v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/11 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, Föreläsning, GD-Salen, 0, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, 110100, 11119500
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, Föreläsning, GD-Salen, 0, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, Ulf Gran, 160111, 16111500
11:45
10:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, Föreläsning, Övning, GD-Salen, HB110, KD1, KD2, 0, 22, 24, 24, Fysik-Huset, Hörsalslängan, Kemi-Huset, Kemi-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, 700100, 70111100
15:00
13:15
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, Föreläsning, GD-Salen, 0, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, 110100, 11119500
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/11 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, Föreläsning, GD-Salen, 0, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, 110100, 11119500
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, Föreläsning, HB1, 0, Hörsalslängan, TKTEM-1, TKTFY-1, Ulf Gran, 160111, 16111500
11:45
10:00
MVE235, Matematisk orientering, Föreläsning, SB-H7, 0, SB2, TKTEM-1, 110100, 11119500
15:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/11 
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, Övning, KD1, KD2, 24, 24, Kemi-Huset, Kemi-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, 700100, 70111100
09:45
08:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, Storgruppsövning, HB4, 0, Hörsalslängan, TKTEM-1, TKTFY-1, 110100, 11119500
11:45
10:00
MVE235, Matematisk orientering, Föreläsning, SB-H7, 0, SB2, TKTEM-1, 110100, 11119500
15:00
13:15
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, Räkneövning, FL62, FL63, FL72, 0, 0, 0, Fysik-Huset, Fysik-Huset, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.001, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, 110100, 11119500
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/12 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, Räkneövning, FL62, FL63, FL64, 0, 0, 0, Fysik-Huset, Fysik-Huset, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.002, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, 110100, 11119500
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, Räkneövning, FL62, FL64, FL72, MVF23, MVF26, 0, 0, 0, 0, 0, Fysik-Huset, Fysik-Huset, Fysik-Huset, Matematiska vetenskaper, Matematiska vetenskaper, TKTEM-1, TKTFY-1, Ambjörn Joki, Eric Nilsson, Kristoffer Pedersen, Oskar Vallhagen, Viktor Bekassy, 160111, 16111500
11:45
10:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, Föreläsning, Övning, HB105, HB110, HB4, KD2, 22, 22, 0, 24, Hörsalslängan, Hörsalslängan, Hörsalslängan, Kemi-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, 700100, 70111100
15:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/12 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, Föreläsning, GD-Salen, 0, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, 110100, 11119500
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, Föreläsning, GD-Salen, 0, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, Ulf Gran, 160111, 16111500
11:45
10:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, Föreläsning, Övning, GD-Salen, HB105, HB110, MT10, 0, 22, 22, 25, Fysik-Huset, Hörsalslängan, Hörsalslängan, Maskinteknik, TKTEM-1, TKTFY-1, 700100, 70111100
15:00
13:15
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, Storgruppsövning, HB2, 0, Hörsalslängan, TKTEM-1, TKTFY-1, 110100, 11119500
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/12 
FFM516, Mekanik 1, Föreläsning, GD-Salen, 0, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, Ulf Gran, 160111, 16111500
09:45
08:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, Övning, HB105, HB110, KB-D41, 22, 22, 18, Hörsalslängan, Hörsalslängan, Kemi-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, 700100, 70111100
11:45
10:00
MVE235, Matematisk orientering, Föreläsning, SB-H7, 0, SB2, TKTEM-1, 110100, 11119500
15:00
13:15
MVE235, Matematisk orientering, Handledning, SB-L400, 0, SB2, TKTEM-1, Drop-in handl., 110100, 11119500
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/12 
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, Föreläsning, Övning, E-D2480, GD-Salen, KD1, KD2, 20, 0, 24, 24, ED-blocket, Fysik-Huset, Kemi-Huset, Kemi-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, 700100, 70111100
09:45
08:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, Föreläsning, GD-Salen, 0, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, 110100, 11119500
11:45
10:00
MVE235, Matematisk orientering, Seminarium, SB-L300, SB-L308, SB-L316, 0, 0, 0, SB2, SB2, SB2, TKTEM-1, 110100, 11119500
15:00
13:15
MVE235, Matematisk orientering, Handledning, SB-L300, 0, SB2, TKTEM-1, Drop-in handl., 110100, 11119500
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/12 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, Räkneövning, FL61, FL62, FL63, 0, 0, 0, Fysik-Huset, Fysik-Huset, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.002, TKTFY-1.003, TKTFY-1.004, 110100, 11119500
