Tid Kurs Lokal Person Moment Bokningstext
v 48 Tors 2021-12-02 v 48
08:00 - 10:00 DV2577 Lärosal J1270 ALC Anders Carlsson Föreläsning
08:00 - 10:00 MA1448 Lärosal C236 Daniel Pedersen Övning
08:00 - 17:00 MT1514 Gradängsal J1620 Martin Gredehall Föreläsning MTAMR19h
08:00 - 10:00 MT1533 Gradängsal C216 Claes Hedberg Gruppövning
08:00 - 10:00 MT1551
MT1552
Lärosal C245 ALC Ansel Berghuvud Gruppövning MTGHM21h-D
08:00 - 17:00 Gradängsal J1610 Öppen sal för online förel.
08:00 - 17:00 Multisal J1504 Camilla Rüdén