v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/10 
ESS116, Elektriska nät och system, HC4, Föreläsning, Jan Grahn, TKTFY-2
11:45
10:00
ESS116, Elektriska nät och system, Laboration, Jan Grahn, TKTFY-2
17:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/10 
MVE025, MVE295, Komplex matematisk analys, Komplex analys, GD-Salen, Föreläsning, TKGBS-3, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2
11:45
10:00
ESS116, Elektriska nät och system, FB, Föreläsning, Jan Grahn, TKTFY-2
15:00
13:15
ESS116, Elektriska nät och system, KS31, KS32, Övning, Jan Grahn, TKTFY-2
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/10 
MVE025, MVE295, Komplex matematisk analys, Komplex analys, GD-Salen, Föreläsning, TKGBS-3, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2
09:45
08:00
ESS116, Elektriska nät och system, FB, Föreläsning, Jan Grahn, TKTFY-2
11:45
10:00
ESS116, Elektriska nät och system, FL51, Räknestuga, Jan Grahn, TKTFY-2
15:00
13:15
MVE025, MVE295, Komplex matematisk analys, Komplex analys, GD-Salen, Föreläsning, TKGBS-3, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/10 
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, Björn Altenburger, Erik Olsén, Julia Andersson, TKTFY-2
13:00
08:00
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, Björn Altenburger, Erik Olsén, Julia Andersson, TKTFY-2
18:00
13:00
ESS116, Elektriska nät och system, Laboration, Jan Grahn, TKTFY-2
17:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/10 
Omtenta LP4/Re-exam SP4
18:00
08:00

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/10 
MVE025, MVE295, Komplex matematisk analys, Komplex analys, HB1, Föreläsning, TKGBS-3, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2
09:45
08:00
ESS116, Elektriska nät och system, FB, Föreläsning, Jan Grahn, TKTFY-2
11:45
10:00
ESS116, Elektriska nät och system, Laboration, Jan Grahn, TKTFY-2
17:00
13:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/10 
MVE025, MVE295, Komplex matematisk analys, Komplex analys, GD-Salen, Föreläsning, TKGBS-3, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2
11:45
10:00
ESS116, Elektriska nät och system, FB, Föreläsning, Jan Grahn, TKTFY-2
15:00
13:15
ESS116, Elektriska nät och system, FL51, FL62, Övning, Jan Grahn, TKTFY-2
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/10 
MVE025, MVE295, Komplex matematisk analys, Komplex analys, KE, Föreläsning, TKGBS-3, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2
09:45
08:00
ESS116, Elektriska nät och system, FB, Föreläsning, Jan Grahn, TKTFY-2
11:45
10:00
ESS116, Elektriska nät och system, MC, Räknestuga, Jan Grahn, TKTFY-2
15:00
13:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/10 
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, Björn Altenburger, Erik Olsén, Julia Andersson, TKTFY-2
13:00
08:00
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, Björn Altenburger, Erik Olsén, Julia Andersson, TKTFY-2
18:00
13:00
ESS116, Elektriska nät och system, Laboration, Jan Grahn, TKTFY-2
17:00
13:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/10 
MVE025, MVE295, Komplex matematisk analys, Komplex analys, FL51, FL61, FL71, Räkneövning, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2
09:45
08:00
MVE025, MVE295, Komplex matematisk analys, Komplex analys, KE, Föreläsning, TKGBS-3, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2
11:45
10:00
ESS116, Elektriska nät och system, FL51, FL62, Övning, Jan Grahn, TKTFY-2
15:00
13:15
MVE302, MVE395, TMA321, Sannolikhet och statistik, Sannolikhet, statistik och risk, Matematisk statistik, Kursvärdering, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2, TKTFY-3, Kursvärdering, Kursvärdering
15:00
14:00

