Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jul  
Gå till nästa månad

Tid
v 36 Ti 2019-09-03 v 36
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB3, TKTEM-3, TKTFY, tfsgw
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, HB3, Räkneövn, TKTEM-3, rmagnus
  To 2019-09-05
13:15 - 14:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF090, TIF095, f5xjs
14:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF090, TIF095, heinza
  Fr 2019-09-06
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, HA3, TKTEM-3, TKTFY, tfsgw
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, HC4, Räkneövn, TKTEM-3, rmagnus
v 37 Må 2019-09-09 v 37
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB3, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, marklund
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, marklund
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, HA1, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, embreus
  On 2019-09-11
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, HC4, TKTEM-3, TKTFY, tfsgw
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, HA4, Räkneövn, TKTEM-3, rmagnus
  To 2019-09-12
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, marklund
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, embreus
  Fr 2019-09-13
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB3, TKTEM-3, TKTFY, tfsgw
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, HB3, Räkneövn, TKTEM-3, rmagnus
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF090, TIF095, liebi
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, marklund
v 38 Må 2019-09-16 v 38
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, marklund
  Ti 2019-09-17
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.008, linsim
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.008, vidarh
  On 2019-09-18
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, HC4, TKTEM-3, TKTFY, avall
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, HB2, Räkneövn, TKTEM-3, rmagnus
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.008, linsim
  To 2019-09-19
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, marklund
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, embreus
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.003, adaarv
  Fr 2019-09-20
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB3, TKTEM-3, TKTFY, avall
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, HB3, Räkneövn, TKTEM-3, rmagnus
v 39 Må 2019-09-23 v 39
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.003, linsim
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, marklund
15:15 - 18:00 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, HA1, TKTEM-3, TKTFY, rmagnus
  Ti 2019-09-24
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.008, adaarv
  On 2019-09-25
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB4, TKTEM-3, TKTFY, tfsgw
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, KE, Räkneövn, TKTEM-3, rmagnus
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.001, linsim
  To 2019-09-26
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, marklund
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, embreus
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.007, linsim
  Fr 2019-09-27
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB3, TKTEM-3, TKTFY, tfsgw
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, HB3, Räkneövn, TKTEM-3, rmagnus
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.007, linsim
v 40 Må 2019-09-30 v 40
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.007, vidarh
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, marklund
  Ti 2019-10-01
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB3, TKTEM-3, TKTFY, tfsgw
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, HB3, Räkneövn, TKTEM-3, jontan
  On 2019-10-02
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.004, linsim
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.004, adaarv
  To 2019-10-03
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, marklund
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, embreus
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, johane
  Fr 2019-10-04
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB3, TKTEM-3, TKTFY, tfsgw
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, HB3, Räkneövn, TKTEM-3, jontan
v 41 Må 2019-10-07 v 41
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, marklund
  Ti 2019-10-08
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB3, TKTEM-3, TKTFY, tfsgw
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, HB3, Räkneövn, TKTEM-3, jontan
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.006, vidarh
  On 2019-10-09
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, SB-H1, TKTEM-3, TKTFY, tfsgw
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, SB-H1, TKTEM-3, jontan
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.002, adaarv
  To 2019-10-10
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, marklund
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, embreus
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.006, linsim
v 42 Må 2019-10-14 v 42
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, T4, TKTEM-3, TKTFY, adaarv
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, marklund
15:15 - 18:00 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, HA1, TKTEM-3, TKTFY, jontan
  Ti 2019-10-15
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.010, linsim
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.009, vidarh
  On 2019-10-16
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, HC4, TKTEM-3, TKTFY, tfsgw
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, HC4, Räkneövn, TKTEM-3, jontan
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.011, johane
  To 2019-10-17
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, marklund
