v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/5 
Tentamen LP4/ Exam SP4
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/5 
Tentamen LP4/ Exam SP4
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/5 
Tentamen LP4/ Exam SP4
DAT326, DIT982GU, Matematikens domänspecifika språk, Domain Specific Languages of Mathematics, EG-2515, ED-blocket, Handledning inför omtenta, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, TKTEM-3, 6
17:00
16:15
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/6 
Tentamen LP4/ Exam SP4
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/6 
Tentamen LP4/ Exam SP4
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/6 
Tentamen LP4/ Exam SP4

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/6 
Omtentamen LP3/Re-exam SP3
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/6 
Omtentamen LP3/Re-exam SP3
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/6 
Omtentamen LP3/Re-exam SP3
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/6 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/8 
Omtentamen/Re-exam
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/8 
Omtentamen/Re-exam
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/8 
Omtentamen/Re-exam
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/8 
Omtentamen/Re-exam
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/8 
Omtentamen/Re-exam
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 19/8 
Omtentamen/Re-exam

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/8 
Omtentamen/Re-exam
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/8 
Omtentamen/Re-exam
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/8 
Omtentamen/Re-exam
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/8 
Omtentamen/Re-exam
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/8 
Omtentamen/Re-exam
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 26/8 
 
KurssignaturKursnamn