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/10 
MVE025, MVE295, Komplex matematisk analys, Komplex analys, HB1, Föreläsning, TKGBS-3, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2
09:45
08:00
ESS116, Elektriska nät och system, HA4, Föreläsning, Jan Grahn, TKTFY-2
11:45
10:00
ESS116, Elektriska nät och system, Laboration, Jan Grahn, TKTFY-2
17:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/10 
MVE025, MVE295, Komplex matematisk analys, Komplex analys, GD-Salen, Föreläsning, TKGBS-3, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2
09:45
08:00
MVE025, MVE295, Komplex matematisk analys, Komplex analys, GD-Salen, Föreläsning, TKGBS-3, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2
11:45
10:00
ESS116, Elektriska nät och system, FB, Föreläsning, Jan Grahn, TKTFY-2
15:00
13:15
ESS116, Elektriska nät och system, FL61, FL62, Övning, Jan Grahn, TKTFY-2
17:00
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/10 
MVE025, MVE295, Komplex matematisk analys, Komplex analys, KE, Föreläsning, TKGBS-3, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2
09:45
08:00
ESS116, Elektriska nät och system, FB, Föreläsning, Jan Grahn, TKTFY-2
11:45
10:00
ESS116, Elektriska nät och system, MC, Räknestuga, Jan Grahn, TKTFY-2
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/10 
ESS116, Elektriska nät och system, Laboration, Jan Grahn, TKTFY-2
11:45
08:00
ESS116, Elektriska nät och system, FL51, FL52, Övning, Jan Grahn, TKTFY-2
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/10 
MVE025, MVE295, Komplex matematisk analys, Komplex analys, GD-Salen, Föreläsning, TKGBS-3, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2
11:45
10:00
MVE025, MVE295, Komplex matematisk analys, Komplex analys, HC4, Konsultationstid, TKGBS-3, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2
15:00
13:15

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/10 
Tentamen LP1/ Exam SP1
18:00
08:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/10 
Tentamen LP1/ Exam SP1
18:00
08:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/10 
Tentamen LP1/ Exam SP1
18:00
08:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/10 
Tentamen LP1/ Exam SP1
18:00
08:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/10 
Tentamen LP1/ Exam SP1
18:00
08:00

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 31/10 
ERE091, Reglerteknik, SB-H8, Föreläsning, TKTFY-2
15:00
13:15
ERE091, Reglerteknik, SB-H8, Räkneövning, TKTFY-2
17:00
15:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/11 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Föreläsning, Christian Forssen, TKTFY-2
11:45
10:00
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Storgruppsövning, Christian Forssen, TKTFY-2
17:00
15:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/11 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Föreläsning, Christian Forssen, TKTFY-2
11:45
10:00
ERE091, Reglerteknik, HC4, Föreläsning, TKTFY-2
15:00
13:15
ERE091, Reglerteknik, HC4, Räkneövning, TKTFY-2
17:00
15:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/11 
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, Björn Altenburger, Erik Olsén, Julia Andersson, TKTFY-2, TKTFY-2.003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003
13:00
08:00
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, Björn Altenburger, Erik Olsén, Julia Andersson, TKTFY-2, TKTFY-2.004, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
18:00
13:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/11 
Halv dag/ Half day
17:00
13:00
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FL51, FL52, FL61, Övning, Eric Lindgren, Esmée Berger, Simon Pettersson Fors, TKTFY-2
09:45
08:00
ERE091, Reglerteknik, KB-D41, Konsultationstid, Laboration, TKTFY-2
11:45
10:00

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/11 
ERE091, Reglerteknik, HB1, Föreläsning, TKTFY-2
15:00
13:15
ERE091, Reglerteknik, HB1, Räkneövning, TKTFY-2
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/11 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, HC4, Föreläsning, Christian Forssen, TKTFY-2
11:45
10:00
Ges digitalt, Möt studentstöd, - för en hållbar studietid, TKIEK-1, TKIEK-2, TKIEK-3, TKMED-1, TKMED-2, TKMED-3, TKTEM-1, TKTEM-2, TKTEM-3, TKTFY-1, TKTFY-2, TKTFY-3, TSILO-1, TSILO-2, TSLOG-1, TSLOG-2, TSLOG-3, Mottagning, Mottagning
13:00
12:00
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Storgruppsövning, Christian Forssen, TKTFY-2
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/11 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Föreläsning, Christian Forssen, TKTFY-2
11:45
10:00
ERE091, Reglerteknik, HC4, Föreläsning, TKTFY-2
15:00
13:15
ERE091, Reglerteknik, HC4, Räkneövning, TKTFY-2
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/11 
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, Björn Altenburger, Erik Olsén, Julia Andersson, TKTFY-2, TKTFY-2.001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001
13:00
08:00
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, Björn Altenburger, Erik Olsén, Julia Andersson, TKTFY-2, TKTFY-2.002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
18:00
13:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/11 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FL51, FL52, FL61, Övning, Eric Lindgren, Esmée Berger, Simon Pettersson Fors, TKTFY-2
09:45
08:00
ERE091, Reglerteknik, ES61, Konsultationstid, Laboration, TKTFY-2
15:00
13:15

