Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Mar  
Gå till nästa månad

Tid
12:00 - 13:00 HC2, Inform, TIELL-3, TKELT-3, TKTEM-3, ks983200, pr991210
13:15 - 15:00 FB, FUF050, FUF050-1, FYP204GU, FYPT4, Förel, LGFY65GU, LGFY65GU-sub, TKTFY, andeks, ks160111, pr16111500
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
11:00 - 11:45 EB, Inform, TKTEM-3, ks983306, pr98134000
17:15 - 20:15 Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, ks110100, pr11119500
10:00 - 11:45 FB, FUF050, FUF050-1, Förel, LGFY65GU-sub, TKTFY, andeks, ks160111, pr16111500
12:00 - 13:00 TIELL-2, TIELL-3, TKAUT-2, TKAUT-3, TKDAT-2, TKDAT-3, TKELT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKITE-3, TKTEM-2, TKTEM-3, TKTFY-2
13:15 - 15:00 Förel, HA1, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, ks60031, pr60113101
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
13:15 - 15:00 FB, FUF050, FUF050-1, Förel, LGFY65GU-sub, TKTFY, andeks, ks160111, pr16111500
12:00 - 13:00 MPENM-1, MPENM-2, MPISC-1, TKBIO-1, TKBIO-2, TKBIO-3, TKKEF-1, TKKEF-2, TKKEF-3, TKKMT-1, TKKMT-2, TKKMT-3, TKTFY-1, TKTFY-2
13:15 - 15:00 FB, FUF050, FUF050-1, FYP204GU, FYPT4, Förel, LGFY65GU, LGFY65GU-sub, TKTFY, andeks, ks160111, pr16111500
15:15 - 17:00 FB, FUF050, FUF050-1, Storgrövn, TKTFY, ks160111, pr16111500, seanmi
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
17:15 - 20:15 Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, ks110100, pr11119500
10:00 - 11:45 FB, FUF050, FUF050-1, Förel, LGFY65GU-sub, TKTFY, andeks, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
13:15 - 15:00 FB, FUF050, FUF050-1, Förel, LGFY65GU-sub, TKTFY, andeks, ks160111, pr16111500
12:00 - 13:00 MPENM-1, MPENM-2, MPISC-1, TKBIO-1, TKBIO-2, TKBIO-3, TKKEF-1, TKKEF-2, TKKEF-3, TKKMT-1, TKKMT-2, TKKMT-3, TKTFY-1, TKTFY-2
13:15 - 15:00 FB, FUF050, FUF050-1, Förel, LGFY65GU-sub, TKTFY, andeks, ks160111, pr16111500
15:15 - 17:00 FB, FUF050, FUF050-1, Storgrövn, TKTFY, ks160111, pr16111500, seanmi
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
17:15 - 20:15 Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, ks110100, pr11119500
08:00 - 11:45 F7101, FUF050, FUF050-1, K5, TKTFY, TKTFY-3.011, djarv, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 F7101, FUF050, FUF050-1, K5, TKTFY, TKTFY-3.011, bstefan, ks160111, pr16111500
10:00 - 11:45 FB, FUF050, FUF050-1, Förel, LGFY65GU-sub, TKTFY, andeks, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
08:00 - 11:45 FUF050, FUF050-1, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.004, isak, ks160111, pr16111500
08:00 - 11:45 F7308, FUF050, FUF050-1, K8, TKTFY, TKTFY-3.012, ks160111, pr16111500, unni
13:15 - 15:00 FB, FUF050, FUF050-1, FYP204GU, FYPT4, Förel, LGFY65GU, LGFY65GU-sub, TKTFY, heinza, ks160111, pr16111500
15:15 - 17:00 FB, FUF050, FUF050-1, Storgrövn, TKTFY, ks160111, pr16111500, seanmi
08:00 - 11:45 F7101, FUF050, FUF050-1, K5, TKTFY, TKTFY-3.011, bstefan, ks160111, pr16111500
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
17:15 - 20:15 Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, ks110100, pr11119500
08:00 - 11:45 F7101, FUF050, FUF050-1, K5, TKTFY, TKTFY-3.011, bstefan, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 F7101, FUF050, FUF050-1, K5, TKTFY, TKTFY-3.009, djarv, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 FUF050, FUF050-1, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.005, isak, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 F7308, FUF050, FUF050-1, K8, TKTFY, TKTFY-3.001, ks160111, pr16111500, unni
08:30 - 12:30 Omtentamen, TIF100, ks160111, pr1611150
13:15 - 15:00 Förel, GD, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, ks60031, pr60113101
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
13:15 - 15:00 FB, FUF050, FUF050-1, Förel, LGFY65GU-sub, TKTFY, andeks, ks160111, pr16111500
08:00 - 11:45 F7308, FUF050, FUF050-1, K8, TKTFY, TKTFY-3.012, ks160111, pr16111500, unni
08:00 - 11:45 FUF050, FUF050-1, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.004, isak, ks160111, pr16111500
13:15 - 15:00 FB, FUF050, FUF050-1, Förel, LGFY65GU-sub, TKTFY, andeks, ks160111, pr16111500
15:15 - 17:00 FB, FUF050, FUF050-1, Storgrövn, TKTFY, ks160111, pr16111500, seanmi
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
17:15 - 20:15 Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, ks110100, pr11119500
08:00 - 11:45 F7101, FUF050, FUF050-1, K5, TKTFY, TKTFY-3.011, djarv, ks160111, pr16111500
08:00 - 11:45 FUF050, FUF050-1, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.007, bstefan, ks160111, pr16111500
08:00 - 11:45 F7308, FUF050, FUF050-1, K8, TKTFY, TKTFY-3.003, isak, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 FUF050, FUF050-1, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.008, isak, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 F7308, FUF050, FUF050-1, K8, TKTFY, TKTFY-3.004, ks160111, pr16111500, unni
