v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/10 
FUF040, Kvantfysik, HA4, Föreläsning, Tom Blackburn, TKGBS-3, TKKEF-3, TKTFY-3
15:00
13:15
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, F7101, T4, Rasmus Svensson, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/10 
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, HB1, Föreläsning, Henrik Grönbeck, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, HB1, Storgruppsövning, Rasmus Svensson, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, F7101, T4, Björn Lönn, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/10 
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, HB1, Föreläsning, Henrik Grönbeck, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, HB2, Storgruppsövning, Rasmus Svensson, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, F7101, T4, Rasmus Svensson, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/10 
FUF040, Kvantfysik, HB2, Föreläsning, Tom Blackburn, TKGBS-3, TKKEF-3, TKTFY-3
09:45
08:00
FUF040, Kvantfysik, HB2, Räkneövning, Christoffer Olofsson, TKGBS-3, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
10:00
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, F7101, T4, Linnea Björn, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/10 
Omtenta LP4/Re-exam SP4
18:00
08:00

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/10 
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, F7101, T4, Linnea Björn, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF040, Kvantfysik, HA4, Föreläsning, Tom Blackburn, TKGBS-3, TKKEF-3, TKTFY-3
15:00
13:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/10 
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, HB1, Föreläsning, Henrik Grönbeck, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, HB2, Storgruppsövning, Joakim Hagel, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, F7101, T4, Rasmus Svensson, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
13:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/10 
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, F7101, T4, Björn Lönn, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
08:00
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, F7101, T4, Rasmus Svensson, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
13:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/10 
FUF040, Kvantfysik, HB2, Föreläsning, Tom Blackburn, TKGBS-3, TKKEF-3, TKTFY-3
09:45
08:00
FUF040, Kvantfysik, HB2, Räkneövning, Christoffer Olofsson, TKGBS-3, TKKEF-3, TKTFY-3
11:45
10:00
ERE091, SSY310, Reglerteknik, Reglerteknik, Kursvärdering, TKKEF-3, TKTEM-3, TKTFY-3, Kursvärdering, Kursvärdering
16:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/10 
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, HB2, Föreläsning, Henrik Grönbeck, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, HB1, Storgruppsövning, Rasmus Svensson, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, F7101, T4, Rasmus Svensson, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
13:15
MVE302, MVE395, TMA321, Sannolikhet och statistik, Sannolikhet, statistik och risk, Matematisk statistik, Kursvärdering, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2, TKTFY-3, Kursvärdering, Kursvärdering
15:00
14:00

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/10 
TIF091, TIF096, Experimentell fysik 2 - bas, Experimentell fysik 2 - tillägg, FB, Föreläsning, Raimund Feifel, TKTFY-3
11:45
10:00
FUF040, Kvantfysik, FB, Föreläsning, Tom Blackburn, TKGBS-3, TKKEF-3, TKTFY-3
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/10 
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, HB1, Föreläsning, Henrik Grönbeck, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, HB1, Storgruppsövning, Joakim Hagel, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, F7101, T4, Linnea Björn, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/10 
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, F7101, T4, Linnea Björn, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
08:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/10 
FUF040, Kvantfysik, FL62, FL64, Frågestund, Christoffer Olofsson, Tom Blackburn, TKGBS-3, TKKEF-3, TKTFY-3
09:45
08:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/10 
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, HB3, Föreläsning, Henrik Grönbeck, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
FTF141, FYP300GU, Termodynamik och statistisk mekanik, Statistisk fysik, HB3, Storgruppsövning, Rasmus Svensson, FYPT5, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/10 
Tentamen LP1/ Exam SP1
18:00
08:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/10 
Tentamen LP1/ Exam SP1
18:00
08:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/10 
Tentamen LP1/ Exam SP1
18:00
08:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/10 
Tentamen LP1/ Exam SP1
18:00
08:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/10 
Tentamen LP1/ Exam SP1
18:00
08:00

