v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/10 
MVE670, Linjär algebra, GD-Salen, Föreläsning, Elizabeth Wulcan, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
MVE670, Linjär algebra, GD-Salen, Föreläsning, Elizabeth Wulcan, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/10 
MVE670, Linjär algebra, FL71, FL72, FL73, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.001, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
09:45
08:00
TMA970, Inledande matematisk analys, FL61, FL62, FL63, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.002, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
09:45
08:00
MVE670, Linjär algebra, FL61, FL62, FL63, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.002, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
11:45
10:00
TMA970, Inledande matematisk analys, FL71, FL72, FL73, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.001, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
11:45
10:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/10 
TMA970, Inledande matematisk analys, SB-H1, Föreläsning, Jana Madjarova, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
TMA970, Inledande matematisk analys, GD-Salen, Föreläsning, Jana Madjarova, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, FL61, FL71, Övning, Hans Malmström, Johanna Timhagen, Linnea Björn, TKTFY-1, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
15:00
13:15
MVE665, TIF276, Matematisk programvara, Fysikingenjörens verktyg, F-T7203, F-T7204, FT4011, Datorövning, TKTEM Gr 1, Esmée Berger, Fredrik Eriksson, Jakub Fojt, Nicklas Österbacka, Petter Rosander, Viktor Martvall, ÅRÉN FABIAN, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
15:00
13:15
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, FL61, FL71, Övning, Hans Malmström, Jonatan Holmér, Linnea Björn, TKTFY-1, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
17:00
15:15
MVE665, TIF276, Matematisk programvara, Fysikingenjörens verktyg, F-T7203, F-T7204, FT4011, Datorövning, TKTEM Gr 2, Esmée Berger, Fredrik Eriksson, Jakub Fojt, Nicklas Österbacka, Petter Rosander, Viktor Martvall, ÅRÉN FABIAN, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/10 
TMA970, Inledande matematisk analys, GD-Salen, Föreläsning, Jana Madjarova, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
MVE670, Linjär algebra, GD-Salen, Föreläsning, Elizabeth Wulcan, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/10 
Omtenta LP4/Re-exam SP4
18:00
08:00

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/10 
TMA970, Inledande matematisk analys, GD-Salen, Föreläsning, Jana Madjarova, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
MVE670, Linjär algebra, GD-Salen, Föreläsning, Elizabeth Wulcan, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/10 
MVE670, Linjär algebra, FL71, FL72, FL73, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.001, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
09:45
08:00
TMA970, Inledande matematisk analys, FL61, FL62, FL63, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.002, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
09:45
08:00
MVE670, Linjär algebra, FL61, FL62, FL63, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.002, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
11:45
10:00
TMA970, Inledande matematisk analys, FL71, FL72, FL73, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.001, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
11:45
10:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, SBMultisal, Föreläsning, Hans Malmström, Jonathan Weidow, TKTFY-1
15:00
13:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/10 
MVE670, Linjär algebra, GD-Salen, Föreläsning, Elizabeth Wulcan, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
TMA970, Inledande matematisk analys, GD-Salen, Föreläsning, Jana Madjarova, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, FL61, FL71, Övning, Johanna Timhagen, Martin Karlsmo, TKTFY-1, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
15:00
13:15
MVE665, TIF276, Matematisk programvara, Fysikingenjörens verktyg, F-T7203, F-T7204, FT4011, Datorövning, Esmée Berger, Fredrik Eriksson, Jakub Fojt, Nicklas Österbacka, Petter Rosander, Viktor Martvall, ÅRÉN FABIAN, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
15:00
13:15
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, FL61, FL71, Övning, Jonatan Holmér, Linnea Björn, TKTFY-1, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
17:00
15:15
MVE665, TIF276, Matematisk programvara, Fysikingenjörens verktyg, F-T7203, F-T7204, FT4011, Datorövning, Esmée Berger, Fredrik Eriksson, Jakub Fojt, Nicklas Österbacka, Petter Rosander, Viktor Martvall, ÅRÉN FABIAN, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/10 
TMA970, Inledande matematisk analys, GD-Salen, Föreläsning, Jana Madjarova, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
MVE670, Linjär algebra, GD-Salen, Föreläsning, Elizabeth Wulcan, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
MVE670, Linjär algebra, HB4, Föreläsning, Elizabeth Wulcan, TKTEM-1, TKTFY-1
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/10 
TMA970, Inledande matematisk analys, GD-Salen, Föreläsning, Jana Madjarova, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, GD-Salen, Föreläsning, Föreläsning 5, Jonathan Weidow, TKTFY-1
11:45
10:00
MVE670, Linjär algebra, HB4, Föreläsning, Elizabeth Wulcan, TKTEM-1, TKTFY-1
15:00
13:15

