Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 47  
Gå till nästa vecka

Tid
v 47 Må 2019-11-18 v 47
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, Förel, HC4, TKDAT-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTFY-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTFY-3
  Ti 2019-11-19
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DAT038, SB-L216, SB-L300, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3, Övn
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTFY-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, SB-L300, SB-L400, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3, Övn
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, Förel, HB2, TKDAT-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, SB-L216, SB-L300, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3, Övn
15:15 - 16:00 98317000, 983306, FL61, Inform
  On 2019-11-20
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ES63, TDA550, TKTFY-3, Övn
13:15 - 19:00 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, EG-2515, EG-2516, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
  To 2019-11-21
08:00 - 11:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, EL41, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Förel, HB4, TKDAT-2
  Fr 2019-11-22
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTFY-3
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
v 48 Må 2019-11-25 v 48
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, Förel, HC4, TKDAT-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTFY-3
14:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, ES53, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTFY-3
  Ti 2019-11-26
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DAT038, SB-L200, SB-L216, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3, Övn
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTFY-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, SB-L300, SB-L316, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3, Övn
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, Förel, HB2, TKDAT-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, SB-L216, SB-L408, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3, Övn
  On 2019-11-27
13:15 - 15:00 370100, 37101001, EL43, TDA550, TKTFY-3, Övn
13:15 - 19:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
  To 2019-11-28
08:00 - 11:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, EL41, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Förel, HB4, TKDAT-2
  Fr 2019-11-29
09:00 - 09:45 370100, 37101001, DAT038, EG-3217, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTFY-3
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
v 49 Må 2019-12-02 v 49
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, Förel, HC4, TKDAT-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTFY-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTFY-3
  Ti 2019-12-03
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DAT038, SB-L200, SB-L216, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3, Övn
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTFY-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, SB-L200, SB-L216, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3, Övn
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, Förel, HB2, TKDAT-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, SB-L216, SB-L316, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3, Övn
  On 2019-12-04
13:15 - 15:00 370100, 37101001, EL43, TDA550, TKTFY-3, Övn
13:15 - 19:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
  To 2019-12-05
08:00 - 11:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, EG-2515, EG-2516, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Förel, HB4, TKDAT-2
  Fr 2019-12-06
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTFY-3
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
v 50 Må 2019-12-09 v 50
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, Förel, HC4, TKDAT-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTFY-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTFY-3
  Ti 2019-12-10
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DAT038, EL41, EL43, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3, Övn
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTFY-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, SB-H5, SB-L400, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3, Övn
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, Förel, HB2, TKDAT-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, SB-L216, SB-L316, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3, Övn
  On 2019-12-11
13:15 - 15:00 370100, 37101001, EL43, TDA550, TKTFY-3, Övn
13:15 - 19:00 2505/7, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, EG-2515, EG-2516, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
  To 2019-12-12
08:00 - 11:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, EL41, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Förel, HB4, TKDAT-2
  Fr 2019-12-13
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTFY-3
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
v 51 Må 2019-12-16 v 51
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, Förel, HC4, TKDAT-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTFY-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKTFY-3
  Ti 2019-12-17
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DAT038, EL41, EL43, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3, Övn
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKTFY-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, SB-H6, SB-L408, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3, Övn
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, Förel, HB2, TKDAT-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, SB-L200, SB-L216, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3, Övn
  On 2019-12-18
10:00 - 11:45 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2, TKTFY-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, EL42, TDA550, TKTFY-3, Övn
13:15 - 19:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
  To 2019-12-19
08:00 - 11:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Förel, HB4, TKDAT-2
  Fr 2019-12-20
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKTFY-3
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTFY-3
v 1 Fr 2020-01-03 v 1
08:30 - 13:30 Frist. kurs, MATGRUND, MMG621GU, MMG621GU-1, MPDSC-1, MPENM, MPENM-1, Matematikpgm, Omtentamen, TKTEM, TMA947, TMA947-1
v 4 Må 2020-01-20 v 4
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKTEM, TMA372, TMA372-1, mohammad
  Ti 2020-01-21
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EB, Förel, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2
13:15 - 15:00 110100, 11119500, KB, MVEX01, TKAUT, TKAUT-3, TKBIO, TKBIO-3, TKIEK, TKIEK-3, TKITE, TKITE-3, TKKEF, TKKEF-3, TKKMT, TKKMT-3, TKMAS, TKMAS-3, TKTEM, TKTFY
13:15 - 15:00 160111, 16111500, Förel, KE, TIFX04, TKKEF-3, TKTFY-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EL42, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
17:15 - 20:15 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTFY-3
  On 2020-01-22
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Lek, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKTEM, TMA372, TMA372-1
