Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 3  
Gå till nästa vecka

Tid
v 3 Mån 2021-01-18 v 3
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 14:00 160111, 16111500, FB, Inform, TIF083, TKTFY, f7xlh
14:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, Inform, TIF083, TKTFY, ingstra, vikstål
15:15 - 17:00 160111, 16111500, Förel, TIF083, TKTFY, larsbn
  Tis 2021-01-19
08:00 - 09:45 160111, 16111500, Förel, TIF083, TKTFY, hyldgaar
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Förel, TKTFY, gu95asha
13:15 - 17:00 160111, 16111500, Förel, TIF083, TKTFY, f7xlh
  Ons 2021-01-20
08:00 - 09:45 160111, 16111500, Förel, TIF083, TKTFY, f7xdc
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKKEF-2, TKTFY, TKTFY-2.001, TKTFY-2.002
  Tors 2021-01-21
13:15 - 15:00 590110, 59111111, FFY091, Förel, TKTFY, gu95asha
  Fre 2021-01-22
08:00 - 09:45 590110, 59111111, FFY091, Förel, TKTFY, gu95asha
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY, TKTFY-2.003
v 4 Mån 2021-01-25 v 4
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Storgrövn, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
  Tis 2021-01-26
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Förel, TKTFY, gu95asha
13:15 - 15:00 590110, 59111111, FB, FFY091, Räkneövn, TKTFY, raslar
  Ons 2021-01-27
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKKEF-2, TKTFY, TKTFY-2.001, TKTFY-2.002
  Fre 2021-01-29
08:00 - 09:45 590110, 59111111, FFY091, Förel, TKTFY, gu95asha
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY, TKTFY-2.003
v 5 Mån 2021-02-01 v 5
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Storgrövn, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
  Tis 2021-02-02
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Förel, TKTFY, gu95asha
13:15 - 15:00 590110, 59111111, FFY091, Räkneövn, TKTFY, raslar
15:15 - 17:00 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
  Tors 2021-02-04
08:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.001
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.020, ingstra, vikstål
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.001
13:15 - 17:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.002
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.020, ingstra, vikstål
  Fre 2021-02-05
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
12:00 - 13:00 Inform, TKIEK-1, TKIEK-2, TKIEK-3, TKMED-1, TKTEM-1, TKTEM-2, TKTEM-3, TKTFY-1, TKTFY-3, TSILO-1, TSILO-2, TSLOG-1, TSLOG-2, TSLOG-3
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, Räkneövn, TKTFY, TKTFY-2.001, TKTFY-2.002, TKTFY-2.003
v 6 Mån 2021-02-08 v 6
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Storgrövn, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
  Tis 2021-02-09
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Förel, TKTFY, gu95asha
13:15 - 15:00 590110, 59111111, FB, FFY091, Räkneövn, TKTFY, raslar
15:15 - 16:00 110100, 11119500, Konsulttid, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
15:15 - 19:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.003
  Ons 2021-02-10
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKKEF-2, TKTFY, TKTFY-2.001, TKTFY-2.002
15:15 - 16:00 110100, 11119500, Konsulttid, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
15:15 - 19:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.004
  Tors 2021-02-11
08:00 - 11:45 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.002
08:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.005
  Fre 2021-02-12
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY, TKTFY-2.003
v 7 Mån 2021-02-15 v 7
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Storgrövn, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
15:15 - 19:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.003
  Tis 2021-02-16
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Förel, TKTFY, gu95asha
13:15 - 15:00 590110, 59111111, FB, FFY091, Räkneövn, TKTFY, alegra
15:15 - 19:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.006
15:15 - 19:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.004
  Ons 2021-02-17
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKKEF-2, TKTFY, TKTFY-2.001, TKTFY-2.002
15:15 - 16:00 110100, 11119500, Konsulttid, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
15:15 - 19:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.007
  Tors 2021-02-18
08:00 - 11:45 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.005
08:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.008
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.021, ingstra, vikstål
13:15 - 17:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.009
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.006
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.021, ingstra, vikstål
  Fre 2021-02-19
08:00 - 09:45 590110, 59111111, FFY091, Förel, TKTFY, gu95asha
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY, TKTFY-2.003
v 8 Mån 2021-02-22 v 8
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Storgrövn, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
  Tis 2021-02-23
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Förel, TKTFY, gu95asha
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.007
13:15 - 17:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.010
15:15 - 17:00 110100, 11119500, Konsulttid, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
  Ons 2021-02-24
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKKEF-2, TKTFY, TKTFY-2.001, TKTFY-2.002
15:15 - 19:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.011
  Tors 2021-02-25
08:00 - 11:45 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.008
08:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.012
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.022, ingstra, vikstål
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.009
13:15 - 17:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.013
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.022, ingstra, vikstål
  Fre 2021-02-26