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 31/10 
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Föreläsning, TKELT-3, TKTFY-3
09:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HB1, Föreläsning, TKDAT-1, TKTFY-3
09:45
08:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Föreläsning, TKELT-3, TKTFY-3
11:45
10:00
RRY125, Modern astrofysik, EL41, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
15:00
13:15
TME055, Strömningsmekanik, ML14, Föreläsning, TKTFY-3
17:00
13:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/11 
FUF045, FYP302GU, Speciell relativitetsteori, Mekanik B, EC, Föreläsning, Gabriele Ferretti, FYPT5, TKTFY-3
09:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HB1, Föreläsning, TKDAT-1, TKTFY-3
09:45
08:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, MA, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
10:00
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, HB3, Föreläsning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
15:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, FB, Föreläsning, Göran Johansson, TKTFY-3
15:00
13:15
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, SB-L200, SB-L216, Övning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
17:00
15:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/11 
TIF091, TIF096, Experimentell fysik 2 - bas, Experimentell fysik 2 - tillägg, FB, Föreläsning, Yasmine Sassa, TKTFY-3
09:45
08:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Räkneövning, TKELT-3, TKTFY-3
11:45
10:00
FTF131, Matematisk fysik, FL61, Föreläsning, Henrik Johannesson, TKTFY-3
11:45
10:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Föreläsning, TKELT-3, TKTFY-3
15:00
13:15
FUF045, FYP302GU, Speciell relativitetsteori, Mekanik B, ED, Föreläsning, Gabriele Ferretti, FYPT5, TKTFY-3
15:00
13:15
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Räkneövning, TKELT-3, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT792GU, EDA433, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA1, Föreläsning, TKDAT-1, TKITE-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/11 
RRY125, Modern astrofysik, EL43, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
09:45
08:00
TME055, Strömningsmekanik, MA, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
08:00
RRY125, Modern astrofysik, EL43, Övning, MPPHS-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Simulering, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, MT0, Simulering, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, HB4, Föreläsning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
15:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, HA3, Föreläsning, Göran Johansson, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Simulering, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Reserv, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, SB-L200, SB-L216, Övning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
17:00
15:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, HA3, Storgruppsövning, Simon Pettersson Fors, TKTFY-3
17:00
15:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/11 
Halv dag/ Half day
17:00
13:00
RRY125, Modern astrofysik, KS32, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
09:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
09:45
08:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, FL64, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
10:00
FTF131, Matematisk fysik, FL61, Föreläsning, Henrik Johannesson, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Simulering, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/11 
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Föreläsning, TKELT-3, TKTFY-3
09:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HB4, Föreläsning, TKDAT-1, TKTFY-3
09:45
08:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, ML13, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
10:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Räkneövning, TKELT-3, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES61, Simulering, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
RRY125, Modern astrofysik, EL41, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
15:00
13:15
TME055, Strömningsmekanik, ML13, Föreläsning, TKTFY-3
17:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, MT0, Simulering, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, MT9, Simulering, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/11 
FUF045, FYP302GU, Speciell relativitetsteori, Mekanik B, EC, Föreläsning, Gabriele Ferretti, FYPT5, TKTFY-3
09:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HB1, Föreläsning, TKDAT-1, TKTFY-3
09:45
08:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, MA, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
Ges digitalt, Möt studentstöd, - för en hållbar studietid, TKIEK-1, TKIEK-2, TKIEK-3, TKMED-1, TKMED-2, TKMED-3, TKTEM-1, TKTEM-2, TKTEM-3, TKTFY-1, TKTFY-2, TKTFY-3, TSILO-1, TSILO-2, TSLOG-1, TSLOG-2, TSLOG-3, Mottagning, Mottagning
13:00
12:00
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, HB3, Föreläsning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
15:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, FB, Föreläsning, Göran Johansson, TKTFY-3
15:00
13:15
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, SB-L200, SB-L216, Övning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES63, Simulering, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, E-D2480, Simulering, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/11 
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Räkneövning, TKELT-3, TKTFY-3
11:45
10:00
FTF131, Matematisk fysik, EB, Föreläsning, Henrik Johannesson, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Föreläsning, TKELT-3, TKTFY-3
15:00
13:15
FTF131, Matematisk fysik, FL61, Räkneövning, Daniel Erkensten, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES62, Simulering, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Räkneövning, TKELT-3, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT792GU, EDA433, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA1, Föreläsning, TKDAT-1, TKITE-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/11 
RRY125, Modern astrofysik, EL41, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
09:45
08:00
TME055, Strömningsmekanik, MA, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
08:00
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7309, A11, Linnea Björn, TKTFY-3
11:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Laboration, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
RRY125, Modern astrofysik, EL41, Övning, MPPHS-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, SB-D509, Simulering, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, SB-D409, Simulering, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, HB3, Föreläsning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
15:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, HA3, Föreläsning, Göran Johansson, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Laboration, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
13:15
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, SB-L200, SB-L216, Övning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
17:00
15:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, HA3, Storgruppsövning, Simon Pettersson Fors, TKTFY-3
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/11 
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Laboration, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
FTF131, Matematisk fysik, EL41, Föreläsning, Henrik Johannesson, TKTFY-3
11:45
10:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, EL42, Föreläsning, TKTFY-3
15:00
13:15
FUF045, FYP302GU, Speciell relativitetsteori, Mekanik B, ED, Föreläsning, Gabriele Ferretti, FYPT5, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
RRY125, Modern astrofysik, EL43, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT792GU, EDA433, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA1, Demonstration, TKDAT-1, TKITE-1, TKTFY-3
17:00
15:15