13:15 - 17:00 F7101, FUF050, FUF050-1, K5, TKTFY, TKTFY-3.012, djarv, ks160111, pr16111500
10:00 - 11:45 FB, FUF050, FUF050-1, Förel, LGFY65GU-sub, TKTFY, andeks, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
08:00 - 11:45 F7308, FUF050, FUF050-1, K8, TKTFY, TKTFY-3.002, ks160111, pr16111500, unni
08:00 - 11:45 FUF050, FUF050-1, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.006, bstefan, ks160111, pr16111500
13:15 - 15:00 FB, FUF050, FUF050-1, Storgrövn, TKTFY, ks160111, pr16111500, seanmi
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
13:15 - 15:00 Förel, GD, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, ks60031, pr60113101
08:00 - 11:45 F7101, FUF050, FUF050-1, K5, TKTFY, TKTFY-3.011, djarv, ks160111, pr16111500
08:00 - 11:45 F7308, FUF050, FUF050-1, K8, TKTFY, TKTFY-3.012, isak, ks160111, pr16111500
08:00 - 11:45 FUF050, FUF050-1, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.006, bstefan, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 F7308, FUF050, FUF050-1, K8, TKTFY, TKTFY-3.012, ks160111, pr16111500, unni
13:15 - 17:00 FUF050, FUF050-1, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.006, isak, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 F7101, FUF050, FUF050-1, K5, TKTFY, TKTFY-3.011, djarv, ks160111, pr16111500
08:00 - 11:45 F7101, FUF050, FUF050-1, K5, TKTFY, TKTFY-3.011, bstefan, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
08:00 - 11:45 FUF050, FUF050-1, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.009, bstefan, ks160111, pr16111500
08:00 - 11:45 F7308, FUF050, FUF050-1, K8, TKTFY, TKTFY-3.005, isak, ks160111, pr16111500
13:15 - 15:00 FB, FUF050, FUF050-1, Förel, LGFY65GU-sub, TKTFY, andeks, ks160111, pr16111500
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
13:15 - 15:00 Förel, GD, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, ks60031, pr60113101
08:00 - 11:45 F7308, FUF050, FUF050-1, K8, TKTFY, TKTFY-3.006, ks160111, pr16111500, unni
08:00 - 11:45 FUF050, FUF050-1, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.010, isak, ks160111, pr16111500
08:00 - 11:45 F7101, FUF050, FUF050-1, K5, TKTFY, TKTFY-3.002, djarv, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 F7101, FUF050, FUF050-1, K5, TKTFY, TKTFY-3.002, djarv, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 F7308, FUF050, FUF050-1, K8, TKTFY, TKTFY-3.006, isak, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 FUF050, FUF050-1, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.010, bstefan, ks160111, pr16111500
10:00 - 11:45 FB, FUF050, FUF050-1, FYP204GU, FYPT4, Förel, LGFY65GU, LGFY65GU-sub, TKTFY, heinza, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 F7101, FUF050, FUF050-1, K5, TKTFY, TKTFY-3.009, bstefan, ks160111, pr16111500
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
08:00 - 11:45 FUF050, FUF050-1, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.011, isak, ks160111, pr16111500
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
13:15 - 17:00 F7308, FUF050, FUF050-1, K8, TKTFY, TKTFY-3.004, ks160111, pr16111500, unni
08:00 - 11:45 F7308, FUF050, FUF050-1, K8, TKTFY, TKTFY-3.007, ks160111, pr16111500, unni
08:00 - 11:45 FUF050, FUF050-1, Hotlab, K6, TKTFY, TKTFY-3.011, isak, ks160111, pr16111500
13:15 - 15:00 FB, FUF050, FUF050-1, Förel, LGFY65GU-sub, TKTFY, andeks, ks160111, pr16111500
15:15 - 17:00 FB, FUF050, FUF050-1, Storgrövn, TKTFY, ks160111, pr16111500, seanmi
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTEM-3
09:00 - 16:30 FL72, TIFX04, TKKEF-3, TKTEM-3, ks160111, pr16111500, presen
09:00 - 16:30 FL72, TIFX04, TKKEF-3, TKTEM-3, ks160111, pr16111500, presen
13:15 - 15:00 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, ks160111, marklund, pr1611150
08:00 - 09:45 FB, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfsgw
10:00 - 11:45 FL51, FL61, FL71, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, jontan, ks160111, pr1611150, rmagnus
08:00 - 09:45 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, ks160111, marklund, pr1611150
10:00 - 11:45 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, embreus, ks160111, pr1611150
13:15 - 14:00 FB, Förel, TIF090, TIF095, f5xjs, ks160111, pr1611150
14:15 - 15:00 FB, Förel, TIF090, TIF095, heinza, ks160111, pr1611150
08:00 - 09:45 FB, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfsgw
10:00 - 11:45 FL51, FL71, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, jontan, ks160111, pr1611150, rmagnus
13:15 - 15:00 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, ks160111, marklund, pr1611150
08:00 - 09:45 FB, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfsgw