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, embreus
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF090, TIF095, feifel
  Fr 2019-10-18
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB3, TKTEM-3, TKTFY, tfsgw
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, HB3, Räkneövn, TKTEM-3, jontan
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.012, vidarh
v 43 Må 2019-10-21 v 43
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, marklund
  Ti 2019-10-22
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, TKTFY-3.012, linsim
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, T4, TKTEM-3, TKTFY, adaarv
  On 2019-10-23
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, SB-H1, TKTEM-3, TKTFY, tfsgw
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, SB-H1, TKTEM-3, jontan
  To 2019-10-24
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, HB3, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, embreus
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, T4, TKTEM-3, TKTFY, johane
  Fr 2019-10-25
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Förel, SB-H2, TKTEM-3, TKTFY, tfsgw
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FTF140-1, FYP300GU, FYPT5, Räkneövn, SB-H2, TKTEM-3, jontan
  Lö 2019-10-26
14:00 - 16:00 160111, 16111500, Dugga, FUF040, FUF040-1, FUF075, FUF075-1, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, marklund
v 45 Må 2019-11-04 v 45
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1
13:15 - 15:00 700100, 70111100, ES63, Förel, MPPHS-1, RRY125
13:15 - 17:00 300100, 30101000, FL51, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
  Ti 2019-11-05
08:00 - 09:45 160111, 16111500, EC, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HB4, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 160111, 16111350, FB, Förel, TIF100-1, TIF101, TKTFY, ghj
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
  On 2019-11-06
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, TKELT-3, Övn
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EF, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HB4, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
13:15 - 15:00 700100, 70111100, EEM021, Förel, ML3, TKELT-3
13:15 - 15:00 160111, 16111500, ED, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1
15:15 - 17:00 700100, 70111100, EEM021, ML3, TKELT-3, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
  To 2019-11-07
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EL43, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 11:45 300100, 30101000, FL71, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1
10:00 - 11:45 700100, 70111100, ES53, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, HA3, TIF100-1, TIF101, TKTFY, ghj
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 16:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Simulering, TKDAT-1
13:15 - 16:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Simulering, TKDAT-1
15:15 - 17:00 160111, 16111350, FL64, FL72, Räkneövn, TIF100-1, TIF101, TKTFY, adaarv, feifel
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
  Fr 2019-11-08
08:00 - 09:45 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, ED4225, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1
15:15 - 17:00 700100, 70111100, ES53, Förel, MPPHS-1, RRY125
v 46 Må 2019-11-11 v 46
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, Förel, TKELT-3
09:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Simulering, TKDAT-1
09:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, TKELT-3, Övn
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1
13:15 - 15:00 700100, 70111100, ES63, Förel, MPPHS-1, RRY125
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTEM-3
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF100-1, TIF101, TKTFY, welander
13:15 - 17:00 300100, 30101000, EC, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTEM-3
  Ti 2019-11-12
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED2480, EDA452, Simulering, TKDAT-1
08:00 - 09:45 160111, 16111500, EC, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 160111, 16111350, FB, Förel, TIF100-1, TIF101, TKTFY, ghj
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES61, ES62, Simulering, TKDAT-1
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES63, Simulering, TKDAT-1
  On 2019-11-13
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
13:15 - 15:00 700100, 70111100, EEM021, EL43, TKELT-3, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FL61, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, ruffieux
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ES62, TDA550, TKTEM-3, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1
15:15 - 17:00 700100, 70111100, EEM021, EL43, TKELT-3, Övn
  To 2019-11-14
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EL43, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A11, F7309, TIF100-1, TIF101, TKTFY, welander
08:00 - 11:45 300100, 30101000, FL51, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1
10:00 - 11:45 700100, 70111100, ES53, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, HA3, TIF100-1, TIF101, TKTFY, ghj
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
15:15 - 17:00 160111, 16111350, FL62, FL63, Räkneövn, TIF100-1, TIF101, TKTFY, adaarv, feifel
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
  Fr 2019-11-15
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 110100, 11119500, FL51, Förel, TKTFY, TMA690, TMA690-1
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
15:15 - 17:00 160111, 16111500, EE, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
15:15 - 17:00 700100, 70111100, ES53, Förel, MPPHS-1, RRY125
v 47 Må 2019-11-18 v 47
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, MC2-Kollekt, TKELT-3, Övn
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1
13:15 - 15:00 700100, 70111100, ES63, Förel, MPPHS-1, RRY125