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/10 
TMA970, Inledande matematisk analys, GD-Salen, Föreläsning, Jana Madjarova, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
MVE670, Linjär algebra, GD-Salen, Föreläsning, Elizabeth Wulcan, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, FL61, Övning, Martin Karlsmo, TKTFY-1, TKTFY-1.004, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
15:00
13:15
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, FL71, Övning, Johanna Timhagen, TKTFY-1, TKTFY-1.003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003
17:00
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/10 
MVE670, Linjär algebra, FL71, FL72, FL73, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.001, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
09:45
08:00
TMA970, Inledande matematisk analys, FL61, FL62, FL63, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.002, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
09:45
08:00
MVE670, Linjär algebra, FL61, FL62, FL63, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.002, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
11:45
10:00
TMA970, Inledande matematisk analys, FL71, FL72, FL73, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.001, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
11:45
10:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, FL61, Övning, Martin Karlsmo, TKTFY-1, TKTFY-1.001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/10 
TMA970, Inledande matematisk analys, GD-Salen, Föreläsning, Jana Madjarova, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.001, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001
11:45
10:00
MVE665, TIF276, Matematisk programvara, Fysikingenjörens verktyg, F-T7203, F-T7204, Datorövning, Esmée Berger, Fredrik Eriksson, Jakub Fojt, Nicklas Österbacka, Petter Rosander, Viktor Martvall, ÅRÉN FABIAN, TKTEM-1, TKTFY-1
15:00
13:15
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, FL71, Övning, Jonatan Holmér, TKTFY-1, TKTFY-1.002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
17:00
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/10 
TMA970, Inledande matematisk analys, GD-Salen, Föreläsning, Jana Madjarova, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/10 
Tentamen LP1/ Exam SP1
18:00
08:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/10 
Tentamen LP1/ Exam SP1
18:00
08:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/10 
Tentamen LP1/ Exam SP1
18:00
08:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/10 
Tentamen LP1/ Exam SP1
18:00
08:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/10 
Tentamen LP1/ Exam SP1
18:00
08:00