10:00 - 11:45 FL51, FL61, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, jontan, ks160111, pr1611150, rmagnus
08:00 - 09:45 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, ks160111, marklund, pr1611150
10:00 - 11:45 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, embreus, ks160111, pr1611150
08:00 - 09:45 FB, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfsgw
10:00 - 11:45 FL61, FL71, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, jontan, ks160111, pr1611150, rmagnus
13:15 - 15:00 FB, Förel, TIF090, TIF095, ks160111, liebi, pr1611150
13:15 - 15:00 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, ks160111, marklund, pr1611150
08:00 - 09:45 FB, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, TKTFY, avall, ks160111, pr1611150
10:00 - 11:45 FL51, FL61, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, jontan, ks160111, pr1611150, rmagnus
13:15 - 17:00 F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTFY, TKTFY-3.008, ks160111, linsim, pr1611150
08:00 - 09:45 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, ks160111, marklund, pr1611150
10:00 - 11:45 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, embreus, ks160111, pr1611150
13:15 - 17:00 F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTFY, TKTFY-3.003, ks160111, linsim, pr1611150
08:00 - 09:45 FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, KA, TKTFY, avall, ks160111, pr1611150
10:00 - 11:45 FL61, FL71, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, jontan, ks160111, pr1611150, rmagnus
13:15 - 15:00 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, ks160111, marklund, pr1611150
15:15 - 18:00 Dugga, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, HA1, TKTFY, jontan, ks160111, pr1611150
08:00 - 09:45 FB, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfsgw
10:00 - 11:45 FL51, FL61, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, jontan, ks160111, pr1611150, rmagnus
13:15 - 17:00 F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTFY, TKTFY-3.001, ks160111, linsim, pr1611150
08:00 - 09:45 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, ks160111, marklund, pr1611150
10:00 - 11:45 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, embreus, ks160111, pr1611150
13:15 - 17:00 F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTFY, TKTFY-3.007, ks160111, linsim, pr1611150
08:00 - 09:45 FB, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfsgw
10:00 - 11:45 FL51, FL61, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, jontan, ks160111, pr1611150, rmagnus
13:15 - 15:00 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, ks160111, marklund, pr1611150
08:00 - 09:45 FB, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfsgw
10:00 - 11:45 FL51, FL61, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, jontan, ks160111, pr1611150, rmagnus
13:15 - 17:00 F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTFY, TKTFY-3.004, ks160111, linsim, pr1611150
08:00 - 09:45 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, ks160111, marklund, pr1611150
10:00 - 11:45 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, embreus, ks160111, pr1611150
13:15 - 17:00 F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTFY, flundin, ks160111, pr1611150
08:00 - 09:45 FB, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfsgw
10:00 - 11:45 FL51, FL61, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, avall, ks160111, pr1611150, rmagnus
13:15 - 15:00 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, ks160111, marklund, pr1611150
08:00 - 09:45 FB, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfsgw
10:00 - 11:45 FL51, FL64, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, avall, ks160111, pr1611150, rmagnus
13:15 - 17:00 F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, T4, TKTFY, TKTFY-3.006, ks160111, linsim, pr1611150
08:00 - 09:45 FB, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfsgw
10:00 - 11:45 FL51, FL61, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, avall, ks160111, pr1611150, rmagnus
13:15 - 17:00 F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTFY, TKTFY-3.002, ks160111, linsim, pr1611150
08:00 - 09:45 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, ks160111, marklund, pr1611150
10:00 - 11:45 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, embreus, ks160111, pr1611150
08:00 - 11:45 F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, T4, TKTFY, ks160111, linsim, pr1611150
13:15 - 15:00 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, ks160111, marklund, pr1611150
15:15 - 18:00 Dugga, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, HA1, TKTFY, avall, ks160111, pr1611150