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/11 
ERE091, Reglerteknik, HC4, Föreläsning, TKTFY-2
11:45
10:00
ERE091, Reglerteknik, HB2, Räkneövning, TKTFY-2
15:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/11 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, HA4, Föreläsning, Christian Forssen, TKTFY-2
11:45
10:00
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Storgruppsövning, Christian Forssen, TKTFY-2
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/11 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Föreläsning, Christian Forssen, TKTFY-2
09:45
08:00
FARM, MPCAS-1, MPCAS-2, TKGBS-2, TKGBS-3, TKTEM-2, TKTEM-3, TKTFY-2, TKTFY-3, Arbetsmarknad, Arbetsmarknadsmässa
17:00
08:00
ERE091, Reglerteknik, ES61, Konsultationstid, Laboration, TKTFY-2
11:45
10:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/11 
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, Björn Altenburger, Björn Lönn, Erik Olsén, TKTFY-2, TKTFY-2.003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003
13:00
08:00
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, Björn Altenburger, Björn Lönn, Erik Olsén, TKTFY-2, TKTFY-2.004, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
18:00
13:00
ERE091, Reglerteknik, HB2, Föreläsning, TKTFY-2
15:00
13:15
ERE091, Reglerteknik, HB2, Räkneövning, TKTFY-2
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/11 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FL51, FL71, FL72, Övning, Eric Lindgren, Esmée Berger, Simon Pettersson Fors, TKTFY-2
09:45
08:00
ERE091, Reglerteknik, 5225Labsal, Lab assessment, TKTFY-2
11:45
10:00

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/11 
ERE091, Reglerteknik, HC4, Föreläsning, TKTFY-2
11:45
10:00
ERE091, Reglerteknik, HB2, Räkneövning, TKTFY-2
15:00
13:15
EEN190, Vektorfält och elektromagnetisk fältteori, FB, Föreläsning, TKTFY-2
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/11 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, HA4, Föreläsning, Christian Forssen, TKTFY-2
11:45
10:00
EEN190, Vektorfält och elektromagnetisk fältteori, KA, Föreläsning, TKTFY-2
15:00
13:15
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Storgruppsövning, Christian Forssen, TKTFY-2
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/11 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Föreläsning, Christian Forssen, TKTFY-2
11:45
10:00
ERE091, Reglerteknik, HC4, Föreläsning, TKTFY-2
15:00
13:15
ERE091, Reglerteknik, HC4, Räkneövning, TKTFY-2
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/11 
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, Björn Altenburger, Björn Lönn, Erik Olsén, TKTFY-2, TKTFY-2.001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001
13:00
08:00
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, Björn Altenburger, Björn Lönn, Erik Olsén, TKTFY-2, TKTFY-2.002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
18:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/11 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FL51, FL71, FL72, Övning, Eric Lindgren, Esmée Berger, Simon Pettersson Fors, TKTFY-2
09:45
08:00
EEN190, Vektorfält och elektromagnetisk fältteori, HC4, Storgruppsövning, TKTFY-2
11:45
10:00
ERE091, Reglerteknik, ES61, Konsultationstid, Laboration, TKTFY-2
15:00
13:15

