, TKTEM-1, TKTEM-2, TKTEM-3, TKTFY-1, TKTFY-2, TKTFY-3, TSILO-1, TSILO-2
13:00
12:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, GD-Salen, Föreläsning, Eva Olsson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
15:00
13:15
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, FL73, KC, MC, Räkneövning, Gustav Persson, Jonatan Holmér, Josef Rizell, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/1 
MVE370, Matematik och samhälle, HA4, MVH12, Lektion, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, TKTFY-3
19:00
17:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/1 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, GD-Salen, Föreläsning, Mattias Thuvander, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/1 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, GD-Salen, Föreläsning, Mattias Thuvander, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
09:45
08:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 31/1 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, GD-Salen, Föreläsning, Mattias Thuvander, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
15:00
13:15
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, FL73, KC, MC, Räkneövning, Gustav Persson, Jonatan Holmér, Josef Rizell, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Emil Eriksson, Martina Olsson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
Ges digitalt, Kandidatarbete, Kandidatarb Fackspråk förel.1, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
MVE370, Matematik och samhälle, HA4, MVH12, Lektion, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, TKTFY-3
19:00
17:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Linnea Björn, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, GD-Salen, Föreläsning, Mattias Thuvander, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
09:45
08:00
Ges digitalt, Kandidatarbete, Kandidatarb Fackspråk förel.1, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Emil Eriksson, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Jonatan Holmér, Rebecka Rilemark, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Emil Eriksson, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Carl Andersson, Gustav Persson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, GD-Salen, Föreläsning, Elsebeth Schröder, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
15:00
13:15
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, FL73, KC, MC, Räkneövning, Gustav Persson, Jonatan Holmér, Josef Rizell, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Emil Eriksson, Johan Eriksson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Linnea Björn, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15
MVE370, Matematik och samhälle, HA4, MVH12, Lektion, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, TKTFY-3
19:00
17:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Jonatan Holmér, Rebecka Rilemark, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, GD-Salen, Föreläsning, Elsebeth Schröder, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
09:45
08:00
TIF096, Experimentell fysik 2 - tillägg, FL41, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
10:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Emil Eriksson, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Emil Eriksson, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, GD-Salen, Föreläsning, Elsebeth Schröder, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
15:00
13:15

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Emil Eriksson, Johan Eriksson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Carl Andersson, Gustav Persson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, Dugga, Elsebeth Schröder, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
15:00
13:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, FL73, KB, KC, Räkneövning, Gustav Persson, Jonatan Holmér, Josef Rizell, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Carl Andersson, Jonatan Holmér, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Jonatan Holmér, Rebecka Rilemark, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15
MVE370, Matematik och samhälle, HA4, MVH12, Lektion, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, TKTFY-3
19:00
17:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Emil Eriksson, Johan Eriksson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Fysikdoktorand3, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Gustav Persson, Rebecka Rilemark, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Gustav Persson, Rebecka Rilemark, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Martina Olsson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/2 
Personlig utveckling-Of course
17:00
10:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Martina Olsson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Johan Eriksson, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Martina Olsson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Linnea Björn, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Emil Eriksson, Johan Eriksson, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Jonatan Holmér, Rebecka Rilemark, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, GD-Salen, Föreläsning, Elsebeth Schröder, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
15:00
13:15
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, FL73, KC, MC, Räkneövning, Gustav Persson, Jonatan Holmér, Josef Rizell, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
15:15
MVE370, Matematik och samhälle, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, TKTFY-3
19:00
16:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Carl Andersson, Gustav Persson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
08:00
Ges digitalt, Kandidatarbete, Kandidatarb Fackspråk förel.2, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Martina Olsson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Carl Andersson, Jonatan Holmér, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15
MVE370, Matematik och samhälle, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, TKTFY-3
19:00
16:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Emil Eriksson, Johan Eriksson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, GD-Salen, Föreläsning, Elsebeth Schröder, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, GD-Salen, Föreläsning, Elsebeth Schröder, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
09:45
08:00
Ges digitalt, Kandidatarbete, Kandidatarb Fackspråk förel.2, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
13:15
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Jonatan Holmér, Rebecka Rilemark, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/2 
Tentaanmälan LP3
13:00
12:00
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Johan Eriksson, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Carl Andersson, Jonatan Holmér, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Carl Andersson, Gustav Persson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Martina Olsson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/2 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Johan Eriksson, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Jonatan Holmér, Rebecka Rilemark, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, KE, Föreläsning, Elsebeth Schröder, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
15:00
13:15
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, FL73, KE, MC, Räkneövning, Gustav Persson, Jonatan Holmér, Josef Rizell, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/3 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Emil Eriksson, Johan Eriksson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Gustav Persson, Rebecka Rilemark, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/3 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Gustav Persson, Rebecka Rilemark, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Linnea Björn, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/3 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, GD-Salen, Föreläsning, Elsebeth Schröder, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
09:45
08:00
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
13:15
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/3 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Carl Andersson, Jonatan Holmér, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F7311, F3, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/3 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Johan Eriksson, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, KE, Föreläsning, Elsebeth Schröder, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
15:00
13:15
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, FL73, KE, MC, Räkneövning, Gustav Persson, Jonatan Holmér, Josef Rizell, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/3 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Johan Eriksson, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
08:00
HB4, Kandidatarbete, Kandidatarb Fackspråk förel.3, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/3 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
10:00
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F4401, F9, Carl Andersson, Gustav Persson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7105A, F7105B, STM F12, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
10:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/3 
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, HB2, Föreläsning, Elsebeth Schröder, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
09:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, FL51, FL72, Konsultationstid, Gustav Persson, Jonatan Holmér, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
10:00
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
13:15
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7309, F5, Johan Eriksson, Linnea Björn, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
17:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/3 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
11:45
08:00
FFY012, FYP330GU, Fasta tillståndets fysik, Fasta tillståndets fysik, F7308, F5, Johan Eriksson, Martina Olsson, FYPT6, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
08:00