08:00 - 11:45 F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTFY, TKTFY-3.010, ks160111, linsim, pr1611150
13:15 - 17:00 F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, T4, TKTFY, TKTFY-3.009, ks160111, linsim, pr1611150
08:00 - 09:45 FB, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfsgw
10:00 - 11:45 FL61, FL71, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, avall, ks160111, pr1611150, rmagnus
13:15 - 17:00 F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTFY, TKTFY-3.011, ks160111, linsim, pr1611150
08:00 - 09:45 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, ks160111, marklund, pr1611150
10:00 - 11:45 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, embreus, ks160111, pr1611150
13:15 - 15:00 FB, Förel, TIF090, TIF095, feifel, ks160111, pr1611150
08:00 - 09:45 FB, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfsgw
10:00 - 11:45 FL61, FL71, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, avall, ks160111, pr1611150, rmagnus
13:15 - 17:00 F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTFY, TKTFY-3.012, ks160111, linsim, pr1611150
13:15 - 15:00 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, ks160111, marklund, pr1611150
13:15 - 17:00 F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, T4, TKTFY, ks160111, linsim, pr1611150
08:00 - 09:45 FB, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfsgw
10:00 - 11:45 FL61, FL71, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, avall, ks160111, pr1611150, rmagnus
08:00 - 09:45 FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, HB1, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, embreus, ks160111, pr1611150
08:00 - 09:45 FB, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfsgw
10:00 - 11:45 FL61, FL71, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, avall, ks160111, pr1611150, rmagnus
14:00 - 16:00 Dugga, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, ks160111, marklund, pr1611150
08:00 - 09:45 EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100
10:00 - 11:45 EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100
10:00 - 11:45 Förel, MVE550, SB-H6, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950
10:00 - 11:45 Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
13:15 - 15:00 ML3, ML4, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950, Övn
13:15 - 15:00 ES63, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
13:15 - 17:00 Förel, ML14, TKTFY, TME055, TME055-1, ks300100, pr30101000
15:15 - 17:00 DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 EC, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti, ks160111, pr1611150
10:00 - 11:45 DIT791GU, EDA452, Förel, HB4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
10:00 - 11:45 Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 FB, Förel, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ghj, ks160111, pr1611150
10:00 - 11:45 EEM021, EL41, TKELT-3, ks700100, pr70111100, Övn
10:00 - 11:45 EF, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfkhj
10:00 - 11:45 Förel, HB4, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100
13:15 - 15:00 ED, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti, ks160111, pr1611150
13:15 - 15:00 ED-3507, Lab, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 EEM021, MC2-A820 , TKELT-3, ks700100, pr70111100, Övn
15:15 - 17:00 Förel, MVE550, SB-H4, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950
15:15 - 17:00 ED-3507, Lab, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 EL43, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
08:00 - 11:45 FL71, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1, ks300100, pr30101000
10:00 - 11:45 ES53, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100, Övn
13:15 - 15:00 Förel, HA3, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ghj, ks160111, pr1611150
13:15 - 16:00 DIT791GU, ED4220, EDA452, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
13:15 - 16:00 DIT791GU, ED4225, EDA452, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 FL64, FL72, Räkneövn, TIF100, TIF100-1, TKTFY, adaarv, jonana, ks160111, pr1611150
15:15 - 17:00 DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 ED-3507, Lab, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
09:00 - 11:45 DIT791GU, ED4220, ED4225, EDA452, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfkhj
10:00 - 11:45 ML2, ML3, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950, Övn
10:00 - 11:45 Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 ES53, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
08:00 - 09:45 EEM021, EL41, Förel, TKELT-3, ks700100, pr70111100
09:00 - 11:45 DIT791GU, ED4225, EDA452, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 EEM021, EL41, TKELT-3, ks700100, pr70111100, Övn