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, Räkneövning, FL51, FL61, FL71, MB, 0, 0, 0, 0, Fysik-Huset, Fysik-Huset, Fysik-Huset, Maskinteknik, TKTEM-1, TKTFY-1, Ambjörn Joki, Eric Nilsson, Oskar Vallhagen, Viktor Bekassy, 160111, 16111500
11:45
10:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, Räkneövning, FL71, FL72, FL73, 0, 0, 0, Fysik-Huset, Fysik-Huset, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, TKTEM-1.001, TKTFY-1.001, TKTFY-1.002, 110100, 11119500
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/12 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, Föreläsning, GD-Salen, 0, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, 110100, 11119500
09:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, Föreläsning, GD-Salen, 0, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, Ulf Gran, 160111, 16111500
11:45
10:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, Föreläsning, Övning, HB105, HB110, KB-D31, KB-D41, KE, 22, 22, 12, 18, 0, Hörsalslängan, Hörsalslängan, Kemi-Huset, Kemi-Huset, Kemi-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, 700100, 70111100
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/12 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, Föreläsning, GD-Salen, 0, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, 110100, 11119500
09:45
08:00
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, Övning, HB105, HB110, KB-D31, KB-D41, 22, 22, 12, 18, Hörsalslängan, Hörsalslängan, Kemi-Huset, Kemi-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, 700100, 70111100
11:45
10:00
MVE235, Matematisk orientering, Föreläsning, SB-H7, 0, SB2, TKTEM-1, 110100, 11119500
15:00
13:15
MVE235, Matematisk orientering, Handledning, SB-L400, 0, SB2, TKTEM-1, Drop-in-skrivhandledning, 110100, 11119500
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/12 
FFM516, Mekanik 1, Föreläsning, GD-Salen, 0, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, Ulf Gran, 160111, 16111500
08:45
08:00
FFM516, Mekanik 1, Föreläsning, GD-Salen, 0, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, Gäst, 160111, 16111500
09:45
09:00
FFM516, Mekanik 1, Räkneövning, FL51, FL61, FL71, MC, 0, 0, 0, 0, Fysik-Huset, Fysik-Huset, Fysik-Huset, Maskinteknik, TKTEM-1, TKTFY-1, Ambjörn Joki, Eric Nilsson, Oskar Vallhagen, Viktor Bekassy, 160111, 16111500
11:45
10:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, Föreläsning, KE, 0, Kemi-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, 110100, 11119500
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/12 
SEE125, Programmeringsteknik och numerisk analys, Föreläsning, Övning, E-D2480, GD-Salen, HB105, HB110, 20, 0, 22, 22, ED-blocket, Fysik-Huset, Hörsalslängan, Hörsalslängan, TKTEM-1, TKTFY-1, 700100, 70111100
09:45
08:00
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, Storgruppsövning, HB4, 0, Hörsalslängan, TKTEM-1, TKTFY-1, 110100, 11119500
11:45
10:00
MVE235, Matematisk orientering, Handledning, SB-L316, 0, SB2, TKTEM-1, Drop-in-skrivhandledning, 110100, 11119500
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/12 
TMA976, Matematisk analys, fortsättning, Föreläsning, GD-Salen, 0, Fysik-Huset, TKTEM-1, TKTFY-1, 110100, 11119500
11:45
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/12 
Självstudier/ Self studies
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/12 
Självstudier/ Self studies
Tentamensanmälan LP2
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/12 
Självstudier/ Self studies
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/12 
Självstudier/ Self studies
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/12 
Självstudier/ Self studies
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/12 
Juldagen /Holiday
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/12 
Annandag Jul/ Holiday
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/12 
Självstudier/ Self studies
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/12 
Självstudier/ Self studies
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/12 
Självstudier/ Self studies
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/1 
Nyårsdagen/ New Year's day
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/1 
Självstudier/ Self studies
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/1 
Omtentamen LP1/ Re-exam SP1
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/1 
Omtentamen LP1/ Re-exam SP1
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/1 
Omtentamen LP1/ Re-exam SP1
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/1 
Trettondedag Jul/ Holiday

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/1 
Tentamen LP2/ Exam SP2
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/1 
Tentamen LP2/ Exam SP2
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/1 
Tentamen LP2/ Exam SP2
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/1 
Tentamen LP2/ Exam SP2
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/1 
Tentamen LP2/ Exam SP2
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/1 
Tentamen LP2/ Exam SP2
 
KurssignaturKursnamn


  Ändrade inom de senaste 7 dagarna.