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/3 
Tentamen LP3/Exam SP3
18:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/3 
Tentamen LP3/Exam SP3
18:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/3 
Tentamen LP3/Exam SP3
18:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/3 
Tentamen LP3/Exam SP3
18:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/3 
Tentamen LP3/Exam SP3
18:00
08:00

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/3 
FUF050, Subatomär fysik, FB, Föreläsning, Andreas Ekström, TKTFY-3
15:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/3 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
08:00
HB4, Kandidatarbete, Kandidatarb Fackspråk förel.3, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
EENX15, Kandidatarbete vid Elektroteknik, Introduktion, TKAUT-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKMAS-3, TKTFY-3
17:00
15:15
MVE370, Matematik och samhälle, MVH12, Pascal, Lektion, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, TKTFY-3
19:00
17:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/3 
FUF050, Subatomär fysik, FB, Föreläsning, Andreas Ekström, TKTFY-3
11:45
10:00
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/3 
Anmälan omtenta
13:00
12:00
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
11:45
08:00
Information, Webcafé med studievägledare, Har du frågor kring dina studier? Kom på webcafé och ställ frågor till oss studievägledare! Många studenter sitter med samma funderingar. Här kan ni tillsammans få svar och information. https://chalmers.zoom.us/s/64190224966 , TKIEK-1, TKIEK-2, TKIEK-3, TKMED-1, TKMED-2, TKTEM-1, TKTEM-2, TKTEM-3, TKTFY-1, TKTFY-2, TKTFY-3, TSILO-1, TSILO-2
13:00
12:00
FUF050, Subatomär fysik, FB, Föreläsning, Andreas Ekström, TKTFY-3
15:00
13:15

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/3 
FUF050, Subatomär fysik, FB, Föreläsning, Andreas Ekström, TKTFY-3
15:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, FB, Storgruppsövning, Oliver Thim, TKTFY-3
17:00
15:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/3 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
08:00
MVE370, Matematik och samhälle, MVH12, Pascal, Lektion, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, TKTFY-3
19:00
17:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 31/3 
FUF050, Subatomär fysik, FB, Föreläsning, Andreas Ekström, TKTFY-3
09:45
08:00
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/4 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
11:45
08:00