10:00 - 11:45 Förel, MVE550, SB-H4, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950
10:00 - 11:45 Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
13:15 - 15:00 ML3, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950, Övn
13:15 - 15:00 ES63, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
13:15 - 15:00 ED-3507, Lab, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 17:00 EC, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1, ks300100, pr30101000
15:15 - 17:00 DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 ED-3507, Lab, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 DIT791GU, ED2480, EDA452, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 EC, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti, ks160111, pr1611150
10:00 - 11:45 DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
10:00 - 11:45 Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 FB, Förel, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ghj, ks160111, pr1611150
15:15 - 17:00 DIT791GU, EDA452, ES61, ES62, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100
10:00 - 11:45 EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfkhj
13:15 - 15:00 DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 EEM021, EL43, TKELT-3, ks700100, pr70111100, Övn
13:15 - 15:00 FL61, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, ks160111, pr1611150, ruffieux
13:15 - 15:00 ES62, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101, Övn
15:15 - 17:00 DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 EEM021, EL43, TKELT-3, ks700100, pr70111100, Övn
15:15 - 17:00 Förel, MVE550, SB-H4, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950
08:00 - 09:45 DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 EL43, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
08:00 - 11:45 FL71, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1, ks300100, pr30101000
10:00 - 11:45 ES53, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100, Övn
13:15 - 15:00 Förel, HA3, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ghj, ks160111, pr1611150
13:15 - 17:00 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 FL62, FL63, Räkneövn, TIF100, TIF100-1, TKTFY, adaarv, jonana, ks160111, pr1611150
08:00 - 11:45 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 DIT791GU, ED4220, EDA452, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfkhj
10:00 - 11:45 MVE550, SB-L408, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950, Övn
10:00 - 11:45 Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 FL51, Förel, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
13:15 - 17:00 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 EE, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti, ks160111, pr1611150
15:15 - 17:00 ES53, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
08:00 - 09:45 EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100
08:00 - 11:45 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 EEM021, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100, Övn
10:00 - 11:45 Förel, MVE550, SB-H6, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950
10:00 - 11:45 Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
13:15 - 15:00 ES63, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
13:15 - 15:00 ED-3507, Lab, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 17:00 FL71, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1, ks300100, pr30101000
15:15 - 17:00 ED-3507, Lab, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 EC, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti, ks160111, pr1611150
08:00 - 09:45 MVE550, SB-L408, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950, Övn
08:00 - 11:45 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
10:00 - 11:45 Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 FB, Förel, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ghj, ks160111, pr1611150
15:15 - 17:00 DIT791GU, EDA452, ES61, ES62, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
17:15 - 21:00 DIT791GU, ED4220, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100
10:00 - 11:45 EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfkhj
13:15 - 15:00 DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 EEM021, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100, Övn
13:15 - 15:00 FL61, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, ks160111, pr1611150, ruffieux
13:15 - 15:00 ES63, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101, Övn
15:15 - 17:00 DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 Förel, MVE550, SB-H4, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950
08:00 - 09:45 DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 EL43, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