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/11 
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Föreläsning, TKELT-3, TKTFY-3
09:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HB4, Föreläsning, TKDAT-1, TKTFY-3
09:45
08:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, ML13, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
10:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Räkneövning, TKELT-3, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES61, Simulering, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES62, Simulering, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
RRY125, Modern astrofysik, EL41, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
15:00
13:15
TME055, Strömningsmekanik, ML14, Föreläsning, TKTFY-3
17:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7309, A6, Lova Wilske, TKTFY-3
17:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, SB-D040, Simulering, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, SB-D409, Simulering, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/11 
FUF045, FYP302GU, Speciell relativitetsteori, Mekanik B, EC, Föreläsning, Gabriele Ferretti, FYPT5, TKTFY-3
09:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, MA, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, SB-D042, Simulering, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, HB3, Föreläsning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
15:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, GD-Salen, Föreläsning, Anders Hellman, TKTFY-3
15:00
13:15
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, SB-L200, SB-L216, Övning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES63, Simulering, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, E-D2480, Simulering, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/11 
FARM, MPCAS-1, MPCAS-2, TKGBS-2, TKGBS-3, TKTEM-2, TKTEM-3, TKTFY-2, TKTFY-3, Arbetsmarknad, Arbetsmarknadsmässa
17:00
08:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Föreläsning, TKELT-3, TKTFY-3
11:45
10:00
FTF131, Matematisk fysik, FL61, Föreläsning, Henrik Johannesson, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Räkneövning, TKELT-3, TKTFY-3
15:00
13:15
FTF131, Matematisk fysik, FL61, Räkneövning, Daniel Erkensten, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES63, Simulering, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT792GU, EDA433, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA1, Föreläsning, TKDAT-1, TKITE-1, TKTFY-3
17:00
15:15
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Föreläsning, TKELT-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/11 
RRY125, Modern astrofysik, EL43, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
09:45
08:00
TME055, Strömningsmekanik, EL42, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
08:00
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7309, A11, Linnea Björn, TKTFY-3
11:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Laboration, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
RRY125, Modern astrofysik, EL43, Övning, MPPHS-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, MT0, Simulering, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, SB-D020, Simulering, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, HA4, Föreläsning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
15:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, HA3, Föreläsning, Anders Hellman, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Laboration, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
13:15
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, SB-L200, SB-L216, Övning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
17:00
15:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, HA3, Storgruppsövning, Simon Pettersson Fors, TKTFY-3
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/11 
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Laboration, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
FTF131, Matematisk fysik, EL41, Föreläsning, Henrik Johannesson, TKTFY-3
11:45
10:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, ML14, Föreläsning, TKTFY-3
15:00
13:15
FUF045, FYP302GU, Speciell relativitetsteori, Mekanik B, ED, Föreläsning, Gabriele Ferretti, FYPT5, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
RRY125, Modern astrofysik, EL43, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT792GU, EDA433, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA1, Demonstration, TKDAT-1, TKITE-1, TKTFY-3
17:00
15:15