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/11 
EEN190, Vektorfält och elektromagnetisk fältteori, FB, Föreläsning, TKTFY-2
11:45
10:00
ERE091, Reglerteknik, HB2, Föreläsning, TKTFY-2
15:00
13:15
ERE091, Reglerteknik, HB2, Räkneövning, TKTFY-2
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/11 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Föreläsning, Christian Forssen, TKTFY-2
11:45
10:00
EEN190, Vektorfält och elektromagnetisk fältteori, KC, Föreläsning, TKTFY-2
15:00
13:15
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Storgruppsövning, Christian Forssen, TKTFY-2
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/11 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Föreläsning, Christian Forssen, TKTFY-2
09:45
08:00
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, FB, Föreläsning, Lars Hellberg, TKTFY-2, TKTFY-2.004, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
11:45
10:00
ERE091, Reglerteknik, HC4, Föreläsning, TKTFY-2
15:00
13:15
ERE091, Reglerteknik, HC4, Räkneövning, TKTFY-2
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/12 
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, Björn Altenburger, Erik Olsén, Julia Andersson, TKTFY-2, TKTFY-2.003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003
13:00
08:00
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, Björn Altenburger, Erik Olsén, Julia Andersson, TKTFY-2, TKTFY-2.004, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
18:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/12 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FL61, FL71, FL72, Övning, Eric Lindgren, Esmée Berger, Simon Pettersson Fors, TKTFY-2
09:45
08:00
EEN190, Vektorfält och elektromagnetisk fältteori, HC4, Storgruppsövning, TKTFY-2
11:45
10:00
ERE091, Reglerteknik, ES61, Konsultationstid, Laboration, TKTFY-2
15:00
13:15

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/12 
EEN190, Vektorfält och elektromagnetisk fältteori, HB1, Föreläsning, TKTFY-2
11:45
10:00
ERE091, Reglerteknik, HB1, Föreläsning, TKTFY-2
15:00
13:15
ERE091, Reglerteknik, HB1, Räkneövning, TKTFY-2
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/12 
EEN190, Vektorfält och elektromagnetisk fältteori, HA1, Föreläsning, TKTFY-2
09:45
08:00
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Föreläsning, Christian Forssen, TKTFY-2
11:45
10:00
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Storgruppsövning, Christian Forssen, TKTFY-2
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/12 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Föreläsning, Christian Forssen, TKTFY-2
11:45
10:00
ERE091, Reglerteknik, HC4, Föreläsning, TKTFY-2
15:00
13:15
ERE091, Reglerteknik, HC4, Räkneövning, TKTFY-2
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/12 
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, Björn Altenburger, Björn Lönn, Erik Olsén, TKTFY-2, TKTFY-2.001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001
13:00
08:00
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, Björn Altenburger, Björn Lönn, Erik Olsén, TKTFY-2, TKTFY-2.002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
18:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/12 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FL71, FL72, FL73, Övning, Eric Lindgren, Esmée Berger, Simon Pettersson Fors, TKTFY-2
09:45
08:00
EEN190, Vektorfält och elektromagnetisk fältteori, FB, Storgruppsövning, TKTFY-2
11:45
10:00
ERE091, Reglerteknik, ES61, Konsultationstid, Laboration, TKTFY-2
15:00
13:15

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/12 
ERE091, Reglerteknik, HB3, Föreläsning, TKTFY-2
15:00
13:15
ERE091, Reglerteknik, HB3, Räkneövning, TKTFY-2
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/12 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, HC4, Föreläsning, Christian Forssen, TKTFY-2
11:45
10:00
ERE091, Reglerteknik, ES61, Konsultationstid, Laboration, TKTFY-2
15:00
13:15
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Storgruppsövning, Christian Forssen, TKTFY-2
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/12 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FB, Föreläsning, Christian Forssen, TKTFY-2
11:45
10:00
ERE091, Reglerteknik, HC4, Föreläsning, TKTFY-2
15:00
13:15
ERE091, Reglerteknik, HC4, Räkneövning, TKTFY-2
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/12 
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7103, F7105A, F7105B, Föreläsning, Mats Rostedt, TKTFY-2
09:00
08:00
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, TKTFY-2
13:00
09:00
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, F7105A, F7105B, ET, TKTFY-2
18:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/12 
TIF385, Bayesiansk inferens och maskininlärning, FL71, FL72, FL73, Övning, Eric Lindgren, Esmée Berger, Simon Pettersson Fors, TKTFY-2
09:45
08:00
ERE091, Reglerteknik, 5225Labsal, Laboration, Lab assessment, TKTFY-2
11:45
10:00

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/12 
Självstudier/Self studies
13:00
08:00
Tentamensanmälan LP2
18:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/12 
Annandag jul/Holiday
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/1 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/1 
Omtentamen LP1/Re-exam SP1
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/1 
Omtentamen LP1/Re-exam SP1
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/1 
Omtentamen LP1/Re-exam SP1
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/1 
Trettondedag jul/Holiday
18:00
08:00

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
 
KurssignaturKursnamn
 
KurssignaturKursnamn