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 31/10 
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, GD-Salen, Föreläsning, Fackspråk, Hans Malmström, TKTFY-1
11:45
10:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Jonatan Holmér, Kajsa Ahlgren, TKTFY-1, TKTFY-1.001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001
17:00
13:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/11 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, HB105, HB4, KD1, KD2, Föreläsning, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Martin Karlsmo, Rebecka Rilemark, TKTFY-1, TKTFY-1.004, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
17:00
13:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/11 
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Johanna Timhagen, Martin Selin, TKTFY-1, TKTFY-1.003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003
11:45
08:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, E-D2480, E-Studion, HB105, HB110, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Josef Rizell, Linnea Björn, TKTFY-1, TKTFY-1.002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
17:00
13:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/11 
FFM516, Mekanik 1, GD-Salen, Föreläsning, Ulf Gran, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, HB4, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, HB1, Storgruppsövning, TKTEM-1, TKTFY-1
15:00
13:15
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, GD-Salen, KB-D41, KD1, KD2, Föreläsning, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
17:00
15:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/11 
Halv dag/ Half day
17:00
13:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, FL62, FL63, FL71, FL72, Räkneövning, Ambjörn Joki, Eric Nilsson, Kristoffer Pedersen, Oskar Vallhagen, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/11 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, GD-Salen, Föreläsning, Ulf Gran, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, GD-Salen, HB105, HB110, KD1, Föreläsning, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
15:00
13:15
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/11 
FFM516, Mekanik 1, GD-Salen, Föreläsning, Ulf Gran, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
Ges digitalt, Möt studentstöd, - för en hållbar studietid, TKIEK-1, TKIEK-2, TKIEK-3, TKMED-1, TKMED-2, TKMED-3, TKTEM-1, TKTEM-2, TKTEM-3, TKTFY-1, TKTFY-2, TKTFY-3, TSILO-1, TSILO-2, TSLOG-1, TSLOG-2, TSLOG-3, Mottagning, Mottagning
13:00
12:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Jonatan Holmér, Kajsa Ahlgren, TKTFY-1, TKTFY-1.001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001
17:00
13:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/11 
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, HB105, HB110, KB-D41, KB-D43, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Martin Karlsmo, Rebecka Rilemark, TKTFY-1, TKTFY-1.004, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
11:45
08:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Johanna Timhagen, Martin Selin, TKTFY-1, TKTFY-1.003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003
17:00
13:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/11 
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, HB105, HB110, HB4, KD1, Föreläsning, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Storgruppsövning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Josef Rizell, Linnea Björn, TKTFY-1, TKTFY-1.002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
17:00
13:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/11 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, FL62, FL63, FL64, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.002, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, FL51, FL52, FL61, FL64, Räkneövning, Ambjörn Joki, Eric Nilsson, Kristoffer Pedersen, Oskar Vallhagen, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, FL63, FL71, FL72, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.001, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
15:00
13:15
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, GD-Salen, Föreläsning, Göran Johansson, TKTFY-1
16:00
15:15
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, GD-Salen, Föreläsning, Jonathan Weidow, TKTFY-1
17:00
16:15

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/11 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, GD-Salen, Föreläsning, Ulf Gran, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, GD-Salen, HB105, HB110, KD1, Föreläsning, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
15:00
13:15
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/11 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, HB110, KB-D41, KB-D43, MT0, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/11 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
FFM516, Mekanik 1, GD-Salen, Föreläsning, Ulf Gran, TKTEM-1, TKTFY-1
15:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/11 
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, HB105, HB110, HB4, MT0, Föreläsning, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, HB4, Storgruppsövning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/11 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, FL62, FL63, FL64, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.002, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, FL62, FL64, FL71, FL72, Räkneövning, Ambjörn Joki, Eric Nilsson, Kristoffer Pedersen, Oskar Vallhagen, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, FL63, FL71, FL72, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.001, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
15:00
13:15
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, GD-Salen, Föreläsning, Mattias Marklund, TKTFY-1
16:00
15:15
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, GD-Salen, Föreläsning, Jonathan Weidow, TKTFY-1
17:00
16:15

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/11 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, GD-Salen, Föreläsning, Ulf Gran, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, GD-Salen, KD1, KD2, MT0, Föreläsning, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
15:00
13:15
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/11 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, HB105, HB110, KB-D31, KB-D41, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Jonatan Holmér, Kajsa Ahlgren, TKTFY-1, TKTFY-1.001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001
17:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/11 
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Johanna Timhagen, Martin Selin, TKTFY-1, TKTFY-1.003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003
11:45
08:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Martin Karlsmo, Rebecka Rilemark, TKTFY-1, TKTFY-1.004, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
17:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/11 
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, HB4, KB-D41, KD1, KD2, Föreläsning, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, HB4, Storgruppsövning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Josef Rizell, Linnea Björn, TKTFY-1, TKTFY-1.002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
17:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/11 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, FL62, FL63, FL64, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.002, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, FL62, FL64, FL71, FL72, Räkneövning, Ambjörn Joki, Eric Nilsson, Kristoffer Pedersen, Oskar Vallhagen, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, FL71, FL72, FL73, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.001, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
15:00
13:15
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, GD-Salen, Föreläsning, Mikael Käll, TKTFY-1
16:00
15:15
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, GD-Salen, Föreläsning, Jonathan Weidow, TKTFY-1
17:00
16:15