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/11 
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Räkneövning, TKELT-3, TKTFY-3
09:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HB4, Föreläsning, TKDAT-1, TKTFY-3
09:45
08:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, ML13, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
10:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Föreläsning, TKELT-3, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES61, Simulering, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES62, Simulering, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
RRY125, Modern astrofysik, Studiebesök, Visit to Onsala Space Observato, MPPHS-1, TKTFY-3
17:00
11:00
TME055, Strömningsmekanik, ML13, Föreläsning, TKTFY-3
17:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7308, Zeeman, Carl Andersson, TKTFY-3
17:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, SB-D040, Simulering, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, SB-D025, Simulering, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/11 
FUF045, FYP302GU, Speciell relativitetsteori, Mekanik B, EC, Föreläsning, Gabriele Ferretti, FYPT5, TKTFY-3
09:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, MA, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, MT0, Simulering, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, HB3, Föreläsning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
15:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, FB, Föreläsning, Göran Johansson, TKTFY-3
15:00
13:15
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, SB-L200, SB-L216, Övning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
17:00
15:15
FTF131, Matematisk fysik, FL61, Räkneövning, Daniel Erkensten, TKTFY-3
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/11 
FUF045, FYP302GU, Speciell relativitetsteori, Mekanik B, ED, EF, Föreläsning, Gabriele Ferretti, FYPT5, TKTFY-3
09:45
08:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Föreläsning, TKELT-3, TKTFY-3
11:45
10:00
FTF131, Matematisk fysik, FL71, Föreläsning, Henrik Johannesson, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Föreläsning, TKELT-3, TKTFY-3
15:00
13:15
FTF131, Matematisk fysik, ML13, Räkneövning, Daniel Erkensten, TKTFY-3
15:00
13:15
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Reserv, TKELT-3, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT792GU, EDA433, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA1, Föreläsning, TKDAT-1, TKITE-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/11 
RRY125, Modern astrofysik, EL43, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
09:45
08:00
TME055, Strömningsmekanik, MA, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
08:00
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7309, A11, Martina Olsson, TKTFY-3
11:45
08:00
RRY125, Modern astrofysik, EL43, Övning, MPPHS-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Simulering, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, HB4, Föreläsning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
15:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, HA3, Föreläsning, Anders Hellman, TKTFY-3
15:00
13:15
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, SB-L200, SB-L216, Övning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
17:00
15:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, HA3, Storgruppsövning, Ingrid Strandberg, TKTFY-3
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/11 
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
09:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Simulering, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
09:45
08:00
FTF131, Matematisk fysik, EL41, Föreläsning, Henrik Johannesson, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Simulering, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, ML16, Föreläsning, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
RRY125, Modern astrofysik, EL43, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT792GU, EDA433, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA1, Demonstration, TKDAT-1, TKITE-1, TKTFY-3
17:00
15:15

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/11 
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HB4, Föreläsning, TKDAT-1, TKTFY-3
09:45
08:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-A810, Dugga, MC2- LUFTBRYGGAN A810, TKELT-3, TKTFY-3
12:30
08:30
TMA690, Partiella differentialekvationer, ML13, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES61, Simulering, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES62, Simulering, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
RRY125, Modern astrofysik, EL41, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
15:00
13:15
TME055, Strömningsmekanik, ML14, Föreläsning, TKTFY-3
17:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, MT0, Simulering, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, MT9, Simulering, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/11 
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7309, A11, Linnea Björn, TKTFY-3
11:45
08:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, MA, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, SB-D040, Simulering, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, HB3, Föreläsning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
15:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, FB, Föreläsning, Anders Hellman, TKTFY-3
15:00
13:15
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, SB-L200, SB-L216, Övning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, SB-D040, Simulering, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, SB-D042, Simulering, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7309, A11, Linnea Björn, TKTFY-3
19:00
15:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7308, Zeeman, Carl Andersson, TKTFY-3
19:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/11 
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-A810, Föreläsning, MC2- LUFTBRYGGAN A810, TKELT-3, TKTFY-3
11:45
10:00
FTF131, Matematisk fysik, FL61, Föreläsning, Henrik Johannesson, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-A810, Föreläsning, MC2- LUFTBRYGGAN A810, TKELT-3, TKTFY-3
15:00
13:15
FTF131, Matematisk fysik, FL61, Räkneövning, Daniel Erkensten, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES63, Simulering, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7309, A11, Linnea Björn, TKTFY-3
17:00
13:15
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-A810, MC2- LUFTBRYGGAN A810, Reserve, TKELT-3, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT792GU, EDA433, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA1, Föreläsning, TKDAT-1, TKITE-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/12 
RRY125, Modern astrofysik, EL42, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
09:45
08:00
TME055, Strömningsmekanik, ML16, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
08:00
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7309, A11, Martina Olsson, TKTFY-3
11:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Laboration, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
RRY125, Modern astrofysik, EL42, Övning, MPPHS-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, MT0, Simulering, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, SB-D040, Simulering, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, KE, Föreläsning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
15:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, HA3, Föreläsning, Anders Hellman, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Laboration, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
13:15
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, SB-L200, SB-L216, Övning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
17:00
15:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, HA3, Storgruppsövning, Ingrid Strandberg, TKTFY-3
17:00
15:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7308, Zeeman, Carl Andersson, TKTFY-3
21:00
17:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/12 
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7308, Zeeman, Carl Andersson, TKTFY-3
11:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Laboration, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
FTF131, Matematisk fysik, KS32, Föreläsning, Henrik Johannesson, TKTFY-3
11:45
10:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, ML13, Föreläsning, TKTFY-3
15:00
13:15
FUF045, FYP302GU, Speciell relativitetsteori, Mekanik B, EB, Föreläsning, Gabriele Ferretti, FYPT5, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
RRY125, Modern astrofysik, EL43, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT792GU, EDA433, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA1, Demonstration, TKDAT-1, TKITE-1, TKTFY-3
17:00
15:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7309, A6, Lova Wilske, TKTFY-3
19:00
15:15