  To 2020-01-23
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKTEM, TMA372, TMA372-1, mohammad
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EB, Förel, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2
  Fr 2020-01-24
08:00 - 09:45 110100, 11119500, ED, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, Matematikpgm, TKELT, TKELT-3, TKTEM, TMA372, TMA372-1, mohammad
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, ES52, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
v 5 Må 2020-01-27 v 5
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKTEM, TMA372, TMA372-1, mohammad
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EA, Förel, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2
  Ti 2020-01-28
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, ES52, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
17:15 - 20:15 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTFY-3
  On 2020-01-29
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Lek, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKTEM, TMA372, TMA372-1
  To 2020-01-30
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKTEM, TMA372, TMA372-1, mohammad
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EB, Förel, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2
  Fr 2020-01-31
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKTEM, TMA372, TMA372-1, mohammad
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, ES52, ES53, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
v 6 Må 2020-02-03 v 6
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372, mohammad
  Ti 2020-02-04
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EB, Förel, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, ES52, ES53, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
17:15 - 20:15 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTFY-3
  On 2020-02-05
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Lek, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372
  To 2020-02-06
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372, mohammad
15:15 - 17:00 110100, 11119500, HB3, MVEX01, TKAUT, TKAUT-3, TKBIO, TKBIO-3, TKIEK, TKIEK-3, TKITE, TKITE-3, TKKEF, TKKEF-3, TKKMT, TKKMT-3, TKMAS, TKMAS-3, TKTEM, TKTFY
  Fr 2020-02-07
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372, mohammad
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EB, Förel, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, ES52, ES53, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
v 7 Må 2020-02-10 v 7
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372, mohammad
08:30 - 11:45 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EG-4205, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, pres
13:30 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EG-4205, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, pres
  Ti 2020-02-11
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EB, Förel, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2
13:15 - 15:00 62113101, 623000, HB4, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTFY-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EL41, ES52, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
17:15 - 20:15 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTFY-3
  On 2020-02-12
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Lek, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372
  To 2020-02-13
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372, mohammad
  Fr 2020-02-14
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372, mohammad
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EC, Förel, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, ES52, ES53, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
v 8 Må 2020-02-17 v 8
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372, mohammad
09:00 - 10:45 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EG-4207, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, pres
  Ti 2020-02-18
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EB, Förel, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, ES52, ES53, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
17:15 - 20:15 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTFY-3
  On 2020-02-19
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Lek, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372
  To 2020-02-20
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372, mohammad
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EB, Förel, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2
  Fr 2020-02-21
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372, mohammad
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, ES52, ES53, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
v 9 Må 2020-02-24 v 9
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372, mohammad
  Ti 2020-02-25
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EB, Förel, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, ES52, ES53, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
  On 2020-02-26
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Lek, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372
  To 2020-02-27
10:00 - 11:45 110100, 11119500, EA, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372, mohammad
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EB, Förel, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2
13:15 - 15:00 62113101, 623000, HB4, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTFY-3
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EL41, ES52, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
  Fr 2020-02-28
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372, mohammad
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
v 10 Må 2020-03-02 v 10
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372, mohammad
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, ES52, ES53, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
  Ti 2020-03-03
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EB, Förel, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, ES52, ES53, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
  On 2020-03-04
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Lek, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372
  To 2020-03-05
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372, mohammad
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EB, Förel, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2
13:15 - 15:00 62113101, 623000, HB4, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTFY-3
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EL41, ES52, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
  Fr 2020-03-06
08:00 - 09:45 110100, 11119500, Frist. kurs, Förel, MATGRUND, MMG800GU, MMG800GU-1, MPENM, MPENM-1, MVE455, Matematikpgm, Pascal, TKELT, TKELT-3, TKKEF-3, TKTEM, TMA372, mohammad
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
13:00 - 14:00 Kursvärdering, TDA550, TKIEK-2, TKTFY-3
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EG-4205, EG-5205, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, pres
v 11 Ti 2020-03-10 v 11
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EC, Förel, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, ES52, ES53, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