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/11 
FFM516, Mekanik 1, GD-Salen, Föreläsning, Ulf Gran, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, GD-Salen, HB110, KD1, KD2, Föreläsning, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
15:00
13:15
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/11 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, HB4, Föreläsning, Ulf Gran, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Johanna Timhagen, Martin Selin, TKTFY-1, TKTFY-1.003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003
17:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/11 
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, KB-D41, KD1, KD2, MT0, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Josef Rizell, Linnea Björn, TKTFY-1, TKTFY-1.002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
11:45
08:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Jonatan Holmér, Kajsa Ahlgren, TKTFY-1, TKTFY-1.001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001
17:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/12 
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, HB105, HB110, HB4, KD2, Föreläsning, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, HB4, Storgruppsövning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Martin Karlsmo, Rebecka Rilemark, TKTFY-1, TKTFY-1.004, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
17:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/12 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, FL62, FL63, FL64, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.002, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, FL62, FL64, FL71, FL72, Räkneövning, Ambjörn Joki, Eric Nilsson, Kristoffer Pedersen, Oskar Vallhagen, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, FL71, FL72, FL73, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.001, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
15:00
13:15
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, GD-Salen, Föreläsning, Maria Sundin, TKTFY-1
16:00
15:15
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, GD-Salen, Föreläsning, Jonathan Weidow, TKTFY-1
17:00
16:15

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/12 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, GD-Salen, Föreläsning, Ulf Gran, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, GD-Salen, HB105, HB110, MT0, Föreläsning, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
15:00
13:15
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/12 
FFM516, Mekanik 1, GD-Salen, Föreläsning, Ulf Gran, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, HB105, HB110, KB-D41, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Josef Rizell, Linnea Björn, TKTFY-1, TKTFY-1.002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
17:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/12 
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Johanna Timhagen, Martin Selin, TKTFY-1, TKTFY-1.001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001
11:45
08:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Jonatan Holmér, Kajsa Ahlgren, TKTFY-1, TKTFY-1.003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003
17:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/12 
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, E-D2480, HB4, KD1, KD2, Föreläsning, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, HB4, Storgruppsövning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F7101, EP-lab Fysiklab, Martin Karlsmo, Rebecka Rilemark, TKTFY-1, TKTFY-1.004, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
17:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/12 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, FL61, FL62, FL63, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.002, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 003, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 004
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, FL52, FL64, FL71, FL72, Räkneövning, Ambjörn Joki, Eric Nilsson, Kristoffer Pedersen, Oskar Vallhagen, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, FL71, FL72, FL73, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.001, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 001, TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR GRUPP 002
15:00
13:15
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, GD-Salen, Föreläsning, Jari Kinaret, TKTFY-1
16:00
15:15
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, GD-Salen, Föreläsning, Jonathan Weidow, TKTFY-1
17:00
16:15

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/12 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, GD-Salen, Föreläsning, Ulf Gran, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, HB105, HB110, KB-D31, KB-D41, KE, Föreläsning, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
15:00
13:15
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/12 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, HB105, HB110, KB-D31, KB-D41, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TIF276, Fysikingenjörens verktyg, F-T7203, F-T7204, Datorövning, Katarina Blom, Nicklas Österbacka, ÅRÉN FABIAN, TKTFY-1
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/12 
FFM516, Mekanik 1, FL52, FL61, FL62, FL73, Räkneövning, Ambjörn Joki, Eric Nilsson, Kristoffer Pedersen, Oskar Vallhagen, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/12 
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, E-D2480, HB105, HB110, HB4, Föreläsning, Övning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, HB4, Storgruppsövning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/12 
Självstudier/Self studies
13:00
08:00
Tentamensanmälan LP2
18:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/12 
Annandag jul/Holiday
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/12 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/1 
Självstudier/Self studies
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/1 
Omtentamen LP1/Re-exam SP1
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/1 
Omtentamen LP1/Re-exam SP1
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/1 
Omtentamen LP1/Re-exam SP1
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/1 
Trettondedag jul/Holiday
18:00
08:00

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
 
KurssignaturKursnamn
 
KurssignaturKursnamn


  Ändrade inom de senaste 7 dagarna.