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/4 
FUF050, FYP204GU, LGFY65GU, Subatomär fysik, Subatomär fysik GU, Fysik 6 för gymnasielärare, FB, Föreläsning, Andreas Ekström, FYPT4, LFYT3, TKTFY-3
15:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, FB, Storgruppsövning, Oliver Thim, TKTFY-3
17:00
15:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/4 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
08:00
MVE370, Matematik och samhälle, MVH12, Pascal, Lektion, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, TKTFY-3
19:00
17:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/4 
FUF050, Subatomär fysik, FB, Föreläsning, Andreas Ekström, TKTFY-3
11:45
10:00
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
13:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/4 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
11:45
08:00

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/4 
Omtentamen LP2/Re-exam SP2
18:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/4 
Omtentamen LP2/Re-exam SP2
18:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/4 
Omtentamen LP2/Re-exam SP2
18:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/4 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/4 
Ledigt/Holiday
18:00
08:00

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/4 
Ledigt/Holiday
18:00
08:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/4 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/4 
FUF050, Subatomär fysik, F7101, K5, Emelie Olsson, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, F7101, K5, Jakub Fojt, TKTFY-3
17:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/4 
FUF050, Subatomär fysik, FB, Föreläsning, Andreas Ekström, TKTFY-3
11:45
10:00
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/4 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, FB, Föreläsning, Andreas Ekström, TKTFY-3
15:00
13:15

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/4 
FUF050, Subatomär fysik, F7308, K8, Måns Wallner, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, Hotlab, K6, Isak Svensson, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, FYP204GU, LGFY65GU, Subatomär fysik, Subatomär fysik GU, Fysik 6 för gymnasielärare, FB, Föreläsning, Andreas Martin Heinz, FYPT4, LFYT3, TKTFY-3
15:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, FB, Storgruppsövning, Oliver Thim, TKTFY-3
17:00
15:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/4 
FUF050, Subatomär fysik, F7101, K5, Emelie Olsson, TKTFY-3
11:45
08:00
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
08:00
HB4, Kandidatarbete, Kandidatarb Fackspråk förel.4, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
MVE370, Matematik och samhälle, MVH12, Pascal, Lektion, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, TKTFY-3
19:00
17:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/4 
FUF050, Subatomär fysik, F7101, K5, Jakub Fojt, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, F7308, K8, Sean Miller, TKTFY-3
17:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, Hotlab, K6, Isak Svensson, TKTFY-3
17:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, F7101, K5, Emelie Olsson, TKTFY-3
17:00
13:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/4 
FUF050, Subatomär fysik, F7101, K5, Jakub Fojt, TKTFY-3
11:45
08:00
HB4, Kandidatarbete, Kandidatarb Fackspråk förel.4, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
13:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/4 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
11:45
08:00

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/5 
FUF050, Subatomär fysik, Hotlab, K6, Isak Svensson, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, F7308, K8, Sean Miller, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, FB, Föreläsning, Andreas Ekström, TKTFY-3
15:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, FB, Storgruppsövning, Oliver Thim, TKTFY-3
17:00
15:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/5 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
08:00
MVE370, Matematik och samhälle, MVH12, Lektion, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, TKTFY-3
19:05
15:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/5 
FUF050, Subatomär fysik, F7308, K8, Sean Miller, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, Hotlab, K6, Isak Svensson, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, F7101, K5, Emelie Olsson, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, F7101, K5, Jakub Fojt, TKTFY-3
17:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, F7308, K8, Sean Miller, TKTFY-3
17:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, Hotlab, K6, Isak Svensson, TKTFY-3
17:00
13:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/5 
FUF050, Subatomär fysik, FB, Föreläsning, Andreas Ekström, TKTFY-3
11:45
10:00
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
13:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/5 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
11:45
08:00