08:00 - 11:45 A11, F7309, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ks160111, pr1611150, welander
08:00 - 11:45 Förel, HA2, TKTFY, TME055, TME055-1, ks300100, pr30101000
10:00 - 11:45 ES53, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100, Övn
13:15 - 15:00 Förel, HA3, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ghj, ks160111, pr1611150
15:15 - 17:00 HA3, Räkneövn, TIF100, TIF100-1, TKTFY, jonana, ks160111, pr1611150
08:00 - 09:45 DIT791GU, ED2480, EDA452, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfkhj
10:00 - 11:45 ML4, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950, Övn
10:00 - 11:45 Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 FL51, Förel, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
15:15 - 17:00 DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 EA, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti, ks160111, pr1611150
15:15 - 17:00 ES53, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
08:00 - 09:45 EEM021, EL41, Förel, TKELT-3, ks700100, pr70111100
08:00 - 11:45 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 EEM021, EL41, TKELT-3, ks700100, pr70111100, Övn
10:00 - 11:45 Förel, MVE550, SB-H6, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950
10:00 - 11:45 Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
11:00 - 17:00 MPPAS, MPPAS-1, RRY125, RRY125-1, Studiebesök, ks700100, pr70111100
13:15 - 15:00 ED-3507, Lab, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 17:00 A11, F7309, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ks160111, pr1611150, welander
13:15 - 17:00 FL51, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1, ks300100, pr30101000
15:15 - 17:00 DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 ED-3507, Lab, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 EC, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti, ks160111, pr1611150
08:00 - 09:45 MVE550, SB-L408, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950, Övn
08:00 - 11:45 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
10:00 - 11:45 Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 FB, Förel, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ghj, ks160111, pr1611150
15:15 - 17:00 DIT791GU, EDA452, ES61, ES62, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 FL41, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, ks160111, pr1611150, ruffieux
17:15 - 21:00 DIT791GU, ED4220, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 EE, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti, ks160111, pr1611150
10:00 - 11:45 EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100
10:00 - 11:45 EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfkhj
13:15 - 15:00 DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100
13:15 - 15:00 FL61, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, ks160111, pr1611150, ruffieux
13:15 - 15:00 EL43, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101, Övn
15:15 - 17:00 DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 EEM021, Förel, TKELT-3, ks700100, pr70111100
15:15 - 17:00 Förel, MVE550, SB-H4, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950
08:00 - 09:45 DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 EL43, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
08:00 - 11:45 A11, F7309, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ks160111, pr1611150, welander
08:00 - 11:45 EL41, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1, ks300100, pr30101000
10:00 - 11:45 ES52, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100, Övn
13:15 - 15:00 Förel, HA3, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ghj, ks160111, pr1611150
13:15 - 17:00 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 FL63, FL72, Räkneövn, TIF100, TIF100-1, TKTFY, adaarv, jonana, ks160111, pr1611150
08:00 - 11:45 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 DIT791GU, ED4220, EDA452, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfkhj
10:00 - 11:45 MVE550, SB-L408, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950, Övn
10:00 - 11:45 Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 FL51, Förel, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
13:15 - 17:00 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 ES53, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
10:00 - 11:45 Förel, MVE550, SB-H6, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950
10:00 - 11:45 Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
13:15 - 15:00 MVE550, SB-L316, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950, Övn
13:15 - 15:00 ES63, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
13:15 - 15:00 ED-3507, Lab, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 17:00 A9, F7308, TIF100, TIF100-1, TKTFY, jonana, ks160111, pr1611150