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/12 
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Föreläsning, TKELT-3, TKTFY-3
09:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HB4, Föreläsning, TKDAT-1, TKTFY-3
09:45
08:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, ML13, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
10:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Räkneövning, TKELT-3, TKTFY-3
11:45
10:00
FUF045, FYP302GU, Speciell relativitetsteori, Mekanik B, EF, Föreläsning, Gabriele Ferretti, FYPT5, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES61, Simulering, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES62, Simulering, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
TME055, Strömningsmekanik, ML13, Föreläsning, TKTFY-3
15:00
13:15
RRY125, Modern astrofysik, EL41, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
15:00
13:15
TME055, Strömningsmekanik, MT14, Datorövning, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, MT13, Simulering, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, MT9, Simulering, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7309, A6, Lova Wilske, TKTFY-3
19:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/12 
FUF045, FYP302GU, Speciell relativitetsteori, Mekanik B, EC, Föreläsning, Gabriele Ferretti, FYPT5, TKTFY-3
09:45
08:00
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7309, A6, Lova Wilske, TKTFY-3
11:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, MA, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, MT0, Simulering, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, HB3, Föreläsning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
15:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, GD-Salen, Föreläsning, Anders Hellman, TKTFY-3
15:00
13:15
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, SB-L200, SB-L216, Övning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, MT0, Simulering, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES63, Simulering, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/12 
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Föreläsning, TKELT-3, TKTFY-3
11:45
10:00
FTF131, Matematisk fysik, FL61, Föreläsning, Henrik Johannesson, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-A810, Räkneövning, MC2- LUFTBRYGGAN A810, TKELT-3, TKTFY-3
15:00
13:15
FTF131, Matematisk fysik, FL61, Räkneövning, Daniel Erkensten, TKTFY-3
15:00
13:15
FUF045, FYP302GU, Speciell relativitetsteori, Mekanik B, EC, Föreläsning, Gabriele Ferretti, FYPT5, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES63, Simulering, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7309, A6, Lova Wilske, TKTFY-3
17:00
13:15
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-A810, Gästföreläsning, MC2- LUFTBRYGGAN A810, Rohde&Schwarz, TKELT-3, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT792GU, EDA433, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA1, Föreläsning, TKDAT-1, TKITE-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/12 
RRY125, Modern astrofysik, EL42, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
09:45
08:00
TME055, Strömningsmekanik, MA, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Laboration, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
RRY125, Modern astrofysik, EL42, Övning, MPPHS-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, SB-D042, Simulering, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, SB-D040, Simulering, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, KE, Föreläsning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
15:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, HA3, Föreläsning, Göran Johansson, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Laboration, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
13:15
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, SB-L200, SB-L216, Övning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
17:00
15:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, HA3, Storgruppsövning, Göran Johansson, TKTFY-3
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/12 
FTF131, Matematisk fysik, FL51, Föreläsning, Henrik Johannesson, TKTFY-3
09:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Laboration, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
FTF131, Matematisk fysik, FL61, Föreläsning, Henrik Johannesson, TKTFY-3
11:45
10:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, ML13, Föreläsning, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
RRY125, Modern astrofysik, EL43, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT792GU, EDA433, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA1, Demonstration, TKDAT-1, TKITE-1, TKTFY-3
17:00
15:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7309, A6, Lova Wilske, TKTFY-3
19:00
15:15