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/5 
FUF050, Subatomär fysik, Hotlab, K6, Isak Svensson, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, F7308, K8, Sean Miller, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, FB, Föreläsning, Andreas Ekström, TKTFY-3
15:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, FB, Storgruppsövning, Oliver Thim, TKTFY-3
17:00
15:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/5 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/5 
Tentaanmälan LP4
13:00
12:00
FUF050, Subatomär fysik, Hotlab, K6, Isak Svensson, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, F7308, K8, Sean Miller, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, F7101, K5, Emelie Olsson, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, F7101, K5, Jakub Fojt, TKTFY-3
17:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, Hotlab, K6, Isak Svensson, TKTFY-3
17:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, F7308, K8, Sean Miller, TKTFY-3
17:00
13:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/5 
FUF050, Subatomär fysik, Hotlab, K6, Isak Svensson, TKTFY-3
11:45
08:00
HB4, Kandidatarbete, Kandidatarb Fackspråk förel.5, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
13:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/5 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
11:45
08:00

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/5 
FUF050, Subatomär fysik, F7308, K8, Måns Wallner, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, Hotlab, K6, Isak Svensson, TKTFY-3
11:45
08:00
Information, Webcafé med studievägledare, Har du frågor kring dina studier? Kom på webcafé och ställ frågor till oss studievägledare! Många studenter sitter med samma funderingar. Här kan ni tillsammans få svar och information. https://chalmers.zoom.us/s/64190224966 , TKIEK-1, TKIEK-2, TKIEK-3, TKMED-1, TKMED-2, TKTEM-1, TKTEM-2, TKTEM-3, TKTFY-1, TKTFY-2, TKTFY-3, TSILO-1, TSILO-2
13:00
12:00
FUF050, FYP204GU, LGFY65GU, Subatomär fysik, Subatomär fysik GU, Fysik 6 för gymnasielärare, FB, Föreläsning, Andreas Martin Heinz, FYPT4, LFYT3, TKTFY-3
15:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, FB, Storgruppsövning, Oliver Thim, TKTFY-3
17:00
15:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/5 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
08:00
HB4, Kandidatarbete, Kandidatarb Fackspråk förel.5, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/5 
FUF050, Subatomär fysik, F7101, K5, Emelie Olsson, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, Hotlab, K6, Isak Svensson, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, F7308, K8, Sean Miller, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, Hotlab, K6, Isak Svensson, TKTFY-3
17:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, F7308, K8, Sean Miller, TKTFY-3
17:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, F7101, K5, Jakub Fojt, TKTFY-3
17:00
13:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/5 
Anmälan omtenta
13:00
12:00
FUF050, Subatomär fysik, F7101, K5, Emelie Olsson, TKTFY-3
11:45
08:00
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
13:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/5 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, KE, Föreläsning, Andreas Ekström, TKTFY-3
15:00
13:15

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/5 
FUF050, Subatomär fysik, Hotlab, K6, Isak Svensson, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, F7308, K8, Sean Miller, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, F7308, K8, Sean Miller, TKTFY-3
17:00
13:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/5 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar, Kandidatarbete
17:00
08:00
TIFX04, Kandidatarbete vid Fysik, FL41, Presentation, TKKEF-3, TKTEM-3, TKTFY-3
16:30
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/5 
TIFX04, Kandidatarbete vid Fysik, FL41, Presentation, TKKEF-3, TKTEM-3, TKTFY-3
16:30
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/5 
Ledigt/Holiday
18:00
08:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/5 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/5 
Tentamen LP4/Exam SP4
18:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/5 
Tentamen LP4/Exam SP4
18:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/6 
Tentamen LP4/Exam SP4
18:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/6 
Tentamen LP4/Exam SP4
18:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/6 
Tentamen LP4/Exam SP4
18:00
08:00

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/6 
Omtentamen LP3/Re-exam SP3
18:00
08:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/6 
Omtentamen LP3/Re-exam SP3
18:00
08:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/6 
Omtentamen LP3/Re-exam SP3
18:00
08:00
KurssignaturKursnamn
KurssignaturKursnamn


  Ändrade inom de senaste 7 dagarna.

 
EENX15, Kandidatarbete vid Elektroteknik
 
FFY012, Fasta tillståndets fysik
 
FUF050, Subatomär fysik
 
FYP204GU, Subatomär fysik GU
 
FYP330GU, Fasta tillståndets fysik
 
LGFY65GU, Fysik 6 för gymnasielärare
 
MVE370, Matematik och samhälle
 
TIF096, Experimentell fysik 2 - tillägg
 
TIFX04, Kandidatarbete vid Fysik
 
Flera Kurs
 
Information