08:00 - 09:45 590110, 59111111, FFY091, Förel, TKTFY, gu95asha
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY, TKTFY-2.003
v 9 Mån 2021-03-01 v 9
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Storgrövn, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKKEF-2, TKTFY, TKTFY-2.001, TKTFY-2.002
  Tis 2021-03-02
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Förel, TKTFY, gu95asha
13:15 - 15:00 590110, 59111111, FB, FFY091, Räkneövn, TKTFY, alegra
15:15 - 17:00 110100, 11119500, Konsulttid, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
  Ons 2021-03-03
08:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.014
08:00 - 11:45 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.010
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.011
13:15 - 17:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.015
  Tors 2021-03-04
08:00 - 11:45 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.012
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.023, ingstra, vikstål
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.013
13:15 - 17:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.016
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.023, ingstra, vikstål
  Fre 2021-03-05
08:00 - 09:45 590110, 59111111, FFY091, Förel, TKTFY, gu95asha
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
12:00 - 13:00 Inform, TKIEK-1, TKIEK-2, TKIEK-3, TKMED-1, TKTEM-1, TKTEM-2, TKTEM-3, TKTFY-1, TKTFY-3, TSILO-1, TSILO-2, TSLOG-1, TSLOG-2, TSLOG-3
13:15 - 15:00 110100, 11119500, MVE030, MVE290, Räkneövn, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY, TKTFY-2.003
v 10 Mån 2021-03-08 v 10
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF-2, TKTEM-2
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.014
13:15 - 17:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.017
  Tis 2021-03-09
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Förel, TKTFY, gu95asha
15:15 - 19:00 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.018
  Ons 2021-03-10
08:00 - 11:45 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.015
08:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.019
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM-2
  Tors 2021-03-11
08:00 - 11:45 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.016
08:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.020
  Fre 2021-03-12
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MVE030, MVE290, TKKEF, TKKEF-2, TKTEM, TKTEM-2, TKTFY
v 12 Mån 2021-03-22 v 12
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Förel, HA4, MVE395, TKKEF-1, TMA321
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
  Tis 2021-03-23
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, GD, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM-1, TMA321
10:00 - 11:45 320100, 32110600, ERE091, HA1, Räkneövn, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc
  Ons 2021-03-24
08:00 - 09:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
10:00 - 11:45 110100, 11119500, FL64, FL71, Räkneövn, TKTFY, TMA321
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 11119500, Förel, GD, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM, TKTEM-1, TMA321
  Tors 2021-03-25
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY
  Fre 2021-03-26
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Förel, GD, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM-1, TMA321
08:00 - 09:45 320100, 32110600, ERE091, HA2, Räkneövn, TKTFY
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc
12:00 - 13:00 Inform, TKIEK-1, TKIEK-2, TKIEK-3, TKMED-1, TKTEM-1, TKTEM-2, TKTEM-3, TKTFY-1, TKTFY-3, TSILO-1, TSILO-2, TSLOG-1, TSLOG-2, TSLOG-3
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, ES61, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
v 13 Mån 2021-03-29 v 13
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
  Tis 2021-03-30
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, GD, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM-1, TMA321
10:00 - 11:45 320100, 32110600, ERE091, HA1, Räkneövn, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, mahans
  Ons 2021-03-31
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Förel, GD, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM-1, TMA321
08:00 - 09:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
10:00 - 11:45 110100, 11119500, FL63, FL71, Räkneövn, TKTFY, TMA321
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
v 15 Mån 2021-04-12 v 15
13:15 - 15:00 320100, 32110600, ERE091, HA4, Räkneövn, TKTFY
  Tis 2021-04-13
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, GD, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM-1, TMA321
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 320100, 32100000, ERE091, ES61, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
  Ons 2021-04-14
08:00 - 09:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
10:00 - 11:45 110100, 11119500, FL63, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA321
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
  Tors 2021-04-15
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Förel, GD, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM-1, TMA321
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY
  Fre 2021-04-16
08:00 - 09:45 320100, 32110600, ERE091, HA2, Räkneövn, TKTFY
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, tunde
13:15 - 15:00 320100, 32100000, E-Studion, ERE091, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
15:15 - 17:00 320100, 32100000, E-Studion, ERE091, Lab, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
v 16 Mån 2021-04-19 v 16
08:00 - 09:45 160111, 16111500, Seminar2, Seminar3, TIF075, TIF075-1, TKTFY, bibjoh, Övn
10:00 - 11:45 160111, 16111500, Seminar2, Seminar3, TIF075, TIF075-1, TKTFY, bibjoh, Övn
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
15:15 - 17:00 160111, 16111500, Seminar2, Seminar3, TIF075, TIF075-1, TKTFY, bibjoh, Övn
  Tis 2021-04-20