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/12 
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Föreläsning, TKELT-3, TKTFY-3
09:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HB4, Föreläsning, TKDAT-1, TKTFY-3
09:45
08:00
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7309, A6, Lova Wilske, TKTFY-3
11:45
08:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, ML13, Föreläsning, TKTFY-3
11:45
10:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Räkneövning, TKELT-3, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES61, Simulering, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES62, Simulering, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
RRY125, Modern astrofysik, EL41, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
15:00
13:15
TME055, Strömningsmekanik, ML14, Föreläsning, TKTFY-3
17:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, MT0, Simulering, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, SB-D409, Simulering, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/12 
FUF045, FYP302GU, Speciell relativitetsteori, Mekanik B, EC, Föreläsning, Gabriele Ferretti, FYPT5, TKTFY-3
09:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
TMA690, Partiella differentialekvationer, MA, Räkneövning, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, MT0, Simulering, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, HB3, Föreläsning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
15:00
13:15
FTF131, Matematisk fysik, FL51, Räkneövning, Daniel Erkensten, TKTFY-3
15:00
13:15
TME055, Strömningsmekanik, ML14, Föreläsning, TKTFY-3
17:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7309, A11, Linnea Björn, TKTFY-3
17:00
13:15
MVE370, Matematik och samhälle, SB3-L112, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, TKTFY-3
20:00
14:00
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, SB-L200, SB-L216, Övning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, MT0, Simulering, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES63, Simulering, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7308, Zeeman, Carl Andersson, TKTFY-3
19:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/12 
FUF045, FYP302GU, Speciell relativitetsteori, Mekanik B, ED, Föreläsning, Gabriele Ferretti, FYPT5, TKTFY-3
09:45
08:00
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7308, Zeeman, Carl Andersson, TKTFY-3
11:45
08:00
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Reserv, TKELT-3, TKTFY-3
11:45
10:00
FTF131, Matematisk fysik, MC, Föreläsning, Henrik Johannesson, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
FTF131, Matematisk fysik, FL61, Föreläsning, Henrik Johannesson, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES63, Simulering, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
EEM021, Högfrekvensteknik, MC2-Kollekt, Gästföreläsning, SAAB, TKELT-3, TKTFY-3
17:00
13:15
DIT792GU, EDA433, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA1, Föreläsning, TKDAT-1, TKITE-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/12 
RRY125, Modern astrofysik, EL43, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
09:45
08:00
RRY125, Modern astrofysik, EL43, Övning, MPPHS-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, MT0, Simulering, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES63, Simulering, Grupp E, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, SB-H2, Föreläsning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
15:00
13:15
TIF101, Tillämpad kvantfysik, F7308, Zeeman, Carl Andersson, TKTFY-3
17:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Laboration, Reserv, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
13:15
MVE550, Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, SB-L200, SB-L216, Övning, MPDSC-1, TKITE-3, TKTEM-2, TKTFY-3
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/12 
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Laboration, Reserv, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
FTF131, Matematisk fysik, EL41, Föreläsning, Henrik Johannesson, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp F, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
RRY125, Modern astrofysik, EL43, Föreläsning, MPPHS-1, TKTFY-3
17:00
15:15
DIT792GU, EDA433, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA1, Demonstration, TKDAT-1, TKITE-1, TKTFY-3
17:00
15:15

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/12 
Självstudier/Self studies
13:00
08:00
Tentamensanmälan LP2
18:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/12 
Annandag jul/Holiday
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/1 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/1 
Omtentamen LP1/Re-exam SP1
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/1 
Omtentamen LP1/Re-exam SP1
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/1 
Omtentamen LP1/Re-exam SP1
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/1 
Trettondedag jul/Holiday
18:00
08:00

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
 
KurssignaturKursnamn
 
KurssignaturKursnamn


  Ändrade inom de senaste 7 dagarna.