  To 2020-03-12
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EB, Förel, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2
13:15 - 15:00 62113101, 623000, HB4, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTFY-3
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
  Fr 2020-03-13
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
13:00 - 14:00 DAT038, Kursvärdering, TKDAT-2
13:15 - 16:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, EG-4205, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, pres
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT326, DIT982GU, ES52, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, Övning
v 13 Må 2020-03-23 v 13
10:00 - 11:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061, v03brji
13:15 - 17:00 700100, 70111100, FL51, Förel, MVE346, TKTEM
  Ti 2020-03-24
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
17:15 - 20:15 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTFY-3
  On 2020-03-25
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061, v03brji
10:00 - 11:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061, v03brji
13:15 - 15:00 700100, 70111100, FL51, Förel, MVE346, TKTEM
  To 2020-03-26
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061, v03brji
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
  Fr 2020-03-27
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
13:15 - 15:00 700100, 70111100, FL51, Förel, MVE346, TKTEM
v 14 Må 2020-03-30 v 14
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
13:15 - 15:00 700100, 70111100, FL51, MVE346, Semin, TKTEM
15:00 - 17:00 700100, 70111100, FL51, Förel, MVE346, TKTEM
  Ti 2020-03-31
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
17:15 - 20:15 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTFY-3
  On 2020-04-01
10:00 - 11:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
13:15 - 15:00 700100, 70111100, FL51, Förel, MVE346, TKTEM
  To 2020-04-02
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
  Fr 2020-04-03
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
v 15 Ti 2020-04-07 v 15
17:15 - 20:15 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTFY-3
v 16 Ti 2020-04-14 v 16
17:15 - 20:15 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTFY-3
  On 2020-04-15
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
  To 2020-04-16
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
10:00 - 11:45 700100, 70111100, FL51, MVE346, Semin, TKTEM
13:15 - 15:00 62113101, 623000, GD, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTFY-3
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
  Fr 2020-04-17
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
13:00 - 14:00 Kursvärdering, SSY305, TIELL-3, TKAUT-3, TKELT-3
v 17 Må 2020-04-20 v 17
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
13:15 - 15:00 700100, 70111100, FL51, MVE346, Semin, TKTEM
15:15 - 17:00 700100, 70111100, Datorlab, HB110, MVE346, TKTEM
  Ti 2020-04-21
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
  On 2020-04-22
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
10:00 - 11:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
13:15 - 15:00 700100, 70111100, FL51, MVE346, Semin, TKTEM
  To 2020-04-23
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
09:00 - 11:45 700100, 70111100, FL71, Förel, MVE346, Semin, TKTEM
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
  Fr 2020-04-24
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
13:00 - 14:00 DAT326, Kursvärdering, TIDAL-3, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, TKITE-3
v 18 Må 2020-04-27 v 18
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Datorlab, HB110, MVE346, TKTEM
  Ti 2020-04-28
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
13:15 - 15:00 62113101, 623000, GD, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTFY-3
  On 2020-04-29
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
09:00 - 11:45 700100, 70111100, FL51, Förel, MVE346, TKTEM
v 19 Må 2020-05-04 v 19
13:15 - 15:00 700100, 70111100, FL51, MVE346, Semin, TKTEM
15:15 - 17:00 700100, 70111100, Datorlab, HB110, MVE346, TKTEM
  Ti 2020-05-05
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
10:00 - 11:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
17:15 - 20:15 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTFY-3
  On 2020-05-06
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
13:15 - 15:00 700100, 70111100, FL51, Förel, MVE346, TKTEM
  To 2020-05-07
08:00 - 11:45 700100, 70111100, KS101, MVE346, Semin, TKTEM
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
  Fr 2020-05-08
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
13:15 - 15:00 400100, 40140000, ML14, Räknestuga, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
v 20 Må 2020-05-11 v 20
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
10:00 - 11:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
13:15 - 15:00 700100, 70111100, FL51, Förel, MVE346, TKTEM
15:15 - 17:00 700100, 70111100, Datorlab, HB110, MVE346, TKTEM
  Ti 2020-05-12
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
  On 2020-05-13
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
13:15 - 15:00 700100, 70111100, Datorlab, HB110, MVE346, TKTEM
  To 2020-05-14
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
10:00 - 11:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
13:15 - 15:00 62113101, 623000, GD, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTFY-3
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
  Fr 2020-05-15
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
13:00 - 14:00 Kursvärdering, TDA357, TKDAT-3, TKITE-2, TKITE-3
13:15 - 15:00 700100, 70111100, FL51, Förel, MVE346, TKTEM
v 21 Må 2020-05-18 v 21
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
10:00 - 11:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
13:15 - 15:00 700100, 70111100, FL51, Förel, MVE346, TKTEM
  Ti 2020-05-19
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
  On 2020-05-20
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
10:00 - 11:45 400100, 40140000, Datorövn, MT0, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
13:15 - 17:00 700100, 70111100, MVE346, Redovisning, TKTEM
15:15 - 17:00 400100, 40140000, ML14, Räknestuga, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
v 22 Må 2020-05-25 v 22
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
10:00 - 11:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
13:15 - 15:00 700100, 70111100, FL51, Förel, MVE346, TKTEM
15:15 - 17:00 700100, 70111100, Datorlab, HB110, MVE346, TKTEM
  Ti 2020-05-26
08:00 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
09:00 - 16:30 160111, 16111500, FL72, TIFX04, TKKEF-3, TKTFY-3, presen
13:15 - 15:00 62113101, 623000, GD, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTFY-3
  On 2020-05-27
08:00 - 09:45 400100, 40140000, Förel, MA, TKIEK, TKIEK-3, TKTEM, TKTEM-2, TME060-1, TME061
09:00 - 16:30 160111, 16111500, FL72, TIFX04, TKKEF-3, TKTFY-3, presen
  To 2020-05-28
13:15 - 17:00 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
  Fr 2020-05-29
08:00 - 11:45 Kandidatar, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKTFY-3
13:00 - 14:00 Kursvärdering, TDA384, TIDAL-3, TKDAT-2, TKDAT-3, TKITE-2, TKITE-3

  Ändrad den senaste timmen.