10:00 - 11:45 320100, 32110600, ERE091, HA2, Räkneövn, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc
15:15 - 17:00 160111, 16111500, Seminar2, Seminar3, TIF075, TIF075-1, TKTFY, bibjoh, Övn
  Ons 2021-04-21
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Förel, GD, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM-1, TMA321
08:00 - 09:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
10:00 - 11:45 320100, 32100000, ERE091, ES61, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
  Tors 2021-04-22
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.027
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.027
  Fre 2021-04-23
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Förel, GD, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM-1, TMA321
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc
13:15 - 15:00 110100, 1111401, FL63, MC, Räkneövn, TKTFY, TMA321
v 17 Mån 2021-04-26 v 17
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, GD, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM-1, TMA321
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
  Tis 2021-04-27
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Förel, GD, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM-1, TMA321
10:00 - 11:45 320100, 32110600, ERE091, HA2, Räkneövn, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, demaz
15:15 - 17:00 320100, 32100000, ERE091, ES61, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
  Ons 2021-04-28
08:00 - 09:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, GD, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM-1, TMA321
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 11119500, FL63, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA321
  Tors 2021-04-29
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.025
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.025
v 18 Mån 2021-05-03 v 18
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc
10:00 - 11:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 11119500, FL63, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA321
  Tis 2021-05-04
08:00 - 09:45 320100, 32100000, ERE091, HC2, Räkneövn, TKTFY
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, GD, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM-1, TMA321
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, mahans
  Ons 2021-05-05
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Förel, GD, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM-1, TMA321
08:00 - 09:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 11119500, FL63, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA321
  Tors 2021-05-06
08:00 - 09:45 320100, 32100000, ERE091, FL61, Räkneövn, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY
  Fre 2021-05-07
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FB, Förel, TIF075, TIF075-1, TKTFY, anly
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, GD, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM-1, TMA321
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, ES61, Lab, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
v 19 Mån 2021-05-10 v 19
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FL52, FL64, FL71, TIF083, TKTFY, f7xdc, presen
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FL62, FL63, TIF083, TKTFY, hyldgaar, larsbn, presen
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
  Tis 2021-05-11
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, HA1, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM-1, TMA321
10:00 - 11:45 320100, 32100000, ERE091, HA2, Räkneövn, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc, presen
15:15 - 17:00 320100, 32100000, ERE091, ES61, Lab, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
  Ons 2021-05-12
08:00 - 09:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 11119500, FL63, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA321
v 20 Mån 2021-05-17 v 20
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FB, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc, presen
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FL41, FL62, FL71, TIF083, TKTFY, f7xdc, hyldgaar, larsbn, presen
10:00 - 11:45 110100, 11119500, FL63, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA321
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
  Tis 2021-05-18
10:00 - 11:45 320100, 32100000, ERE091, HA2, Räkneövn, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc, presen
15:15 - 17:00 320100, 32100000, ERE091, ES61, Lab, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
  Ons 2021-05-19
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Förel, GD, MVE302, MVE395, TKKEF-1, TKTEM, TKTEM-1, TMA321
08:00 - 09:45 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 110100, 11119500, FL63, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA321
  Tors 2021-05-20
08:00 - 09:45 320100, 32100000, ERE091, Förel, HA4, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY
  Fre 2021-05-21
10:00 - 11:45 320100, 32100000, ERE091, HA2, Räkneövn, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
v 21 Mån 2021-05-24 v 21
08:00 - 09:45 110100, 11119500, FL63, MC, Räkneövn, TKTFY, TMA321
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FL41, FL52, FL63, TIF083, TKTFY, f7xdc, hyldgaar, larsbn, presen
13:15 - 15:00 320100, 32100000, ERE091, ES61, Lab, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
13:15 - 15:00 300100, 30101000, Lek, MB, MHA081, TKKEF-3
15:15 - 17:00 320100, 32100000, ERE091, ES61, Lab, SSY310, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY
  Tis 2021-05-25
10:00 - 11:45 320100, 32100000, ERE091, HC3, Räkneövn, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc, presen
  Ons 2021-05-26
15:15 - 17:00 110100, 11119500, FL63, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA321
  Tors 2021-05-27
08:00 - 09:45 320100, 32100000, ERE091, HA2, Räkneövn, TKTFY
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, TIF075, TIF075-1, TKTFY, f7xdc, presen
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, TIF083, TKTFY