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTEM-3
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A11, F7309, TIF100-1, TIF101, TKTFY, manswa
13:15 - 17:00 300100, 30101000, FL71, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTEM-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
  Ti 2019-11-19
08:00 - 09:45 160111, 16111500, EC, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, HB105, Simulering, TKDAT-1
13:15 - 15:00 160111, 16111350, FB, Förel, TIF100-1, TIF101, TKTFY, ghj
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES61, ES62, Simulering, TKDAT-1
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
17:15 - 21:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Lab, TKDAT-1
  On 2019-11-20
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
13:15 - 15:00 700100, 70111100, EEM021, MC2-Kollekt, TKELT-3, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FL61, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, ruffieux
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ES63, TDA550, TKTEM-3, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1
  To 2019-11-21
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EL43, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A11, F7309, TIF100-1, TIF101, TKTFY, welander
08:00 - 11:45 300100, 30101000, FL51, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1
10:00 - 11:45 700100, 70111100, ES53, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, HA3, TIF100-1, TIF101, TKTFY, ghj
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
15:15 - 17:00 160111, 16111350, FL61, FL63, Räkneövn, TIF100-1, TIF101, TKTFY, adaarv, feifel
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
  Fr 2019-11-22
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED2480, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 110100, 11119500, FL51, Förel, TKTFY, TMA690, TMA690-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1
15:15 - 17:00 160111, 16111500, EA, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
15:15 - 17:00 700100, 70111100, ES53, Förel, MPPHS-1, RRY125
v 48 Må 2019-11-25 v 48
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, Förel, TKELT-3
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, TKELT-3, Övn
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FL41, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, ruffieux
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1
11:00 - 17:00 700100, 70111100, MPPAS, MPPHS-1, RRY125, RRY125-1, Studiebesök
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTEM-3
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF100-1, TIF101, TKTFY, manswa
13:15 - 17:00 300100, 30101000, FL51, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTEM-3
  Ti 2019-11-26
08:00 - 09:45 160111, 16111500, EC, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, HB105, Simulering, TKDAT-1
13:15 - 15:00 160111, 16111350, FB, Förel, TIF100-1, TIF101, TKTFY, ghj
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES61, ES62, Simulering, TKDAT-1
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
17:15 - 21:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Lab, TKDAT-1
  On 2019-11-27
08:00 - 09:45 160111, 16111500, EE, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
13:15 - 15:00 700100, 70111100, EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FL61, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, ruffieux
13:15 - 15:00 370100, 37101001, EL43, TDA550, TKTEM-3, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1
15:15 - 17:00 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
  To 2019-11-28
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EL43, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A11, F7309, TIF100-1, TIF101, TKTFY, welander
08:00 - 11:45 300100, 30101000, EA, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1
10:00 - 11:45 700100, 70111100, ES52, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, HA3, TIF100-1, TIF101, TKTFY, ghj
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
15:15 - 17:00 160111, 16111350, FL63, FL72, Räkneövn, TIF100-1, TIF101, TKTFY, adaarv, feifel
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
  Fr 2019-11-29
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 110100, 11119500, FL51, Förel, TKTFY, TMA690, TMA690-1
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
15:15 - 17:00 700100, 70111100, ES53, Förel, MPPHS-1, RRY125
v 49 Må 2019-12-02 v 49
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1
13:15 - 15:00 700100, 70111100, ES63, Förel, MPPHS-1, RRY125
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTEM-3
13:15 - 17:00 300100, 30101000, FL51, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTEM-3
  Ti 2019-12-03
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, HB105, Simulering, TKDAT-1
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A11, F7309, TIF100-1, TIF101, TKTFY, welander
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Simulering, TKDAT-1
13:15 - 15:00 160111, 16111350, FB, Förel, TIF100-1, TIF101, TKTFY, ghj
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF100-1, TIF101, TKTFY, manswa
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF100-1, TIF101, TKTFY, heinza
  On 2019-12-04
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
13:15 - 15:00 700100, 70111100, EEM021, Gästföreläs, MC2-Kollekt, TKELT-3
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FL61, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, ruffieux
13:15 - 15:00 370100, 37101001, EL43, TDA550, TKTEM-3, Övn
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF100-1, TIF101, TKTFY, heinza
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1
  To 2019-12-05
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EL43, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A11, F7309, TIF100-1, TIF101, TKTFY, welander