13:15 - 17:00 Förel, HA2, TKTFY, TME055, TME055-1, ks300100, pr30101000
15:15 - 17:00 DIT791GU, EDA452, Förel, HB2, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 ED-3507, Lab, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 Förel, MVE550, SB-H3, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950
10:00 - 11:45 DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
10:00 - 11:45 Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 FB, Förel, TIF100, TIF100-1, TKTFY, gojo71, ks160111, pr1611150
15:15 - 19:00 A9, F7308, TIF100, TIF100-1, TKTFY, jonana, ks160111, pr1611150
15:15 - 19:00 A6, F7309, TIF100, TIF100-1, TKTFY, heinza, ks160111, pr1611150
08:00 - 11:45 A11, F7309, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ks160111, pr1611150, welander
10:00 - 11:45 EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100
10:00 - 11:45 EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfkhj
13:15 - 15:00 DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100
13:15 - 15:00 FL61, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, ks160111, pr1611150, ruffieux
13:15 - 15:00 EL43, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101, Övn
13:15 - 17:00 A6, F7309, TIF100, TIF100-1, TKTFY, heinza, ks160111, pr1611150
13:15 - 17:00 A9, F7308, TIF100, TIF100-1, TKTFY, jonana, ks160111, pr1611150
15:15 - 17:00 DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 EL43, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
08:00 - 11:45 A11, F7309, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ks160111, pr1611150, welander
08:00 - 11:45 FL51, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1, ks300100, pr30101000
10:00 - 11:45 ES53, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100, Övn
13:15 - 15:00 Förel, HA3, TIF100, TIF100-1, TKTFY, gojo71, ks160111, pr1611150
15:15 - 17:00 HA3, Räkneövn, TIF100, TIF100-1, TKTFY, adaarv, ks160111, pr1611150
15:15 - 17:00 DIT791GU, ED2480, EDA452, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 MVE550, SB-L408, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950, Övn
17:15 - 21:00 A9, F7308, TIF100, TIF100-1, TKTFY, jonana, ks160111, pr1611150
10:00 - 11:45 EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfkhj
10:00 - 11:45 Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 EF, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti, ks160111, pr1611150
13:15 - 15:00 FL51, Förel, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
15:15 - 17:00 ES53, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
15:15 - 19:00 A6, F7309, TIF100, TIF100-1, TKTFY, heinza, ks160111, pr1611150
08:00 - 09:45 EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100
08:00 - 11:45 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 EEM021, Gästföreläs, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100
10:00 - 11:45 FL61, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti, ks160111, pr1611150
10:00 - 11:45 Förel, MVE550, SB-H4, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950
10:00 - 11:45 Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
13:15 - 15:00 MVE550, SB-L408, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950, Övn
13:15 - 15:00 ES63, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
13:15 - 15:00 Förel, MC, TKTFY, TME055, TME055-1, ks300100, pr30101000
13:15 - 15:00 ED-3507, Lab, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 Datorövn, MT14, TKTFY, TME055, TME055-1, ks300100, pr30101000
15:15 - 17:00 ED-3507, Lab, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
15:15 - 19:00 A6, F7309, TIF100, TIF100-1, TKTFY, heinza, ks160111, pr1611150
08:00 - 09:45 EC, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti, ks160111, pr1611150
08:00 - 11:45 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
10:00 - 11:45 Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 FB, Förel, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ghj, ks160111, pr1611150
15:15 - 17:00 FL61, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfkhj
17:15 - 21:00 DIT791GU, ED4220, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
08:00 - 11:45 A11, F7309, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ks160111, pr1611150, welander
10:00 - 11:45 EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100
10:00 - 11:45 EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfkhj
13:15 - 15:00 DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100
13:15 - 15:00 FL61, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, ks160111, pr1611150, ruffieux
13:15 - 15:00 EC, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti, ks160111, pr1611150
13:15 - 15:00 EL43, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101, Övn
15:15 - 17:00 DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 EEM021, MC2-Kollekt, TKELT-3, ks700100, pr70111100, Övn
15:15 - 17:00 Förel, MVE550, SB-H4, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950
08:00 - 09:45 DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 EL43, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
08:00 - 11:45 EA, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1, ks300100, pr30101000
10:00 - 11:45 ES53, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100, Övn
13:15 - 15:00 Förel, HA3, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ghj, ks160111, pr1611150
13:15 - 17:00 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 FL62, FL63, Räkneövn, TIF100, TIF100-1, TKTFY, adaarv, jonana, ks160111, pr1611150
08:00 - 11:45 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 DIT791GU, ED4220, EDA452, Simulering, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 FL61, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfkhj
10:00 - 11:45 EL43, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950, Övn
10:00 - 11:45 Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 FL51, Förel, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
13:15 - 17:00 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 ES53, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
15:15 - 19:00 A6, F7309, TIF100, TIF100-1, TKTFY, heinza, ks160111, pr1611150
08:00 - 09:45 EEM021, EL41, Förel, TKELT-3, ks700100, pr70111100
08:00 - 11:45 A6, F7309, TIF100, TIF100-1, TKTFY, heinza, ks160111, pr1611150
08:00 - 11:45 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 EEM021, EL41, TKELT-3, ks700100, pr70111100, Övn
10:00 - 11:45 Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
13:15 - 15:00 Förel, MVE550, SB-H4, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950
13:15 - 15:00 ES63, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
13:15 - 15:00 ED-3507, Lab, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 17:00 A6, F7309, TIF100, TIF100-1, TKTFY, heinza, ks160111, pr1611150
13:15 - 17:00 EB, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1, ks300100, pr30101000
15:15 - 17:00 DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
15:15 - 17:00 ED-3507, Lab, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 EF, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti, ks160111, pr1611150
08:00 - 09:45 EL43, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950, Övn
08:00 - 11:45 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 EB, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, ks160111, pr1611150, ruffieux
10:00 - 11:45 MA, Räkneövn, TKTFY, TMA690, TMA690-1, ks110100, pr1111950
10:00 - 11:45 HA4, Räkneövn, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 Förel, MVE550, SB-H4, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950
15:15 - 19:00 A9, F7308, TIF100, TIF100-1, TKTFY, jonana, ks160111, pr1611150
15:15 - 19:00 A11, F7309, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ks160111, pr1611150, welander
17:15 - 21:00 DIT791GU, ED4220, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 EE, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti, ks160111, pr1611150
10:00 - 11:45 EEM021, EL41, TKELT-3, ks700100, pr70111100, Övn
10:00 - 11:45 EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfkhj
10:00 - 11:45 ED-3507, Lab, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
13:15 - 15:00 FL61, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfkhj
13:15 - 15:00 EL42, TDA550, TKTEM-3, ks370100, pr3710101, Övn
13:15 - 17:00 A9, F7308, TIF100, TIF100-1, TKTFY, jonana, ks160111, pr1611150
13:15 - 17:00 EEM021, TKELT-3, ks700100, pr70111100
08:00 - 09:45 EL43, Förel, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100
08:00 - 11:45 EL41, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1, ks300100, pr30101000
10:00 - 11:45 ES53, MPPAS-1, RRY125, ks700100, pr70111100, Övn
13:15 - 17:00 FL61, Förel, TIF100, TIF100-1, TKTFY, ks160111, pr1611150
13:15 - 17:00 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
17:15 - 21:00 DIT791GU, ED4220, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
08:00 - 09:45 ED-3507, Lab, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
08:00 - 11:45 DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1, ks370100, pr3710101
10:00 - 11:45 EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, ks160111, pr1611150, tfkhj
10:00 - 11:45 MVE550, SB-L408, TKITE-3, TKTEM-2, ks110100, pr1111950, Övn
10:00 - 11:45 Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3, ks370100, pr3710101
14:00 - 15:00 DAT037, Kursvärdering, TKAUT-3, TKDAT-2, TKTEM-3
13:00 - 14:00 EDA452, Kursvärdering, TKDAT-1
13:00 - 14:00 EEM021, Kursvärdering, TKELT-3
13:00 - 14:00 Kursvärdering, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3