08:00 - 11:45 300100, 30101000, FL51, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1
10:00 - 11:45 700100, 70111100, ES53, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, HA3, TIF100-1, TIF101, TKTFY, ghj
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
15:15 - 17:00 160111, 16111350, HA3, Räkneövn, TIF100-1, TIF101, TKTFY, ghj
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED2480, EDA452, Simulering, TKDAT-1
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
17:15 - 21:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF100-1, TIF101, TKTFY, manswa
  Fr 2019-12-06
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 160111, 16111500, EF, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
13:15 - 15:00 110100, 11119500, FL51, Förel, TKTFY, TMA690, TMA690-1
15:15 - 17:00 700100, 70111100, ES53, Förel, MPPHS-1, RRY125
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF100-1, TIF101, TKTFY, heinza
v 50 Må 2019-12-09 v 50
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Gästföreläs, MC2-Kollekt, TKELT-3
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EL42, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EF, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1
13:15 - 15:00 700100, 70111100, ES63, Förel, MPPHS-1, RRY125
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Förel, MC, TKTFY, TME055, TME055-1
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTEM-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
15:15 - 17:00 300100, 30101000, Datorövn, MT14, TKTFY, TME055, TME055-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTEM-3
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF100-1, TIF101, TKTFY, heinza
  Ti 2019-12-10
08:00 - 09:45 160111, 16111500, EC, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A11, F7309, TIF100-1, TIF101, TKTFY, manswa
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, HB105, Simulering, TKDAT-1
13:15 - 15:00 160111, 16111350, FB, Förel, TIF100-1, TIF101, TKTFY, ghj
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
17:15 - 21:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Lab, TKDAT-1
  On 2019-12-11
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
13:15 - 15:00 700100, 70111100, EEM021, Förel, MC2-Kollekt, TKELT-3
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FL61, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, ruffieux
13:15 - 15:00 160111, 16111500, EC, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
13:15 - 15:00 370100, 37101001, EL43, TDA550, TKTEM-3, Övn
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF100-1, TIF101, TKTFY, heinza
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1
15:15 - 17:00 700100, 70111100, EEM021, MC2-Kollekt, TKELT-3, Övn
  To 2019-12-12
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EL43, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 11:45 300100, 30101000, EA, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1
10:00 - 11:45 700100, 70111100, ES53, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, HA3, TIF100-1, TIF101, TKTFY, ghj
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
15:15 - 17:00 160111, 16111350, FL62, FL63, Räkneövn, TIF100-1, TIF101, TKTFY, adaarv, feifel
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
  Fr 2019-12-13
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FL61, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 110100, 11119500, FL51, Förel, TKTFY, TMA690, TMA690-1
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
15:15 - 17:00 700100, 70111100, ES53, Förel, MPPHS-1, RRY125
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF100-1, TIF101, TKTFY, heinza
v 51 Må 2019-12-16 v 51
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, Förel, TKELT-3
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A6, F7309, TIF100-1, TIF101, TKTFY, heinza
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, TKELT-3, Övn
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690, TMA690-1
13:15 - 15:00 700100, 70111100, ES63, Förel, MPPHS-1, RRY125
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTEM-3
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF100-1, TIF101, TKTFY, manswa
13:15 - 17:00 300100, 30101000, EB, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTEM-3
  Ti 2019-12-17
08:00 - 09:45 160111, 16111500, EF, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EB, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, ruffieux
10:00 - 11:45 110100, 11119500, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA690, TMA690-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, HB105, Simulering, TKDAT-1
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF100-1, TIF101, TKTFY, welander
17:15 - 21:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Lab, TKDAT-1
  On 2019-12-18
08:00 - 09:45 160111, 16111500, EE, FUF045, FUF045-1, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, TKELT-3, Övn
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FL61, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
13:15 - 15:00 370100, 37101001, EL42, TDA550, TKTEM-3, Övn
13:15 - 17:00 700100, 70111100, EEM021, Gästföreläs, TKELT-3
  To 2019-12-19
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EL43, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 11:45 300100, 30101000, EL41, Förel, TKTFY, TME055, TME055-1
08:00 - 11:45 160111, 16111350, HB4, TIF101, TKTFY, Tentamen
10:00 - 11:45 700100, 70111100, ES53, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
17:15 - 21:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Lab, TKDAT-1
  Fr 2019-12-20
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3
v 6 Fr 2020-02-07 v 6
14:00 - 15:00 DAT037, Kursvärdering, TKAUT-3, TKDAT-2, TKTEM-3
v 7 Fr 2020-02-14 v 7
13:00 - 14:00 EDA452, Kursvärdering, TKDAT-1
v 8 Fr 2020-02-21 v 8
13:00 - 14:00 EEM021, Kursvärdering, TKELT-3
v 10 Fr 2020-03-06 v 10
13:00 - 14:00 Kursvärdering, TDA550, TKIEK-2, TKTEM-3